Sådan beskytter du dit domæne imod at blive overtaget

Ved hjælp af Domæneklagenævnet er det i Danmark muligt at få overdraget et domæne til en selv på trods af, at en anden har registreret dette i forvejen. Domæneklagenævnet tager stilling til, hvem af to kombattanter, der har mest interesse i at have et givent domæne – og på denne måde kan du også beskytte dit eget domæne mod at blive overtaget.

Ved hjælp af listen over afgjorte domæneklagesager er det muligt at se, hvad Domæneklagenævnet i tidligere afgørelser har lagt vægt på, når resultatet er faldet ud til den oprindelige registrants fordel. Sidder du selv med et halvgenerisk domænenavn (fx Energi.dk, Mobiltelefon.dk eller Kontorstol.dk), der har stor værdi, men som ikke er udgøres af noget beskytteligt som dit fornavn eller efternavn, bør du derfor tage dine forholdsregler for at beskytte dit domæne.

Ellers kan det hurtigt ende som Energi.dk, hvor ejeren ville have halvanden million, blev tilbudt 1.000kr og endte med at miste domænet.

Hvad du kan gøre proaktivt:

Herunder en checkliste over ting, du kan gøre for at beskytte dit domæne, før du har en Domæneklagesag på halsen:

  • Brug domænet som din e-mailadresse. Lav en ditnavn@ditdomæne.dk og benyt denne.
  • Sørg for at have noget liggende på domænet. Om det er en simpel WordPress-blog med 3-4 sider om, hvem du er, og hvad denne side er til for, eller en fuldblodsblog med 50 indlæg, er ikke det vigtige. Sørg blot for at domænet er aktivt.
  • Nævn gerne domænet som værende dit på andre domæner. Gør opmærksom på, at det er dit, og det bliver brugt.

Hvad du ikke må gøre i samme ombæring:

Det er på kant med Domæneloven at opretholde registreringen af et domæne alene med salg i øjemed. Undlad derfor at gøre dette. Du kan udmærket have en underside på domænet, hvor du skriver, at dette er til salg – problemet opstår, hvis det er den eneste underside!

Yderligere om salg af domæner

Det at ønske at sælge ens domæne er i sig selv ikke ulovligt efter Domæneloven. Men det udelukkende at opretholde en registrering for at sælge et domæne kan udmærket være i strid med DL § 12 stk. 1 om, at det er ulovligt at registrere domæner (og opretholde registreringer) i strid med “god domæneskik”. Denne gode domæneskik er ikke yderligere uddybet i selve loven, men det er absolut muligt at tolke den i retning af opretholdelse udelukkende for videresalg.

At en person har et domæne, du er interesseret i, der ikke er aktivt, men som han er villig til at sælge, er ikke ulovligt i sig selv. Du skal kunne bevise overfor Domæneklagenævnet, at du også vitterligt har en større interesse i domænet.

Derfor vil det ofte – såfremt begge parter er rimelige i forhold til pris – være fordelagtigt at købe et domæne for et par tusinde kroner fremfor at køre en meget langtidsvarende domæneklagesag. Disse har en gennemsnitsbehandlingstid på vel over et halvt år – og det er ikke alle projekter, der har godt af at vente i et halvt år alene af hensyn til at have det bedste domæne.

Læs andre tekster om domæner og domæneklagesager:

Sådan overtager du et DK-domæne i praksis

5 domæneklagesager og deres udfald

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar