Personlig hæftelse

Personlig hæftelse opstår, hvis du står som ejer eller medejer af enten en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S (interessentskab). Disse virksomhedsformer er gratis at stifte og har meget få krav til driften, men til gengæld får du personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse.

Modsætningen til den personlige hæftelse finder man i selskabsformer som anpartsselskabet, aktieselskabet og Selskab Med Begrænset Ansvar, hvor hæftelsen er begrænset til til indskudskapitalen i virksomheden. Her koster det lidt at starte selskabet både i gebyrer til staten og typisk også i gebyrer til advokater, men til gengæld er hæftelsen også begrænset.

Hæftelse med virksomhed

Som nævnt får man med en enkeltmandsvirksomhed både personlig og ubegrænset hæftelse:

  • Personlig hæftelse: Du hæfter med din egen personlige formue for eventuelle gældsposter, din virksomhed måtte få. Opnår din virksomhed en gældspost på 100.000kr efter et fejlslagent eventyr, kan virksomhedens kreditorer få disse penge hos dig.
  • Ubegrænset hæftelse: Dine kreditorer kan gå efter hele din formue for at få dit krav dækket. Selv hvis kravet er større end din samlede formue.

Hvis du har et interessentskab, hvor I er to eller flere personer om at eje virksomheden i fællesskab, får I tilmed det, der hedder solidarisk hæftelse:

  • Solidarisk hæftelse: Den ene stifter gældsætter virksomeden med 100.000kr. Det har intet med den anden stifter at gøre. Men den gældssættende stifter har ingen midler, og da de to personer har solidarisk hæftelse med et interessentskab, kan kreditor gå til den anden stifter for at få pengene.

Et interessantskab er en ganske farlig ordning og på mange måder at carte blanche til at gældsætte hinanden. Derfor skal man være meget påpasselig med, hvem man indgår i et sådant virksomhedsforhold med.

Udlæg og tvangsaktion

Har en kreditor et krav mod dig, og er der tale om personlig hæftelse, kan denne kreditor vælge at gøre udlæg i dine aktiver eller at sætte samme på tvangsauktion, såfremt du ikke kan eller vil betale. At gøre udlæg i eksempelvis din bil vil sige, at kreditoren overtager en del af bilens værdi – ligesom hvis bilen var belånt hos banken. Tvangsauktion er skridtet videre, hvor bilen bliver solgt til højestbydende, og kreditor i så højt omfang muligt får dækket sit eget krav.

Selskab medfører begrænset hæftelse

Er der en vis risiko for, at man med ens foretagende opnår en gæld på et tidspunkt, kan det være fordelagtigt – og det også af andre grunde – i stedet for at overveje at stifte et selskab. Her er den mest brugte mulighed et anpartsselskab.

Red: 1. januar 2014: Nu er det også muligt at stifte et iværksætterselskab. Læs mere om denne selskabstype her.

Det koster 670kr i udgifter til staten og typisk et par tusinde kroner til en advokat at stifte et ApS. Derudover skal man beviseligt have mindst 80.000kr til rådighed til selskabet. Men her opnår man også begrænset hæftelse til netop de 80.000kr, og ens kreditorer i selskabet kan ikke opnå deres krav hos en personligt.

Læs mere om stiftelse af ApS her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar