Selskabsstruktur med anpartsselskaber

Med anpartsselskaber har man, i modsætning til enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, mulighed for at skabe en meget interessant selskabsstruktur der minimerer risikoen for individuelle projekter og skattefrit overfører overskuddet til en stor pengetank.

Dette sker ved hjælp af driftsselskaber og holdingselskaber.

Et holdingselskab, også kaldet et moderselskab, er et selskab, der (eventuelt delvist) ejer andre selskaber. Et holdingselskab udfører sjældent selv forretninger og har derved ingen risiko, men agerer blot pengetank for datterselskaber.Et driftsselskab er et selskab, der er ejet af andre selskaber, men som har til formål rent faktisk at tjene penge og udføre forretninger.

Eksempel: Jeg ejer to typer af forretninger. Jeg har et holdingselskab, der hedder HS A. Derudover har jeg to driftsselskaber i form af DS 1 og DS 2.
DS 1 har overskud på 100.000 kroner i 2013 og DS 2 har et overskud på 200.000 kroner. Begge selskaber er anpartsselskaber, hvor jeg hæfter med selskabets penge eller minimum 80.000 kroner.
Nu er regnskabsåret slut. Jeg overfører derfor skattefrit overskuddet mellem DS 1 og DS 2 til HS 1, der blot er min pengetank og ikke selvstændigt tjener penge. Nu er der derfor ingen penge i hverken DS 1 eller DS 2 – og der er ingen risiko for, at jeg kommer til at hæfte med de penge i HS 1, der ikke tjener penge eller laver nogen form for forretning.

Med en selskabsstruktur som ovenstående minimerer man risikoen og man samler sine midler et centralt sted, hvorfra det er nemt at investere videre i fx ejendomme, aktier eller nye forretningseventyr.

Du skal som udgangspunkt bruge nye 80.000 kroner for hver gang du ønsker at stifte et anpartsselskab. Dette er dog muligt at omgå, hvilket en dygtig revisor eller advokat kan fortælle dig mere om.

Ovenstående selskabsstruktur er også meget egnet, hvis du ønsker at investere i ejendomme.

Eksempel: Jeg køber en ejendom beliggende på Stationsvej 165. Denne ejendom er købt af mit nystiftede anpartsselskab Stationsvej 165 ApS. Jeg lejer huset ud og modtager 4.000 kroner i lejeindtægt hver måned. De penge går ind i Stationsvej 165 ApS. Når regnskabsåret er ovre, og jeg har et overskud på cirka 48.000 kroner (vi går ud fra, at jeg i de 4.000 kroner har indregnet udgifter til bl.a. eventuel ejerforening, forsikring og des lignende) overfører jeg alle disse 48.000 kroner til mit holdingselskab og jeg kan herefter bruge dem på at geninvestere i fast ejendom. På denne måde er jeg godt i gang med at opbygge et sandt ejendomsemperium.

En advokat kan hjælpe dig med at oprette de nødvendige selskaber og at få dine såvel holdingselskaber som driftsselskaber undtaget revisionspligten. Udfyld formularen herunder og modtag tilbud fra 3 advokater, der kan hjælpe dig med din selskabsstruktur – så du kan tjene flere penge.


Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar