Tvangsarv

I arveloven er der i §§ 5 stk. 1 og 10 stk. 1 indsat bestemmelser om tvangsarv. Dette betyder praktisk set, at du – såfremt du enten er gift eller har livsarvinger (børn) – ikke har mulighed for at disponere 100 % frit over din formue. Dine børn og din ægtefælle er sikret en vis procentdel af arven, som reguleres fra tid til anden.

Den del af arven, der er tvangsarv, kan der ikke disponeres over ved hjælp af testamente. Sker det alligevel, vil testamentet blive tilsidesat som helt eller delvist ugyldigt.

Arveloven blev sidst ændret i 2008, og siden da har den legale tvangsarv været på 1/4 af formuen, eller 25 %. Disse 25 % skal deles af ægtefællen og livsarvinger, såfremt begge eksisterer, eller alene af en af disse, hvis den anden ikke eksisterer.

Ved livsarvinger forstås børn. Har du 2 børn – og både børn indenfor og udenfor ægteskab tæller her – har du 2 livsarvinger. Har du en livsarving med børn (dine børnebørn), og er din livsarving død, træder din livsarvings livsarvinger (dine børnebørn) i livsarvingens sted.

 • Eksempel: A dør og har ingen børn, men en ægtefælle. Ægtefællen er sikker på at få 25 % af formuen, men A har derudover testationskompetence over 75 %. Er der ikke oprettet testamente, vil ægtefællen arve 100 %.
 • Eksempel: A dør og har 2 børn og en ægtefælle. Ægtefællen er sikker på at få 12.5 % af formuen, mens 12.5 % deles af de to børn. På denne måde er 25 % af formuen gået til tvangsarv. A har stadigt testationskompetence over 75 %.
  Er der ikke oprettet testamente, vil ægtefællen få 50 % og hvert barn vil få 25 %.

Er der hverken ægtefælle eller livsarvinger, er der ingen tvangsarv, og man har derved mulighed for at testere over hele ens formue ved et testamente.

Du har mulighed for i et testamente (både i et notartestamente og et vidnetestamente) at bestemme, at enten ægtefællen, et eller alle børn udelukkende skal have deres tvangsarv. Dette kan du gøre ved i testamentet at skrive, at personen kun skal have sin tvangsarv, eller at personen skal “have mindst muligt“.
Dette er en ofte set konstruktion i forhold til testatorer med ringe kontakt til deres særbørn.

Den eneste måde at undgå tvangsarv på, er ved at bruge hele formuen. Rub og stub.
Det er dog muligt at begrænse en enkelt livsarvings arv til maksimalt 1 million kroner jævnfør arvelovens § 5 stk. 2, hvilket især er nyttigt i særdeles velhavende familier, men helt irrelevant for de fleste. Tvangsarv kan ikke undgås, men ved at oprette et testamente er det muligt selv at bestemme over 75 % af ens formue.

Vi anbefaler på JUF.dk enten at få oprettet et notartestamente eller et vidnetestamente, hvorved du selv har mulighed for at bestemme over din formue efter din død.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (59)
 1. Mette Koefoed

  jeg er i tvivl om tvangsarvs reglerne.

  Min far er død og efterlader sig min mor og 3 børn hvoraf jeg er det ene barn.
  Jeg forstår reglerne således: Min mor arver 1/3 og jeg og mine 2 søskende arver 3/3. Der er ikke lavet testamente. Grunden til at jeg bliver i tvivl om ovenstående er reglerne vedr. uskiftet bo – kan min mor sidde i uskiftet bo og dermed arve det hele i første omgang?

  Der er en lille formue men ingen ‘mursten’

  Mvh

  Mette Koefoed

 2. Navn (krævet)Erik Henriksen

  Jeg vil gerne spørge om..Er det muligt at skrive notartestamente som ægtepar, eller skal vi skrive et hver.

  Vh…Erik

 3. Bo Nielsen

  Hvor stor en procent er tvangsarven hvis testamentet er oprettet før 2008?

  • image description
   Ageras

   Hej Bo

   Uanset at testamentet er oprettet før 2008, er det gældende lovgivning og derved gældende grænse på 25 % der gælder, såfremt dødsfaldet sker efter 2008.

   Mvh. Halfdan

 4. laila jensen

  hey tak for en god dansk forklaring. Som er til at forstå af menigmand dvs alle kan forstå det.
  Så fortsæt endeligt med det mvh laila jensen

  • image description
   Ageras

   Hej Laila

   Det er jeg glad for at høre – tak for det. Jeg fortsætter glad!

   Mvh. Halfdan

 5. Horst Schulz

  Hej,
  jeg er måske lidt stygt. Sagen drejer sig om at min kone og jeg har en adoptivsøn. Han har i længere tid ignoreret os fuldstændig. det har været lige meget hvad vi prøvede.
  Nu er jeg kommer derhen at jeg vil undgå at adoptivsønnen arver noget som helst efter min død. Kan det lade sig gøre ?
  Jeg har ikke oprettet testamente.

  Med venlig hilsen
  Horst Schulz

 6. aase hansen

  jeg er gift og vi har 2 fællesbørn.
  begge skal arve efter min mand. Den ene skal kun have tvangsarv efter mig.
  jeg har særeje på en arv efter min far.
  når min mand dør, skal jeg sidde i uskiftet bo.
  kan alt sammenfattes i ét testamente?

 7. jan

  min mor død efter lader sig 2 børn,der er skrevet testemente hvor den ene får sin tvangsarvs hvor mange % er det,der er en lille formue.

  mvh jan

 8. Vibeke Vestergaard

  Min mor er død. i er 5 børn. Min søster som altid har været alene med 2 børn har fået en masse hjælp via mine forældre og derfor var der en mundtlig aftale om at hun kun skulle have tvangsarv.Alle er enige om det men nu er vi i tvivl om det kan lade sig gøre når der ikke er skrevet testamente? Går det via skifteretten?

  Hilsen Vibeke Vestergaard.

 9. Irene

  Hej Mette og halfdan. Jeg kan ikke finde svaret til dig, Mette. Jeg har nemlig samme spørgsmål lige nu. Vh, irene

 10. Britta Kristensen

  Jeg er i tvivl ang. tvangsarv Jeg er gift i ægteskabet er der 2 børn og udenfor 1 barn min mands før ægteskab. Hvis min mand dør før mig, kan jeg så sidde i uskiftet bo?
  Hvordan sikre vi os at barnet udenfor ægteskab får mindst muligt.

  Mvh. Britta

 11. Pia Arnold

  Min Mor döde for 2 är siden min Far lever og jeg har 2 söskende. Jeg har ingen kontakt til min Familie og jeg bor i Tyskland. Jeg fik ingen besked til min Mor döde. Og jeg ved at jeg ingen besked fär när min Far ogsä skulle gä den vej :-(. Hvordan ser det ud med min del af Arven ? da ingen ved hvor jeg bor kan min söskende sörge for at jeg ikke arver noget ? og hvordan fär jeg besked ? MVH Pia

 12. Merete cortes

  Hej Halfdan. En lidt indviklet historie…Mine forældre har oprettet testamente, hvor min mor, min bror og jeg skal arve mest muligt og min fars 2 særbørn skal have mindst muligt. Min far har indsat en advokat til bodeling efter mine forældre. Min far er alvorlig syg, og forventes at dø før min mor, som er dement, og som jeg har søgt om værgemål for. Advokaten siger at vi skal skifte efter min fars død, pga af hans særbørn, og at vi ikke skal sælge lejlighed før min far dør( på den måde kan min far give os den gave/ arveforskud som han har mulighed for,)for det vil hun tage ind i boet og samle alle udgifter der, så der er mindst mulig til særbørn. Er det korrekt at der skal skiftes efter min far, og er det bedst for os 2 børn at vente med at sælge min fars lejlighed, og derved ikke få det arveforskud? Da min mor er dement siger advokaten at vi ikke kan sælge lejligheden, fordi dernæst ejes af begge min forældre og hun ikke kan give samtykke til salget… Tak for svar… Merete

 13. Kasper

  Hvem sørrer for at man få tvangs arv ? Og glæder det livs forsikringer osv ? Og burde pensionen ikke gå til børne osv ?!?

 14. SVEND AAGE

  HEJ HALFDAN TIMM

  FORESPØRGSEL: ER DET MULIGT LOVLIG, AT AFTALE MED SINE BØRN.

  AT TVANGSARVEN FØRST KOMMER TIL UDBETALING, NÅR DEN SIDSTE AF FORÆLDRENE ER DØDE?
  AFTALEN SKAL ORDNES SAMMEN MED ADVOKATEN.

  MED VENLIG HILSEN

  SVEND AAGE

 15. Oluf Munch

  Jeg vil gerne forhøre mig på arveloven i USA da en veninde til mig har fortalt mig hun arver en støre formue fra sin afdøde far og veninden er den eneste arving.
  Kan det passe at hun skal betale skat for at kan arven udbetalt synes det lyder lidt forkert.
  MHV.
  Oluf Munch

 16. Susanne Vahl Clausen

  Min afdøde moder har siddet i uskiftet bo. Hun efterlader sig 5 børn, hvoraf 1 barn er født uden for ægteskabet med min fader, der afgik ved døden i 1991. Iflg. testamente er det bestemt, at barnet født uden for ægteskabet alene skal arve sin tvangsarv efter min moder. Hvor stor en procentdel udgør denne tvangsarv af boet?
  Mvh/Susanne Vahl Clausen

 17. Jeanette Rasmussen

  Hej
  jeg har et spørgsmål ang tvangsarv Min far her en datter fra første ægteskab han har ikke set hende i over 50 år! Min forælder har været gift i 46 år og har hus osv sammen! Nu er min far blevet syg , hvad sker der dér hvis han død? Kan min mor beholde huset eller skal min fars datter have 25% af det? Der er skruet testamente som jeg forstår det! Eller det 75% til min mpr og de 25% der skal deles i mellem min fars datter Min bror og mig?

 18. Heidi Henningen

  Min mor og far har ifm en lang årrække, hvor vi ikke havde kontakt med hinanden gjort mig arveløs til fordel for et barnebarn til nogle af deres venner. Testamentet er lavet uigenkaldeligt.Min mor døde imidlertid for 6 år sidenog jeg har nu igen fået en fantastisk kontakt til min far. Han er nu meget ked af dette testamente, som jeg først nu har fået kendskab til. Han vil gerne sælge sin bolig til sit ene barnebarn (familiehandel) og give mig og mit andet barn mest muligt hvert år afgiftsfrit. Er det muligt? Kan “arvingen” gøre indsigelser efter min fars død mht hans brug af formuen – i alt ca 2 mill.??

 19. Nina

  hej min søster og jeg stå og skal arve vores farmor . Der er kun os tilbage min farmor har testamenteret mest muligt til min søster og skriver i testamentet at jeg skal have mindst muligt hvis jeg kan bevise at jeg også er et barnebarn mit spørgsmål er så tvangs arven er på 25% skal vi dele de 25% eller hvad testamentet er skrevet i 2002 kh nina

 20. Pernille Jensen

  Hej.

  Jeg har mistet min farfar i 1990, min far i 2011 og sidste år min farmor, som sad i uskiftet bo.
  Min onkel og tante er ud af 6 arvinger de eneste som skal betale boafgift. Må bobestyreren godt tage de penge ud af den samlet arv.?
  Hvad var tvangsarven tilbage i 1990 da men farfar døde ( ved godt farmor sad i uskiftet bo) tænker bare om den lov ikke er gældende?

  Med venlig hilsen
  Pernille.

 21. herbert olsen

  Er der tidsmæssige bopæls- eller aldersbestemmelser for at blive betragtet som stedbarn i et sammenført ægteskab, i arvemæssig forstand???
  På forhånd tak.

 22. Pia

  I et testamente fra 1996 står der, at samlever skal have den testationsfrie del af arven, svarende til ½. Skal samlever så stadig have ½, når dødsfaldet sker efter 2008, når det nu i testamentet er ekspliteteret, at den testationsfrie del … “svarer til ½ af værdien i boet”?

 23. Jørgen B. Nielsen

  Jeg håber de kan hjælpe mig, vi har en svær diskustion vedrørende arv. Jeg siger såfremt vi ejer kr. 1.000,00 og en af os dør. Hvordan er fordelingen af arven efterfølgende. Vi har 3 børn i ægteskabet. Hvis min kone eller jeg dør, så arver den længst levende ½ delen, den næste halvdel er vel til deling, hvor jeg/ eller konen er med i. Det vil sige ½ delen af 1.000,00 er kr. 5.000,00 som jeg arver, så er der kr. 5.000,00 tilbage, hvor jeg eller konen er med i, det vil sige 25% af resten, er det korrekt.
  Med venlig hilsen
  Jørgen B. Nielsen

 24. michael jonassen

  hej halfdan vores far er død og vi er to livsarvinger min bror
  og mig og ægtefællen der er lavet særeje på det meste til hende
  men skal vi arve 12 en halv procent åltså som vi skal dele
  og er de 12 en halv procent af alt det han ejede eller hvad
  hilsen michael

 25. ulla blach

  Hej
  Spørgsmål: hvis jeg har særeje, og min mand dør, så arver jeg det hele ik’ ?
  men hvis jeg dør før ham, er det så min søn eller min mand der arver ?
  Vi er gift men har ingen fælles børn.
  Min mand har en søn og jeg har en søn.
  Kun den ene søn har skrevet under på, at vi kan sidde i uskiftetbo, derfor har vi skrevet i testamentet, at han skal have tvangsarven.
  Kan vi undgå tvangsarv, hvis jeg har særeje
  En anden ting, må vi afgiftfrit forære en gave på 60.700 kr. til kun det ene barn? uden han bliver beskattet? og er det juridisk set i orden vi gør det?
  Mvh. Ulla Blach

 26. Ulla Blach

  Hej
  Tak for dit svar.
  Hvis vi skal rette vores testamente til at jeg skal have særeje, er det så min mand eller min søn der arver?

 27. steen

  Spgsm:
  Min far ( som jeg aldrig har set eller kendt) er gift med sin kone. De har sammen 2 børn, jeg ved ikke om der er lavet testamente. jeg er født i 05.1961
  hvormeget arver jeg hvis der ikke er testamente og hvor meget hvis der er lavet testamente

 28. henrik

  Jeg har en ægtepagt som er registreret hos en notar. Her fremgår det at alt hvad jeg ejer, ligeledes min hustru tilhører hver især!
  Jeg er i tvivl om tvangsarven er 50%?
  Mvh.
  Henrik

 29. Søren Georgsen

  Hej
  Spørgsmål ang tvangsarv testamente

  Min halvbrors islandske far er død, min halvbror er livsarving, men har nu fået at vide at der står at hans fars islandske kone vil side i uskiftet bo de henviser til en gammel paragraf i testamentet kan det være rigtigt at min halvbror ikke skal spørges i forbindelse med at hans fars kone nu sidder i uskiftet bo

  Mvh Søren Georgsen

 30. Marianne

  Hej. Jeg er tvangsarving og kan se på Arvefordelin/Repartition, at jeg skal have 1/4 af 1,200.000 kr, hvilket er 300.000 kr, men divideres det i 3 – hvorfor?

  Testamentarisk arvelod til Marianne Jensen beregnes således: 1/4 af 1,200.000 kr / 3 udgør 100.000 kr.

  Men mine to brødre som deler resten af arven skal ikke dividere deres andel med noget. Så 1,200.000 – 100.000 giver 1,100.000 som de så ligeligt fordeler, hvilket bliver 550.000 kr. Jeg forstår ikke det regnestykke. Hvorfor skal min andel divideres i tre og at de til og med får andel i min 25% af arven?

 31. peter

  Grundet familiære omstændigheder ønsker jeg ikke at mit ældste barn skal arve noget som helst. Der imod ønsker jeg at mine 2 yngste skal arve det hele. Er det muligt?

 32. Irene Ronge

  Min far har lavet et testamente, hvor jeg skal have tvangsarven og hans søskende også skulle arve, men de er døde nu, dette lavede han i 1985 og i 2001 lavede han endnu et testamente, hvor en veninde skal arve 50.000.
  Mit spørgsmål er får veninden pengene før tvangsarven bliver beregnet?
  Er det kun pengene der deles eller også hans ejendele, i testamentet har han kun omtalt pengene?

  Hilsen
  Irene

 33. Annett Fjeldborg

  Min far har lavet et testamente ang. arven efter sin død. Han sidder i uskiftet bo efter min mors død. Han har ingen kontakt til sin søn, så derfor vil han have, at sønnen ikke skal arve noget. Men der er en tvangsarv, som sønnen skal have, det er jeg med på.
  Min far har et sommerhus, som han vil have, at jeg skal arve.
  Min afdøde mor er ikke medejer af dette, og ej heller af hus og bil.
  Hvordan regner man den 1/4 del ud til tvangsarv.?

 34. Walther

  Vi er 4 børn der lige har mistet vores far 63 år gamle. han ejet ikke noget så vi har selv stået for boet. så ser jeg i hans pension papir at ved dødsfald før fyldt 65 år udbetales 100.000 kr. til efterkommer af ham da jeg ikke høre noget fra pensionskassen retter jeg selv henvendelse til dem hvorefter de oplyser at de penge er udbetalt til en. Men da min far hverken har lave testemente eller var gift/samlever han var gift med min mor for 30 år siden og boede med min halvsøstres mor for 16 år siden undere det mig og skifteretten har intet hørt fra den pensionskasse. nu har jeg så fundet ud af at min halvsøsters mor har fået de penge udbetalt kan det passe hun har ret til dem eller kan det forlægge en fejl fra pensionskassen ? og hvad kan/skal jeg gøre ? mvh Walther

 35. Jo Christesen

  Hej
  Mig og min søster har mistet vores far i januar 2015.
  Vores fars kone har arvet alt… Og med det mener jeg alt… Både pensioner, forsikringer, osv som samlet udgør omkring 750.000kr og derudover også indbo. (vi har som hans eneste biologiske børn intet fået heller ikke fysiske ting fra hjemmet)
  Men alle siger vi har krav på tvangsarv…
  Men ifølge skifteretten er der ingen tvangsarv?
  Kan det virkelig passe for alle jeg kender og som har mistet, fortæller at uanset om der så kun er en tandbørste og en cd er der tvangsarv som skal fordeles.

 36. Torben Simonsen

  Hej Jacob
  Er det muligt at afskrive børnebørn og oldebørn
  fra tvangsarv i et notartestamente.
  Med Venlig Hilsen
  Torben Simonsen

 37. Kathrine Engberg

  Hej
  Jeg er i tvivl om min tvangsarv.
  Min far er afgået ved døden i starten af januar 2016 og efterlader sig min søster som er datter af ham og hans afdøde kone og min bror og jeg fra tidligere ægteskab.
  Hans afdøde kone havde 2 børn som har fået udbetalt deres del, et vederlag, så min far kunne sidde i uskiftet bo.
  Kan forstå på advokaten som afvikler boet, at min bror og jeg hver står til at skulle arve 1/24 del.(tvangsarvelod)
  Han hus er solgt til 6,400.000,- (som der kun er ca. 250,000.- gæld tilbage i) og han har lidt stående i banken (ca. 400,000,-) + nogle små beløb / der går selvfølgelig noget til advokat salær + ejendomsmægler og min halvsøster skal arve 11/12.
  Jeg er bare nysgerrig hvad vi, min bror og jeg står til at skulle arve, beløb ?
  Hvis man tager udgangspunkt i ca. 6,200.000,-
  På forhånd tak for svar.

  Med venlig hilsen
  Kathrine

 38. Bjarne Colding

  Vi er et ægtepar bosat fast i Frankrig ! Vi har 3 børn i Danmark , hvoraf 2 har afbrudt al kontakt til os. Vi vil gerne skrive et testamente der går ud på, at vores sidste søn arver det meste . Vi har kun et hus der sikkert bliver solgt når vi ikke er her mere, men hvordan undgår vi, at vores 2 andre børn arver ? Kan det lade sig gøre ? Der er jo nok en tvangsarv, og da vi er danske statsborgere, så er vi jo nok underlagt dansk arvelov , selv om vi antager , at arveafgiften skal betales her i Frankrig .
  Venlig hilsen Bjarne og Vivian Colding

 39. TESTATIONSKOMPETENCE - Om suppleringsarv og testationskompetence

  […] Læs mere om tvangsarv her. […]

 40. Gitte Fredell Nielsen

  Hej . Jeg har et stort spørgsmål ..som jeg håber I kan hjælpe mig med.

  Jeg har 2 piger som er over 18. Begge er for længe siden flyttet hjemmefra.
  Efter ca. 20 års samboende med en mand..som IKKE er deres far..fandt jeg en ny kæreste.
  Efter bruddet med..min ex..vi var ikke gift.
  Har begge mine piger valgt at..jeg ikke længere er i deres liv. Jeg ser dem aldrig..og ej heller mine 4 børnebørn.
  Trods vi bor på samme Ø. 🙁
  Mit spørgsmål..er så. Hvad kan de kræve at arve fra mig..den dag jeg er borte ?…Jeg ser ingen grund til at De skal arve noget..De har jo begge afskrevet mig..som Deres mor.
  Jeg ved godt at der er noget der hedder Tvangsarv. Men går jeg bort fra min nye kæreste…Vi har været sammen i snart 5 år nu…..føler jeg at det er FORKERT…De bare kan komme og tømme hhjemmet for alle de ting..der er mine. Håber virkelig I kan hjælpe mig. På forhånd tak. Mvh. Gitte Fredell Nielsen.

