Stiftelse af ApS

Et ApS – anpartsselskab – har den store fordel, at stifterne kun hæfter med den formue, de skyder ind i selskabet, og altså ikke med hele deres formue. Derfor er det for mange foretagender en stor fordel at oprette et ApS fremfor en anden virksomhedstype.

Til stiftelse af et ApS er der visse formkrav om blandt andet kapitalkrav, bestyrelse og vedtægter, der er nødt til at være opfyldt. Af den grund kan det være en stor fordel at få hjælp af en erhvervsadvokat til oprettelsen af ApS-selskabet for at undgå de potentielle juridiske fælder.

For at stifte et ApS skal du bruge en indskudskapital på 50.000 kroner. Dette kan enten være i form af kontanter på en bankkonto eller en bolig, bil eller lignende værdifuld genstand, du kan stille som sikkerhed. I så fald er der tale om et apportindskud. Vær opmærksom på, at du blot skal bevise, at du har 50.000 kroner. Det skal du ikke betale for at stifte dit ApS.

Skal du stifte ApS anbefaler jeg at bruge formularen herunder til at få tilbud fra 3 advokater, der kan hjælpe dig med stiftelsen, de juridiske dokumenter og eventuelt rådgivning. Priserne starter typisk ved lidt over tusinde kroner – og fordi du får 3 tilbud kan du vælge det billigste tilbud og spare mange tusinde kroner!


[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Få 3 tilbud på stiftelse af ApS”]

JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig og billig advokat til at hjælpe med stiftelse af ApS. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud. [/jufform]

Anpartsselskaber underlagt Selskabsloven

Reglerne for stiftelse og andre punkter omhandlende ApS’ere er nedskrevet i Selskabsloven, hvor der i kapitel 3, § 24 er nedskrevet betingelser til stiftelse, herunder et stiftelsesdokument med anpartsselskabets vedtægter.

En meget vigtig regel i selskabsloven vedrørende Aps’er er, at de er pligtige til at lade deres regnskaber undergå revision af en revisor årligt, med mindre, at de falder ind under et par af de undtagelser, der per skrivende stund eksisterer.

Få hjælp af en advokat til stiftelse af ApS

Stiftelsen af et ApS kan gøres langt lettere ved hjælp af en advokat eller et advokatfirma specialiseret i dette. Advokaterne kan hjælpe dig med følgende:

 • Vedtægter og stiftelsesdokumenter – Til stiftelse af ApS er der som nævnt visse formkrav i forbindelse med selskabets vedtægter og stiftelsesdokumenter. For at anpartsselskabet kan blive gyldigt oprettet, skal disse krav være overholdt. Ved at lade erhvervsadvokaten stifte selskabet, er disse betingelser ikke et problem at overholde.
 • Ejerbog – Vedtægter og stiftelsesdokumenter er ikke de eneste formkrav til stiftelse af et ApS. Også en ejerbog er nødvendigt, hvilket advokaten også kan være behjælpelig med.
 • Registrering af selskabet – Selve registreringen af selskabet foregår i dag online, hvor alle de nødvendige papirer indsendes.

Derudover kan en advokat i forbindelse med oprettelse af ApS naturligvis bistå med professionel rådgivning qua hans uddannelse og erfaring indenfor emnet.
Også i forhold til, om stiftelse af ApS er den rigtige vej at gå for foretagenet, eller om en anden virksomhedsform er at foretrække, kan advokaten hjælpe med. Rådgivning i forhold til alle aspekter vedrørende ApS-stiftelsen fås ikke bedre end ved en advokat specialiseret i emnet.

Vi anbefaler også at overveje at lave en ejeraftale, er der flere stiftere om selskabet.

SKAL man bruge en advokat til stiftelse af ApS?

Det er ikke en nødvendighed for at stifte et ApS, at man får hjælp af en advokat. Det er blot medhjælpende til at gøre processen både hurtigere og nemmere i forhold til selv at sætte sig ind i reglerne for ApS-oprettelse, at tegne en ejerbog, at nedskrive vedtægter og de lignende formkrav.

Selve registreringen af selskabet kan foretages af enhver med de rigtige papirer på nettet og koster blot et gebyr på nogle hundrede kroner samtidigt med, at stifterne skal kunne stille den nødvendige kapital som sikkerhed for stiftelsen af ApS’et. Dog kan det for at sikre en nem og problemfri proces være en fornuftig investering af få hjælp af en advokat til oprettelsen af anpartsselskabet.

En af de store fælder i forbindelse med oprettelsen af et ApS er stillingtagen til, hvad der skal ske, hvis parterne på et tidspunkt skal skilles. Dette er et punkt, som yderst få ApS-konstruktioner har taget stilling til, og som i praksis volder relativt store problemer. Bed din ApS-advokat om hjælp til at nedskrive paragraffer og vedtægtsændringer henvendt til den situation, at parterne ikke forbliver sammen til døden dem skiller.

Hvor meget koster det at få hjælp til stiftelsen af et ApS?

De danske advokater er underlagt fri prissætning, og du kan derfor meget vel få forskellige priser på den basalt set samme ydelse: hjælp til stiftelse af et ApS.
Priserne ligger normalt på mellem 2.000kr og 3.000kr. For prisen får du hjælp til udarbejdelsen af alle de papirer, formkravene for stiftelsen af ApS forudsætter samt rådgivning i større eller mindre grad.

Den normale tilgangsmetode er at bede et advokatkontor om hjælp til udfærdigelsen af de nødvendige dokumenter og selve stiftelsen af ApS’et.

Har du andre spørgsmål til stiftelse af ApS’er eller lignende, er du velkommen til at skrive til os i brevkassen til højre på denne side, hvor vi vil gøre vores bedste for at komme med et passende svar.

Jeg vil selv stifte mig anpartsselskab – hvordan gør jeg konkret?

Ønsker du af den ene eller den anden grund ikke hjælp fra en advokat til stiftelsen af dit anpartsselskab, har du naturligvis også mulighed for selv at gøre det.

Først og fremmest skal der skabes et stiftelsesdokument (Selskabsloven §§ 26 og 27). Det skal indeholde følgende:

 • Navn, bopæl og også gerne CPR-nummer for alle anpartsselskabets stiftere
 • Kapitalandelenes tegningskurser
 • Fristerne for tegningen og indbetalingen af andelene
 • Fra hvilken dato stiftelsen af ApS skal have retsvirkning (begyndelsesdagen for selskabet med andre ord)
 • Fra hvilken dato regnskabet starter
 • Hvis det nystiftede selskab skal afholde afgifterne for selskabsstiftelsen, skal dette også medtages (og i hvilket omfang) i stiftelsesdokumentet.

Derudover dikterer selskabsloven § 27 yderligere et par krav, der kan ses herunder. Ovenstående er § 26:

selskabslovens paragraf 27

Indskuddet på minimum 50.000 kr. pr. lovændring i maj 2013 for et anpartsselskab kan ske enten i form af kontanter eller værdier (apportindskud er navnet for det sidste). Under alle omstændigheder skal det nærmere angives, hvordan værdierne indskydes og med hvilke andele blandt stifterne.
Der skal normalt fremvises dokumentation for indsendelse af stiftelsesmidlerne. Foretrukkent til en seperat konto, hvor en revisorerklæring igen er at foretrække – om end ikke nødvendigt, hvis du ønsker selv at stifte dit ApS fra A-Z.
Hvis indskuddet sker som et apportindskud, skal en uafhængig og godkendt revisor bekræfte, at de indskudte værdier også har værdi nok til at dække stiftelseskravene.

Derudover kan du med dette link finde et udkast til de vedtægter, et nyt kapitalselskab som et anpartsselskab skal være udstyret med. Print dem ud og følg dem, såfremt du ikke ønsker advokathjælp til stiftelse af ApS af den ene eller den anden grund.

Husk holdingselskaber og driftsselskaber

Når du stifter et ApS har du mulighed for at benytte dig af en selskabsstruktur, der optimerer dine skatteforhold, investeringsmuligheder og samtidigt minimerer din hæftelse.

Der er tale om brug af holdingselskaber og driftsselskaber.

Et holdingselskab er, i sin reneste form, et selskab, der ejer andre selskab(er). Du kan overføre overskuddet fra et driftsselskab skattefrit til dit holdingselskab. Derved fjerner du kapitalen fra selve forretningen til en stor pengetank.

Dette minimerer risikoen i dine forretninger og gør det nemmere for dig at geare dine selskaber til fortsatte investeringer – og det kan endda være gunstigt i forhold til dine skatteforhold.

Det kræver, at du foretager stiftelse af mere end ét ApS. Både moderselskaber, holdingselskabet, og alle driftsselskaber vil typisk være ApS’er. Men har du været i gang med stiftelse af ApS én gang ved du, at det ikke tager særligt lang tid – især ikke med hjælp fra en billig advokat.

Det er anbefalsesværdigt at benytte sig af et holdingselskab til ensforretninger med henblik på at optimere mulighederne for investering og at minimere risikoen.

JUF.dk kan også hjælpe med at finde en advokat i forbindelse med stiftelse af IVS – den nye selskabsform iværksætterselskabet.

Har du en enkeltmandsvirksomhed i forvejen, skal du kigge på en skattefri virksomhedsomdannelse for at gå til ApS.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (4)
 1. Lars Thrane

  Jeg vil gerne spørge om..
  Kan man sætte private ejendele ( campingvogn, bil ) som indskud i et APS. Jeg har også et “stationært” lager der overstiger 50000,- kan det indgå som stiftelse af Aps.

  Enkeltmands firma. MVH. Lars Thrane

 2. Ageras

  Hej Lars

  Ja, du kan indskyde private ejendele i et ApS. Dette kaldes et apportindskud. For at lave et apportindskud skal en revisor erklære, at værdien af dine genstande er på X-beløb. Dette kaldes en revisorerklæring og koster nogle tusinde kroner at få udarbejdet.

  Når du indhenter 3 tilbud på stiftelse af ApS med JUF.dk kan vi også indhente tilbud på denne revisorerklæring.

  Mvh. Halfdan Timm
  JUF.dk

 3. Lis Guldbech

  kan jeg oprette er APS med det formål at købe en landejendom som mine sønner skal bo på og som de på sigt vil oprette en Grave/ brokægger virksomhed på?
  Skal de indskyde kapitale eller er deres arbejdskraft nok til at de bliver medejere?

 4. Nina Pfeiffer

  Jeg vil gerne spørge om man kan oprette et ApS pr 1.1.15 selvom det nu er maj. Min virksomhed er igang og der har været en del posteringer allerede. Tak på forhånd. Mvh.