Årsregnskab og årsrapport

Når regnskabsåret er ovre, alle bilag er bogført og fakturaer udskrevet kan det være tid til at lave en årsrapport. En årsrapport er en rapport, en analyse over det foregående års regnskab for virksomheden. Formålet med årsrapporten er bl.a. at oplyse aktionærer om virksomhedens stand og at oplyse SKAT om virksomhedens drift og hvilket beløb der skal betales skat og i øvrigt at overholde loven.

Udgangspunktet i loven er, at enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber ikke skal lave et årsregnskab. Her kan virksomhedsejeren vælge at gøre det hele selv. I givet fald falder selskabet ind under regnskabsklasse A, hvor de kan fravige de reglerne i opstillingsformen for årsregnskaber. Mange vælger dog at få hjælp af en revisor uanset – og her skal reglerne følges.

For så vidt angår iværksætterselskaberanpartsselskaber og aktieselskaber er reglerne anderledes. Selskaber falder ind under enten regnskabsklasse B, C eller D. Det betyder, at reglerne om opstillingsformen skal overholdes. Udgangspunktet er her, at selskabet har en revisor tilknyttet, der kan foretage en af 3 forskellige slags udarbejdelse af regnskabet.

Om regnskabsklasser: Ens virksomhed inddeles i enten regnskabsklasse A, B, C eller D afhængigt af virksomhedens størrelse. Regnskabsklassen bestemmer omfanget af regnskabet.

Jf. 4-8-12-reglen kan selskabet fravælge revision – reglerne omkring opstilling skal dog overholdes uanset. Mange nye selskaber fravælger revision som et krav, men vælger uanset at få hjælp af en revisor, når SKAT melder sig.

Med JUF.dk kan du finde en billig revisor til at hjælpe dig med dit årsregnskab – både med en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab, et ApS, et A/S og et IVS.

Udfyld formularen herunder – så sørger vi herfra for, at du får op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra revisorer, der er klar til at hjælpe dig videre.


Med ovenstående boks har du mulighed for at spare mange tusinde kroner, når der skal laves en årsrapport til din virksomhed. Ved at vælge den billigste revisor får du indsendt dit årsregnskab rettidigt, betalt din skat, eventuelt oplyst aktionærer – og så er du klar til at fortsætte driften af din virksomhed det kommende år.

Regnskabsåret løber oftest fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet indberettes elektronisk.

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Den vigtigste bestanddel er selve årsregnskabet. Det er dette regnskab hele rapporten centrerer omkring. Har virksomheden rent faktisk tjent penge i løbet af det sidste år?

Er der tale om et ApS, et A/S, et IVS eller er der i øvrigt revisor tilknyttet skal denne nedskrive en såkaldt revisorerklæring. Denne angiver at revisoren har været inde at revidere regnskabet og kan stå inde for, at det er udfyldt korrekt. Revisoren kan udarbejde regnskabet efter 3 forskellige modeller:

 • Revision. Her bliver virksomhedens interne protokoller gennemgået og eftertjekket. Dette er den “fulde pakke”. Det er stadig virksomhedens ansvar at aflægge regnskabet, revisoren kommer blot med en konklusion på regnskabet.
 • Review. Her arbejder revisoren lidt anderledes end ved revision og har andre muligheder i sin påtegning af regnskabet.
 • Udvidet gennemgang. Dette er den “billige løsning”, hvor gennemgangen er lidt mindre end ved almindelig revision.

Hvilken af de tre ovenstående revisionsmuligheder, der giver mest mening for det enkelte selskab finder ledelsen ud af i samarbejde med revisoren fra gang til gang.

Hvis revision kan fravælges efter 4-8-12-reglen er der også en fjerde mulighed:

 • Assistance med regnskabsopstillingen. Dette er hvor selskabet i princippet kunne klare alt selv, men hvor en revisor hjælper til uanset. Dette er igen et andet sæt påtegninger.

For så vidt angår selskaber – ApS, IVS og A/S – er der tale om et regnskab i regnskabsklasse B, C eller D. Mindstekrav til regnskabets indhold og opstillingsform skal derfor opholdes -ligeså skal fristen til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Ledelsen skal  også give erklæring om, at rapporten er korrekt.

Derudover følger typisk en forklaring på selve årsregnskabet. Hvorfor er regnskabet endt, hvor det er endt? Hvilke begivenheder har haft indflydelse på driften af virksomheden i løbet af det sidste år?

En årsrapport vil for selv en mindre virksomhed fylde mange sider. Virksomhedsejeren vil meget sjældent selv udfylde rapporten – det vil en revisor i stedet for tage sig af.

Hvad så med årsregnskabet?

Som du kan se er årsregnskabet en forudsætning for at lave årsrapporten.

For at lave årsregnskabet skal du bruge følgende:

 • Bankudskrifter
 • Årsopgørelse fra bank
 • Alle årets bilag
 • Alle årets fakturaer
 • Eventuelle kasserapporter

Du skal med andre ord finde alle dine indtægter og udgifter sammen. Det er i syvende og sidste ende disse fratrukket fra hinanden der skaber dit årsregnskabet – der sender danner bund for din årsrapport.

Det hele ender med en resultatopgørelse og en balance.

Noter gemmes ofte til selve årsrapporten, hvor årets driftstal vil forklares af såvel revisor som virksomhedens ledere.

Hvad er prisen for at få en revisor til at lave årsrapporten?

For et anpartsselskab, et aktieselskab og et iværksætterselskab er udgangspunktet, at en revisor vil udarbejde årsrapporten. Man må godt selv i løbet af året stå for bogføring og den generelle økonomiske varetagen af virksomheden, men selve resultatet, årsregnskabet, skal udformes som en årsrapport og godkendes af en revisor.

En revisor har en timeløn på mellem 700 kroner og 1.400 kroner for de flestes vedkommende. En god revisor kan dog give en fast pris for årsregnskabet, der er nemmere at forholde sig til.

For et lille selskab, hvor ejeren selv har taget sig af bogføringen og hvor der er et par hundrede posteringer per kvartal, vil revision og kreation af årsrapport koste mellem 5.000 kroner og 10.000 kroner afhængigt af hvilken revisor, der ender med at tage sig af opgaven.

Des større virksomheden er, des mere vil revisoren koste. Det hænger sammen med, at en større bilag har flere papirer, der skal revideres.

Det tæller også med i prisen hvor vel organiseret økonomien er. Er hele bilagsområdet et stort råd skal revisoren brugere længere tid på at finde hoved og hale i det hele – dette betyder at prisen i sidste ende også stiger.

Er der i stedet styr på det hele skal revisoren ikke bruge særligt lang tid og kan som resultatet heraf sende en lavere regning.

Revisorer spiller sammen med bogføringsprogrammer

Mange især mindre iværksættere i dag benytter sig af såkaldte bogføringsprogrammer. Her kan der være tale om programmer som Billy’s Billing, e-conomic og lignende.

Sådanne programmer åbner i dag muligheden for at revisoren kan få et log-ind til ens regnskab. Derved slipper man for selv at skulle udprinte og med post sende alle ens fakturaer og bilag. I stedet for kan revisoren selv logge ind og hente dem, og der er der hele tilmed sat i orden til at starte med.

Læs mere om bogføring her.

Spar penge på dit årsregnskab og din årsrapport

Øverst i dette indlæg har du mulighed for at indtaste dine informationer. Disse informationer vil vi med vores samarbejdspartner sende ud til interesserede revisorer eller bogholdere i landet, afhængigt af opgaven, der kan hjælpe dig videre.

Disse har herefter mulighed for at give dig en pris på at få udført din opgave. Dette kunne være at lave årsregnskabet, at revidere årsregnskabet eller udfatte en årsrapport.

Du vil få maksimalt tre tilbud. Herefter har du mulighed for frit at vælge imellem dem med henblik på at finde den billigste.

Når du har valgt denne og vraget de andre kan du glæde dig over at have fundet den billigste pris og at kunne bruge din tid på at drive din virksomhed – og ikke på at nørkle med tallene en mørk aften.

Scroll op øverst i dette indlæg for at finde og udfylde formularen.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
 1. john h

  Nej da – du skriver:
  For enkeltmandsvirksomheder og I/S’er er det nok at udfylde en udvidet selvangivelse omkring virksomhedens drift, mens et ApS og et A/S skal have fat i en decideret rapport og have en revisor til at gennemgå og sætte sit stempel på denne.

  Der er ikke revisorkrav for almindelige ApS – det er afhængigt af størrelsen og den grænse er tilmed øget og omfatter nu også holding – Du må gennemlæse dine sider for fejl vil jeg sige
  venligst John H (cookie)

 2. john h

  Nej da – du skriver:
  For enkeltmandsvirksomheder og I/S’er er det nok at udfylde en udvidet selvangivelse omkring virksomhedens drift, mens et ApS og et A/S skal have fat i en decideret rapport og have en revisor til at gennemgå og sætte sit stempel på denne.

  Der er ikke revisorkrav for almindelige ApS – det er afhængigt af størrelsen og den grænse er tilmed øget og omfatter nu også holding – Du må gennemlæse dine sider for fejl vil jeg sige
  venligst John H (cookie)