Skal mit testamente tinglyses?

I modsætning til et skøde og en ægtepagt skal et testamente ikke tinglyses for at være gyldigt.

Der findes to forskellige typer af testamenter. I praksis benyttes nærmest kun den ene type.

Langt de fleste oprettede testamenter i Danmark er notartestamenter. Et notartestamente underskrives foran og indgives til en notar – en medarbejder ved Skifteretten – der tager og opbevarer en kopi af testamentet. Notaren sikrer, at testamentet bliver fundet frem, når tiden er inde og instruktionerne bliver fulgt.

For denne ydelse tager notaren og Skifteretten 300 kroner i et engangsbeløb.

Alternativet hertil hedder et vidnetestamente, man kan lave i haven med 2 uafhængige vidner, der samtidigt underskriver testamentet. Her er der dog ingen garanti for, at testamentet bliver fundet og fulgt efter sit indhold.

Vi vil på JUF.dk kraftigt fraråde, at du vælger at opretter et vidnetestamente. Notartestamentet er den sikre løsning.

Sikringsakten for testamentet er at underskrive dette foran notaren, der tager en kopi Der findes ingen ”sikringsakt” for vidnetestamenter (udover underskrivelse af 2 uafhængige vidner, hvilket er det store problem, da dette ikke sikrer testamentet findes ved testators død).

Hvad er prisen for mit testamente?

Vælger du at betale en advokat for at oprette dit testamente, skal du regne med at betale cirka 3-5.000 kroner for denne fornøjelse. Prisen kan selvfølgelig variere, især hvis du skal have udarbejdet et udvidet samlevertestamente.

Til gengæld er du sikret, at testamentet er udfærdiget korrekt – og viser det sig, at der er fejl i testamentet, er advokaten ansvarlig for dette og advokatens lovpligtige ansvarsforsikring går ind og betaler beløbet.

Vi kan i JUF.dk hjælpe dig med at indhente priser fra 3 dygtige arveretsadvokater nær dig på oprettelsen af dit testamente.

Det er gratis og uforpligtende at indhente 3 tilbud – og vores erfaring er, at vores brugere får en ekstra god testamente pris i anledning af deres oprettelse:

[jufform type=”familiearveret” link=”Indhent 3 gratis tilbud på testamenter”][/jufform]

Ægtepagter skal tinglyses

For mange danskere er testamenter og ægtepagter lidt i ”samme kategori”.

Derfor kan det også forvirre, at ægtepagter skal tinglyses for at være juridisk bindende, mens testamenter skal indleveres til en notar.

Dette er dog ikke et problem i praksis. Får man oprettet ens ægtepagt eller testamente hos en advokat, medfølger en tinglysning af ægtepagten eller en guide til at finde den nærmeste notar.

Er mit hjemmelavede testamente gyldigt?

Som udgangspunkt er et testamente først gyldigt, når det enten er underskrevet foran og indgivet til en notar – et notartestamente – eller underskrevet af 2 uafhængige vidner på samme tid – et vidnetestamente.

Laver du blot et testamente derhjemme og lader dette ligge, er det derfor ikke som udgangspunkt gyldigt.

Ikke med mindre, det falder ind under reglerne for enten et nødtestamente eller et indbotestamente.

Dog kan et ”hjemmelavet testamente” bliver taget til efterretning under skiftet af dødsboet efter testator, hvis testators arvingerne ikke har indvendinger herimod. Læs mere i JUF.dk’s guide til privat skifte her.

Et testamente kan være en smuk tanke

Mange danskere forbinder det at skrive et testamente med ”at gøre børnene arveløse”.

Men sådan er det i praksis ganske sjældent.

At skrive et testamente kan også handle om at flytte arv fra voksne og ”udflyttede” børn til yngre børn, der har mere brug for pengene. Det kan også handle om at give arven efter sig som fx skilsmissesæreje eller kombinationssæreje (følg links for at læse mere om de to muligheder). Eller det kan handle om give en møntsamling videre til en ven eller familiemedlem, der vil værdsætte denne tanke.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar