Partnerselskaber

Partnerselskabet omtales undertiden også kommanditaktieselskab. Selskabsformen er nemlig en ”integration” af de to populære selskabsformer kommanditselskabet og aktieselskabet.

Kombinationen betyder, at partnerselskaber – med endelsen P/S, fx Firmanavn P/S – er underlagt både de deklaratoriske regler for kommanditselskaber samt reglerne omkring aktie- og anpartsselskaber fra selskabsloven.

Partnerselskaberne er karakteriserede ved tre ting:

  1. Der er to grupper af selskabsdeltagere. Mindst en komplementar og mindst en kommanditist.
  2. Komplementaren hæfter både personligt og principalt. Er der flere komplementarer, hæftes der solidarisk for selskabets gæld. Kommanditaktionæren hæfter ikke for selskabets gæld.
  3. Der er flere kommanditaktionærer, der alle har indskudt bestemt kapital fordelt på aktier i partnerselskabet

At stifte et partnerselskab kræver, ligesom stiftelsen af et aktieselskab, en kapital på 500.000 kroner, hvoraf de 125.000 kroner skal være indbetalt. Til sammenligning forudsætter et anpartsselskab 50.000 kroner og et iværksætterselskab blot en krone.

Ønsker du hjælp fra en advokat i forbindelse med fx stiftelse af et partnerselskab eller generelt i forbindelse med driften, har du mulighed for at finde en gennem JUF.dk. Vi har dygtige erhvervsadvokater i vores netværk, der har mulighed for at give dig et gratis og uforpligtende tilbud på hjælp.

Udfyld blot den gratis og uforpligtende formular herunder – så sikrer vi dig op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på hjælp til partnerselskabet:

[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Find advokat nu”][/jufform]

Et partnerselskab stiftes på samme måde som et aktieselskab – ved anmeldelse med korrekt formular til Erhvervsstyrelsen.

Gunstige skatteforhold ved partnerselskab

En af de store fordele ved at vælge et partnerselskab er, at der er gunstige muligheder for at optimere skatten for deltagerne.

Ejerne i et partnerselskab hæfter begrænset, da der er tale om et selskab – ligesom et aktieselskab.

Partnerselskabet er samtidigt, i modsætning til et iværksætterselskab, et aktieselskab eller et anpartsselskab, skattemæssigt transparent. Al selskabets overskud beskattes derfor alene hos selskabsdeltagerne. Skatten afhænger af den enkeltes overskudsandel. Og der er en stor grad af aftalefrihed i forhold til fordeling af overskuddet blandt den enkelte deltager.

Er der underskud i partnerselskabet, kan dette modregnes ejernes øvrige indkomster – et reelt skattefradrag, som man kender det fra personligt ejede virksomheder. Fradraget kan dog ikke overstige hæftelsen.

Regnskabsaflæggelse

Et aktieselskab, et anpartsselskab eller et iværksætterselskab skal aflægge et regnskab jf. selskabslovens regler herom.

Det skal et partnerselskab også – dog i en modificeret version uden skatteforbehold.

Partnerselskabet kan samtidigt ikke indeholde udskudte skatteforpligtelser, da partnerselskabet ikke er et selvstændigt skatteobjekt (jf. mulighederne herover takket være samme).

Ukendt selskabsform

En af de i to ulemper ved et partnerselskab er, at selskabsformen ikke er kendt blandt almenheden på samme måde som anpartsselskaber og aktieselskaber er det.

Partnerselskabet er dog udbredt bl.a. blandt advokater, revisorer og ejendomsmæglere qua mulighederne for at optimere på skatten i selskabet samt den begrænsede hæftelse.

Derudover kræves der en udlodning før kommanditisterne kan modtage udbytte i selskabet.

Fordele ved et partnerselskab

Ser vi bort fra de få ulemper forbundet med et partnerselskab, er der en lang række fordele at hente.

  • Den økonomiske hæftelse er begrænset som i et almindeligt selskab
  • Fordi der skal indbetales minimum 125.000 kroner i selskabet, er der høj kreditværdighed
  • Da partnerselskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er der gunstige muligheder for at optimere skatten
  • Aftalefriheden i selskabets vedtægter er større end i andre selskabstyper
  • Partnerselskaber reguleres af selskabsloven og altså velkendte regler
  • Både advokater og revisorer har nu mulighed for at bruge selskabsformen jf. nedenfor

Partnerselskaber er i vækst

Tidligere har partnerselskabet været meget lidt anvendt i praksis. Et par lovændringer har dog været med til at ændre på dette.

Siden 2006 har ejendomsmæglere haft mulighed for at organisere sig i partnerselskaber. Det har revisorer kunnet siden 2000. Og i 2007 kunne advokater også.

Oprindeligt set var partnerselskaberne tiltænkt iværksættere, men i praksis er det en bred række af virksomheder, der benytter selskabsformen – fx advokater, revisorer, ejendomsmæglere, større administrationsselskaber, IT-virksomheder og fiskerivirksomheder.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar