Hvorfor er der så stor forskel på advokaters priser?

Du vil opleve, når du skal finde en advokat, at der kan være meget stor forskel på den pris, du får oplyst. Sådan er det også på JUF.dk – søger du et tilbud her kan den ene advokat give dig en pris på 4.000 kroner og en anden advokat på 8.000 kroner. Men hvorfor er der egentligt så stor forskel på advokaters priser, og hvad er det, der er med til at trække dem op?

Det vil jeg gerne prøve at give et bud på i denne tekst.

Der er flere ting, der spiller ind – pakkeløsninger, sekretærarbejde, store kontorer og en generelt meget konservativ branche er blandt andet med til at trække priserne op i sidste ende for dig som slutbruger.

Lad os tage dem en ad gangen.

Pakkeløsninger trækker prisen ned

For meget arbejde inden for jura er det muligt at lave pakkeløsninger.

Ved bolighandler kan du ved mange advokater købe en løsning, der inkluderer et indledende møde, skødeskrivning, købsaftaleudkast, generel rådgivning, indhentelse af oplysninger fra håndværker og kommune samt andre ting. Alt, du med andre ord skal bruge for at komme godt igennem dit huskøb.

Advokaterne har mulighed for med en standardiseret pakkeløsning at lave en løsning, der passer til de fleste. Et fåtal vil ikke kunne bruge denne pakke og skal bruge mere individualiseret rådgivning baseret på deres situation – men majoriteten kan bruge pakken og derved spare penge.

Advokaten kan bruge de samme dokumenter og den samme ekspertise til hver sag – det resulterer i mindre individuel sagsbehandling og derved en lavere pris.

Når pakkeløsninger trækker prisen på jura ned, siger det dog sig selv, at mere individualiseret arbejde ligeledes er med til at trække prisen op. Ingen nævnt og ingen glemt – men advokater har en vis interesse i at trække en sag ud, da de derved kan kræve mere af kunden. Advokatgerningen er timelønnet og flere timer betyder en højere gage. Er din sag nogenlunde standardiseret har du derfor stor fordel ved at vælge en standardiseret løsning!

Skal du have stiftet et ApS, skrevet et skøde eller oprettet en ansættelseskontrakt kan en standardiseret ydelse spare dig for mange penge, men give dig et godt og passende produkt i sidste ende.

Sekretærarbejde

Det er ingen hemmelighed, at ikke al jura ordnes af de travle og dyre advokater. Mange mindre opgaver kan klares af sekretærer og studerende. Eksempler herpå er blandt andet:

Des mere standardiseret og simpelt arbejde, man kan skubbe over på folk med ringe eller ingen juridisk uddannelse, des billigere bliver produktet for køber i sidste ende.

Køber du et billigt testamente online er det sandsynligvis ikke udarbejdet af en advokat fra bunden af. Det vil dog ved et ordentligt kontor være gennemlæst og verificeret af en advokat, inden du får det og skal sende det til notaren.

Ligeledes vil en advokat næppe have sat dig navn og adresse ind i skødet. Det er klaret af en sekretær eller en stud.jur.

Det betyder ikke noget for resultatet i sidste ende, da en advokat har været inde over og sætte sig præg på samt tage ansvar for det juridiske dokument. Men at advokaten med en timeløn på flere tusinde kroner ikke selv har stået for hele udarbejdelsen betyder, at det bliver billigere for dig i sidste ende.

Konservativ branche

Hvis du tænker på advokater, hvad falder dig så først ind?

For mange er der tale om støvede bøger, hajer bag et skrivebord og unødvendigt komplicerede dokumenter. Og det er ikke altid helt forkert.

Advokatbranchen er utroligt konservativ på godt og ondt. Det betyder, at advokaterne kan holde en meget høj løn og isolere sig i toppen af samfundet, men det betyder højere priser, når en person endeligt skal bruge en advokat. Mange danskere har en nærmest medfødt harme til overs for advokater – det er advokaterne selv skyld i.

Den konservative branche betyder, at:

  • Flere timer betyder højere løn
  • Pakkeløsninger trækker løn og arbejde ned, så det gør vi ikke
  • Det er svært at lave nye og innovative tjenester inden for juraen, der kommer forbrugeren til gode

Den konservative branche er med til at holde det nye og billige ude til gode for det gamle og dyre.

Branchen er heldigvis under angreb – et eksempel herpå er JUF.dk, hvorpå du læser denne tekst. JUF er et opgør med dyre advokater og uforståelige termer samt ugennemsigtige priser – men det er et langt og sejt træk at ændre for hele landet.

Store kontorer

I ”gamle” dage, og her snakker vi måske 25 år siden, fik advokater deres kunder ved at have den mest prominente placering af byen. Herved så borgerne firmaet og gik helt automatisk derhen.

Det er derfor, mange advokatfirmaer holder til i meget store kontorer på, har meget pænt tøj på og har mange ansatte under sig. Det skal se stort og flot ud. Sådan får man kunder.

Men det koster rigtigt mange penge at have mange medarbejdere, klinisk rene kontorer og de bedste beliggenheder. Det afspejles i prisen ved de største firmaer.

Sådan er det naturligvis ikke længere. I dag finder mange deres advokater ved at spørge netværk eller ved simpelthen at søge på internettet – det er sådan de fleste finder vej til JUF.dk.

Hvad tjener en advokat i timen?

Hvad de fleste gerne vil vide er faktisk bare, hvad en advokat tjener i timen.

Det varierer meget fra advokat til advokat, men jeg kommer gerne med et bud.

Advokater specialiseret inden for et felt udenfor hovedstadsområdet koster mellem 2.000 kroner og 3.000 kroner.

Inde i hovedstadsområdet skal du ligge cirka 1.000 kroner til for de mest specialiserede advokater.

En advokatfuldmægtig koster cirka halvdelen af dette beløb.

Men hvad advokaten koster i timen er ikke lig med indtjening. Læs mere om advokaters faktiske indtjening her.

En jurist, der er uddannet ved universitet, men ikke har stået i mesterlære ved en advokat som advokatfuldmægtig, kan erhvervs for cirka halvdelen.

Men husk, at det med JUF.dk er muligt at få præcise priser på forhånd. Så er det nemt at få et rigtigt godt tilbud på din advokat og dennes ydelser. Jura behøver ikke at være dyrt. Advokat priser kan dermed variere meget, men det er muligt at spare mange penge i sidste ende.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Lise Lotte

    Når en bodeling bliver behandlet af en bobehandler, er det da nødvendigt at have sin advokat med til møderne? Behøver jeg selv at møde op? Er det bobehandleren der bestemmer hvordan sagen skal udvikle sig/løses?Min ex har sin advokat med & denne har sat krav om at hele boligen nu skal sættes til salg, selv om der var indgået en aftale om opdeling af huset, hvor jeg blev boende & de øverste etager blev solgt fra & ex mand fik hvad de øverste etager blev solgt for…der var en tidsfrist på 6 mdr & derefter kunne aftalen genforhandles. Nu er kravet som ovenstående, men da huset først skulle godkendes til opdeling af Center for byggeri, som har taget 7 mdr. er det svært at holde en tidsfrist på 6 mdr. for salg, hvilket også er urealistisk.i sig selv i dag Bliver der kun set på det juridiske i sagen? Tages der overhovet ikke hensyn til de menneskelige aspekter i en sådan sag? Er det bobehandleren ene & alene der tager beslutningerne for sagen? & så kan parternes advokater hver især sætte deres krav, som bobehandleren skal håndterer på bedste vis? Kan jeg gå videre med sagen hvis jeg syntes afgørelsen er urimelig? & hvem skal så se på sagen? Syntes det er et langsomt/urimeligt system ;(