Lejekontrakt for beboelse

Såvel udlejer som lejer skal sørge for at være opmærksom i forbindelse med udformelsen og underskrivelse af en lejekontrakt for beboelse.

Særligt udlejer skal være opmærksom på, at man med en standard lejekontrakt risikerer ikke at kunne smide ens udlejer ud, ikke at kunne lade huslejen stige og i det hele taget at stå i en meget ringe situation.

Den danske lejelov er til klar ugunst for udlejer – og det er man som udlejer derfor nødt til at opveje med en særligt konstrueret lejekontrakt. En lejekontrakt, der stiller leje og udlejer lige – præcis som lejeloven burde gøre det.

Hvis man ikke gør sig overvejelser som udlejer i forbindelse med ens lejekontrakt for beboelse risikerer man, at lejeren får nedbragt huslejen og ikke kan smides ud; at man aldrig selv kan komme til at bo i lejligheden og at lejligheden qua manglende huslejestigninger bliver en underskudsforretning før eller siden.

Derfor bør du som udlejer få oprettet en lejekontrakt for beboelse med udgangspunkt i dine behov som udlejer og hvad du ønsker af din lejlighed. Du bør have en advokat med speciale i lejeret med på opgaven, dette kan f.eks. også være en boligadvokat.

Du har mulighed for at finde netop en sådan advokat på JUF.dk – til den bedste pris. Når du udfylder formularen herunder får du tilbud fra op til 3 advokater med speciale i lejeret – advokaterne har mulighed for at hjælpe dig videre med en speciel konstrueret lejekontrakt for beboelse baseret på din situation.

Det er gratis, uforpligtende og du er hurtigt videre:


[jufform type=”lejeret” link=”Find advokat til hjælp med lejekontrakt”][/jufform]

Hvad koster det at få en advokat til at udfærdige min lejekontrakt?

Prisen afhænger af hvilken advokat, du vælger, og hvor omfattende din lejekontrakt er.

Du skal regne med at betale fra cirka 3-4.000 kroner og op – men det kan variere meget efter, hvilken situation, du står i. Det er desværre ikke umiddelbart muligt at få gratis advokathjælp hertil.

Uanset vil en vel udformet lejekontrakt for beboelse dog kunne spare dig for mange penge senere hen, hvis du får en dårlig udlejer, da den rigtige lejekontrakt giver dig værktøjerne til at smide denne ud – ligesom du har mulighed for at lade lejen stige i takt med inflationen og den almindelige pristalsregulering.

Der er dog naturligvis ingen advokattvang – du har også mulighed for blot at hente en gratis, standard-kontrakt til udlejning på nettet og lade denne være den juridiske grundsten for din udlejningsforretning.

Der findes flere standard lejekontrakter til beboelse, du kan downloade på internettet. Overvej også en tidsbegrænset lejekontrakt, skal du vende tilbage til lejligheden.

Lejer kan få nedsat lejen

Den store fare for udlejer i forbindelse med udlejning af en ejendom ligger i, at lejer i cirka halvdelen af landets kommuner med Lejeloven og Boligreguleringsloven i hånden har mulighed for at gå til Huslejeklagenævnet og få nedsat huslejen.

At lejer får nedsat lejen giver dig ikke mulighed for at sætte lejer på porten.

Og nedsætningen af lejen kan tilmed ske med tilbagevirkende kraft, så du risikerer at skulle betale et stort tusindebeløb tilbage.

Lejeloven er desværre ikke fulgt med tiden – lejepriserne i større byer som København og Aarhus følger udbud og efterspørgsel, mens loven fast for alle situationer har defineret maksimumbeløb i lovteksten. Dette skaber en kløft mellem markedslejen og loven.

Og det er denne kløft, lejer har mulighed for at bruge imod dig.

Netop derfor skal din lejekontrakt for beboelse give mulighed for at smide lejer ud, således at din ejendomsudlejning ikke fra den ene dag til den anden bliver forvandlet til en stor underskudsforretning.

Overvej ligeledes at melde dig ind i SAPU – Sammenslutningen Af Private Udlejere. Her har du også mulighed for at få en vis juridisk hjælp i forbindelse med klager for Huslejeklagenævnet, i forbindelse med lejekontrakter og den almene drift af en udlejningsvirksomhed.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
  1. Kenneth Vinkelgaard

    Jeg vil godt spørger om, om det koster noget at få en advokat til at kigge igennem en privatudlejers lejekontrakt? Han skal ikke gøre noget, bare kigge den igennem og fortælle om der er noget ved den vi skal være ekstra forsigtig med eller om han vil “på gammelt dansk” tage røven på os.

  2. Walter Jackson

    Question: Should my tenant pay for both vand + vandafledning?

    In march 2013 I rented my house out to a family. I pay for water to vandværk and afledning af vand til Forsyning A/S. The family have to pay an Aconto amount to me. The family will not pay for “afledning af vand” they will only pay for water supplied. The family expect to use 350 m3 of water per year.

    We have a standard lejekontrakt for beboelse. Under §5 Vand “udlejer leverer vand til lejemålet” we have crossed “nej” and we have not mentioned water again in the contract.