Rekonstruktion

Et selskab, der er insolvent, kan på begæring tages under rekonstruktion. Det betyder i praksis, at en rekonstruktør – typisk en advokat – sættes til at lede rekonstruktionen, hvilket har til henblik at genetablere virksomheden efter en periode med bl.a. betalingsstandsning.

En rekonstruktion er alternativet til at tage en insolvent virksomhed under konkursbehandling. Rekonstruktion benyttes som et sidste forsøg på at forvandle virksomheden til en sund forretning igen. Under rekonstruktionen forsøger rekonstruktør at opnå en akkord med kreditorer eller at frasælge aktiver og derved gøre selskabet solvent igen.

Lykkes ingen af delene går skyldner konkurs og en egentligt konkursbehandling går i gang.

Søger du en advokat til at stå i spidsen for rekonstruktion? Du har mulighed for at få tilbud fra 3 potentielle rekonstruktører på JUF.dk. Det sker ved at udfylde den gratis og uforpligtende formular herunder.

Du har mulighed for at få et overblik over dine muligheder og komme i kontakt med en mulig rekonstruktør med det samme.

Udfyld formularen herunder:


1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vlg bedste og
billigste advokat

arrow
Trustpilot
Nvnt i:
 • Politiken
 • Berlingske

Rekonstruktionens 3 udfald

En rekonstruktion kan som nævnt have 3 mulige udfald:

 • Virksomheden bliver igen solvent og rekonstruktionen har været succesfuld
 • Skyldner opnår akkord med sine kreditorer og har mulighed for at føre virksomheden videre
 • Rekonstruktionen lykkes ikke og skyldner må undergå decideret konkursbehandling

Kreditorers vilje til at løse sagen samt rekonstruktørens faglige kompetencer afgør, hvorvidt det er muligt med en rekonstruktionsbehandling at få selskabet eller virksomheden op at køre igen.

En rekonstruktionsbehandling tager nemt mange måneder. Ifølge Domstol.dk tager en rekonstruktion almindeligvis syv måneder og kan maksimalt vare et år. Hvis skyldner stadig er insolvent efter et års rekonstruktion vil rekonstruktionsforsøget ophøre og skyldner i stedet for overgå til decideret konkursbehandling.

Hvem vælger rekonstruktion?

Både skyldner selv – det være sig en virksomhed eller et selskab – har mulighed for at begære rekonstruktion for Skifteretten. Det har kreditorerne til skyldner også mulighed for.

Uanset skal en begæring om rekonstruktion indeholde navn og adresse på skyldner, erhvervsgren, CVR-nummer og almindeligt virksomhedsnavn.

Rekonstruktionsbegæringen skal også indeholde forslag til, hvem der skal være rekonstruktør og tillidsmand under rekonstruktionen. På JUF.dk har du mulighed for med formularen længere oppe i indlægget at finde en dygtig rekonstruktør, der kan stå i spidsen for arrangementet. Såfremt der ingen rekonstruktør foreslås vil Skifteretten automatisk udpege en – og det er ofte en dyrere løsning, end hvis du selv finder en advokat til at hjælpe dig.

Såfremt den advokat, du foreslår som rekonstruktør til Skifteretten har en vis faglig ekspertise indenfor selskabsret vil denne også blive valgt.

Begæringen indgives til den retskreds, hvor skyldners virksomhed har hjemsted.

Den advokat, du finder med JUF.dk vil hjælpe med alt det praktiske i forbindelse med indsendelse af en rekonstruktionsbegæring.

Når først en begæring om rekonstruktion er taget til efterretning af Skifteretten og processen er igangsat kan den ikke trækkes tilbage igen. Det betyder i praksis, at et af de tre scenarier nævnt længere oppe i teksten skal opfyldes før end rekonstruktionen er ovre.

Møde med kreditorer

I løbet af en måned mødes skyldner, repræsenteret af rekonstruktøren (advokaten) og kreditorer. Dette mødes opsættes af Skifterretten og kaldes et planmøde.

Formålet med mødet er, at rekonstruktøren viser sin plan for en rekonstruktion af virksomheden eller selskabet. Denne indeholder forslag til betaling af kreditorerne eller et forslag til akkord.

Såfremt kreditorerne kan godkende denne plan kan den egentlige rekonstruktion gå i gang.

Såfremt kreditorerne ikke kan godkende planen afsluttes rekonstruktionen og en konkursbehandling vil gå i gang. Under konkursbehandlingen bortsælges skyldners aktiver og krav dækkes i så vidt muligt omfang.

Kreditorerne har en vis interesse i at acceptere rekonstruktionsplanen ud fra devicen ”lidt er bedre end ingenting”. Såfremt rekonstruktionen bærer frugt og virksomheden kommer på fode igen står kreditor til at få dækket hele sit beløb – det er ikke tilfældet med en konkursbehandling, der er defineret ved, at der ikke er penge til at dække alle kreditorer.

Cirka et halvt år efter det indledende møde indledes et nyt måde med kreditorerne, hvor det endelige forslag til tvangsakkord forelægges. Akkorden er tilpasset de forskellige kreditorer alt efter:

 1. Hvornår deres krav er stiftet
 2. Hvor stort deres krav er

Hvad en succesfuld rekonstruktion indebærer

En succesfuld rekonstruktion får firmaet på fode igen.

Det betyder, at der opnås en aftale med kreditorerne til alles tilfredsstillelse.

I nogle tilfælde vil dele af en virksomhed blive bortsolgt for kun at tilbageholde den sunde forretning. Den, der faktisk tjenes penge på. I andre tilfælde sælges værdifulde aktiver for så at blive leaset tilbage for på den måde at skabe likviditet til at betale kreditorer og holde ”næsten oppe over vande”.

De fleste rekonstruktioner startes ved, at virksomheden eller selskabet sættes i betalingsstandsning for at rekonstruktør har mulighed for at skabe sig et overblik og give skyldner et pusterum.

Hvis du ønsker en succesfuld rekonstruering – at få din virksomhed på fode igen – anbefaler jeg, at du benytter formularen længere oppe i dette indlæg til at finde en dygtig advokat til at hjælpe dig videre som rekonstruktør.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
 1. Jens Chr Nielsen

  Jeg har en virksomhed som er indblandet i en familie virksomhed til mig og som er ved at gå konkurs som jeg ville høre om jeg kunne få hjælp til en rekonstruktion mvh Jens Chr Nielsen tlf 20680225

  • image description
   Ageras

   Hej Jens,

   Ja, vi kan godt finde en god advokat til at stå for en rekonstruktion. Du kan udfylde formularen her: http://www.ageras.dk/advokat og så skal vi finde nogle gode tilbud til dig.

   Rigtig god dag!
   Mvh Henrik, Ageras