Optioner og warrants

Optioner og warrants er to typer af rettigheder, der ofte ses i forbindelse med ejeraftale.

En option er en ret – og altså ikke en pligt – til at købe ejerandele under på forhånd definerede omstændigheder. Det kan fx være i forbindelse med en anden ejers frasalg af anparter, hvis visse mål i virksomheden mødes el. lignende.

Warrants er en ret – og igen ikke en pligt – til at tegne nye aktier.

Fælles for warrants og aktier er, at de giver mulighed for at erhverve nye ejerandele. Forskellen er for modtageren af de nye ejerandele af mere teknisk karakter.

Det er normalt at give optioner og warrants til fx medstiftere af virksomheder, første medarbejdere, nøglemedarbejdere og investorer. Det skaber en vis fleksibilitet i virksomheden frem for at låse alle parter fast i bestemte ejerrammer. Optioner og warrants kan bruges til at skabe motivation blandt ansatte og ejere af selskabet ved at gøre dem performancebaserede.

Hvis optioner eller warrants gives til en medarbejder, beholder medarbejderen retten til at bruge disse, selv hvis han bliver opsat af arbejdsgiveren før end han har haft mulighed for at gøre brug af dem. Hvis lønmodtageren vælger selv at sige op, mister han dog muligheden for senere at benytte sine optioner eller warrants.

En aftale om optioner eller warrants – eller et tillæg om samme i en ejeraftale el. direktørkontrakt – bør udarbejdes af en advokat for at sikre, der er tænkt over alle detaljer.

Det kan være detaljer som til hvilken kurs, optionerne eller warrants skal erhverves til, om de skal akkumuleres, om de skal betinges af virksomhedens performance og i hvor lang tid, rettighedshaveren har mulighed for at benytte muligheden.

Med JUF.dk har du mulighed for at finde en advokat til at hjælpe med at udarbejde en aftale omkring optioner og warrants. Udfyld den gratis og uforpligtende formular herunder for at indhente tilbud fra op til 3 advokater, der kan hjælpe dig videre.

[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Find advokat nu”][/jufform]

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar