Åbningsstatus til dødsbo

Til behandlingen af et dødsbo er et af de første dokumenter en åbningsstatus. Åbningsstatussen oprettes enten af arvingerne, eller arvingernes advokat, i et privat skifte eller af en bobestyrer i et bobestyrerskifte.

Åbningsstatussen er en opgørelse over aktiver og passiver per dødsdatoen – altså hvor meget i plus eller minus afdøde ejede.

Åbningsstatussen må ikke forveksles med boopgørelsen, der er den endelige opgørelse over aktiver i boet. Boopgørelsen ligger ofte mere end et år længere fremme end åbningsstatussen og her skal medtages ændringer i formuestatussen efter fx renter og skat er tilføjet og fratrukket.

Ønsker du hjælp af en advokat i forbindelse med et privat skifte, eller ønsker du at finde en billig bobestyrer til boet? Udfyld formularen herunder på JUF.dk og modtag gratis og uforpligtende tilbud fra op til 3 advokater, der kan hjælpe dig videre.

Ved at modtage op til 3 tilbud har du mulighed for at vælge det billigste af de tre tilbud og spare ofte mange tusinde kroner. Især ved et dødsbo, der traditionelt koster mange penge, kan du spare mange tusinde kroner ved at bruge JUF.dk.

Få løst opgaven ved at udfylde formularen herunder:


[jufform type=”dodsboer” link=”Få hjælp til skifte af dødsboet nu”][/jufform]

en tom bænk af træ

Åbningsstatus med privat skifte og bobestyrerskifte

Arvingerne skal senest 6 måneder efter dødsfaldet aflevere åbningsstatussen til SKAT.

Har arvingerne valgt en advokat til at stå i spidsen for dødsboet og afleveret en skiftefuldmagt til denne, vil advokaten sørge for alt det praktiske og derved også for at oprette samt aflevere åbningsstatussen i tide. Dette er løsningen, JUF.dk anbefaler. Find en advokat til det private skifte ved hjælp af formularen længere oppe.

Er der i stedet tale om et bobestyrerbo vil bobestyreren tage sig af denne opgave. Et bobestyrerbo er dyrere og langsommere end et privat skifte – sidstnævnte forudsætter dog, at arvingerne i det store hele er enige om, hvordan arven efter afdøde skal fordeles.

Er der tale om et uskiftet bo vil der ikke skulle afleveres en åbningsstatus, da længstlevende ægtefælle overtager boet og herefter råder fuldt herover. Den længstlevende ægtefælle skal dog aflevere en opgørelse over afdødes fælleseje samt den efterlevende ægtefælles fuldstændige særeje.

Du vil som arving modtage en kopi af den åbningsstatus, advokaten afleverer til Skifteretten og SKAT.

Hvad koster det, at få en advokat til at udarbejde en åbningsstatus?

Det er ikke muligt at give en fast pris for alle dødsboer på udarbejdelse af åbningsstatus.

Prisen afhænger af boets størrelse. Des flere aktiver og passeriver, der er, des længere tid skal adokaten bruge på at udarbejde en åbningsstatus, og des flere penge vil det derfor også koste i sidste ende.

Du har dog mulighed for at finde en billig advokat til arbejdet ved at bruge formularen længere oppe i dette indlæg. Formularen sikrer dig tilbud fra op til 3 advokater, der alle kan hjælpe dig videre med din åbningsstatus – og så er det bare at vælge den billigste af de 3.

Læs mere om hvad det koster, at få en advokat til at stå for dødsboet på denne side.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Vivian Drejer

    Jeg har brug for hjælp til at udfyld en åbningsstatus og efterfølgende en boopgørelse ifb. med min mors død. Boet er under privat skifte.

    Min mor efterlader sig en lejerlejlighed som er under salg og vi har modtaget en skifteretsattest. Jeg og min bror er eneste arvinger, udover lejligheden er der under 200.000 kr. indestående på hendes konto. Lejligheden bliver solgt til 3.000.000 og der er et kreditforeningslån på 700.000, derudover er eneste udestående alm opgørelse af telefon tv licens el vand og varme. /Vivian