 41. Kay Eichner

  Jeg bor alene.Har 1 datter som skal arve mig.Imidlertid har hun en kærste som er i Riepers og jeg er bange for selvom hun arver alt at pengene går til at hun videregiver midler til ham.jeg er slet ikke begejstret for hendes forhold til manden.Hvad kan jeg gøre for at manden ikke får fingre i arven.Jeg har selv en kæreste som jeg gerne vil efterlade midler.I mit testamente har jeg indsat min datter som enearving,men har bedt hende om når boet er gjort op at videregive 200.000 kroner til min kæreste.Jeg har gjort det på denne måde for ikke at betale mere arveafgift end nødvendig.Det ligger mig meget på sinde at min kæreste får de midler,men jeg har ikke nedfældet det i tetamentet.HVORDAN SIKRER JEG BEDST MULIGT OG TILGODESER BEDST MULIGT BÅDE MIN KÆRESTES OG MIN DATTERS INTERRESSER?venlig hilsen Kay Eichner

 42. Per Ekelund

  Har jeg forstået din tekst ret: Jeg har fire børn, er ugift. To børn skal kun arve tvangsarv. Først deler de fire børn tvangsarven på 25% af boet. Derefter arver de to mestbegunstigede halvdelen af resten?

  • image description
   Ageras

   Hej Per

   Jeg vil til en hver tid henvise til en advokat eller jurist, hvis du sidder inde med konkrete juridiske spørgsmål.
   Når det så er sagt, har du forstået teksten korrekt.

   Med venlig hilsen
   Malte, Ageras

 43. Svend Larsen

  Min hustru døde i 2005 og efterlod sig 2 voksne børn men ved ægtefælleudlæg i Skifteretten arvede jeg min hustrus aktiver og passiver. Jeg selv har en voksen datter. Spørgsmål: Hvem arver mig når jeg dør ? Kan min afdøde hustrus børn gøre krav på at arve mig ?

  • image description
   Ageras

   Hej Svend

   Akkurat som ved et uskiftet bo, vil din hustrus to voksne børn arve halvdelen af din efterladte arv, mens din voksne datter vil arve den anden halvdel.

   Med venlig hilsen

   Malte, Ageras

 44. Line

  Hej
  Min kæreste og jeg har kendt hinanden i 6 år, han sidder i uskiftet bo og har et barn fra dette ægteskab, vi har også et et fælles barn, vi vil gerne giftes, han har ingen formue men et kolonihavehus, skal han så sælge det for at kunne betale hende arv hvis vi vil giftes? Og hvor meget skal hun egentlig arve. Og kan vi overhoved bøje de regler og blive gift? Kan man udsætte arven, hun er ikke myndig men kan hun alligevel sige nej til arv
  Venlig hilsen Line

  • image description
   Ageras

   Hej Line,

   Selvom i gifter jer vil det stadig være smart at få lavet et testamente i og med din kæreste har et barn fra tidligere forhold. Vi kan finde et par gode tilbud, og så kan advokaterne rådgive dig videre bedst muligt. Du kan udfylde formularen her: http://www.ageras.dk/advokat.

   God dag!

   Mvh Henrik fra Ageras-teamet

 45. Gitte f lassen

  Min man har 3 børn han ikke har kontakt med vi har lavet testamente, min spørgsmål er hvis min mand dør før mig skal tvangsarven så udbetales med det samme eller kan den vente med at udbetales til jeg som den sidste går bort

 46. Jørgen winberg

  Hvor meget skal min søn arve han er udenfor mit ægteskab .kan han arve 12.5 procent han er ikke min kones søn . Venligst Jørgen winberg

 47. Kirsten Andersen

  Hvordan er min samlever stillet, hvis vi ikke gifter os. Og hvordan er han stillet hvis vi gifter os, jeg har 3 børn, i tilfælde af hvis jeg dør, er en del år ældre end min samlever, vi har været sammen i over 20 år.

 48. Søren Hansen

  Vi påtænker at oprette testamente og vil høre om nedenstående mulighed er efter gældende regler.

  Vi er gift og har 3 fællesbørn, hvoraf det ene barn skal arve mindst muligt.

  De 2 arver hver 37,5 procent = 75 procent. Den der skal arve mindst muligt arver 6,25 procent af de resterende 25 procent. Der er så 18,75 procent tilbage, som fordeles ligeligt mellem 4 børnebørn. Er dette i overensstemmelse med lovgivningen?
  Dernæst har vi været i tvivl om, hvorvidt de 2, der får 37,5 procent, også skal have del i de 25 procent, hvilket ikke er vores mening, da de jo har fået?
  Yderligere vil vi gerne vide om den af os, der lever længst kan ændre på testamentet? Hvis dette er tilfældet – kan der så i testamentet indføjes, at ændring ikke er mulig?

  Med venlig hilsen

  Søren

 49. Ulla Rasmussen

  Er jeg arving til min bror, hans kone er død og der er ingen børn

 50. Michael S.

  Min far som jeg aldrig har kendt er død for en del år siden. Får jeg automatisk svar om “farmor/farfars” død ifht eventuel arv?

 51. Anne Grethe Montell

  Jeg er adoptivbarn og arveberettiget efter min mor, som døde i 2018. Da min bio. far døde, blev jeg kontaktet af advokat. Her hørte jeg intet. Ved et tilfælde opdager jeg, at hun er død, og nu starter “slagsmålet”.
  Boet er opgjort på rekordtid og udleveret til privat skifte til en advokat, som har udfærdiget testamentet med sig selv som universalarving. Hans kone og et par andre er også omtalt i testamentet som arvinge. Testamentet er så mangelfuldt, at det skriger til himlen, men dog er nogle meget dyre ting nævnt.
  Min bio. mor havde kun mig, men havde set sig nødsaget til at bortadoptere mig. Det har altid været en offentlig hemmelighed i byen, hvor hun boede, at hun havde født mig. Den eneste , der tilsyneladende ikke har kendt min eksistens, er advokaten, som har udfærdiget testamentet, hvor hun skriver under på, at hun ingen livsarvinge har.
  Testamentet er oprettet i 2006 og erstatter et testamente fra 2002.
  Jeg mener at have læst, at værdien af testamentets indhold også skal medregnes i min tvangsarv, da min arv ellers vil forringes. Har jeg ikke ret i det?
  I boet var der også et kontant indestående på knap en halv mill.
  I øvrigt har advokaten, der har udfærdiget testamentet, også været:
  1. Advokat for min bio. mor
  2. Udfærdigede nyt testamente til hans fordel i 2006
  3. Universalarving
  4. Økonomisk og sundhedsfaglig værge. Muligvis godkendt af hans kone, der har været kontorchef i sydjyllands statsforvaltning.
  5. Kontaktperson for boet.
  6. Bobestyrer
  7. Kurator
  8. Vurderingsmand for boet
  Boet blev åbnet og overgivet til anden bobestyrer, som nu har skrevet, at jeg jeg skalacceptere hans boopgørelse, hvilket jeg bestemt ikke har lyst til, da jeg føler mig godt og grundigt snydt.
  Det skal tilføjes, at en speciel samling, som skulle være tilfaldet museet i byen, ifølge det første testamente, pludselig er pist væk.
  Da min mor boede på plejehjemmet og døde der, var der specielt indbo, som advokaten oplyste, han ville aflevere til lokalhistoriske museum i byen. Det er ALDRIG BLEVET AFLEVERET.
  Jeg har fået oplyst, at hvis jeg ikke underskriver, at jeg godkender boopgørelsen, vil jeg være nødsaget til at retsforfølge advokaten, og det kan blive en meget dyrt for mig, fa jeg i gen retshjælp kan få.
  Hvad gør jeg?
  Håber at få hurtigt svar, da jeg skal underskrive senest den 24. I denne måned.

 52. Marianne bahrt

  Jeg gerne vide hvad jeg aver

 53. Jørgen winberg

  Hvor meget skal min søn arve uden for ægteskabet.Kan man lave så han næsten ikke for noget. Skal han også arve min nye kones penge hun har i banken

 54. Jørgen winberg

  Hvor meget skal min søn arve han er uden for ægteskabet .vi har lavet testamente for15 år siden hvor han skal have det mindste . Venligst Jørgen winberg