Nødtestamente

Efter arvelovens § 65 har du mulighed for at oprette et nødtestamente, hvis du ingen mulighed har for at oprette andre testamenter. Et sådant nødtestamente har ingen krav, men til gengæld en holdbarhedsdato.

Hvis flyet er på vej til at styrte ned, hvis bilen er kørt galt og du venter på ambulancen, eller hvis sygdommen er ved at få has på dig, kan det være svært eller umuligt at få fat på 2 vidner for et vidnetestamente eller en notar for et notartestamente. Her kan et nødtestamente i stedet være løsningen, der trods forestående død tillader dig selv at bestemme formuens fordeling mellem potentielle arvinger.

I et nødtestamente er det muligt at foretage normale testamentariske dispositioner. Du kan bestemme, at en brøkdel af formuen skal gå til en specifik person, eller at en specifik genstand skal gå til den og den person. Dine muligheder er ubegrænsede så lang tid, at de stemmer overens med arvelovens gældende regler om testationskompetence og tvangsarving.

Er et nødtestamente ikke i overensstemmelse med disse regler, vil det som udgangspunkt blive underkastet en fortolkning for at sikre, at testators sidste vilje alligevel bliver gennemført i så stor grad som overhovedet muligt.

Hvordan oprettes et nødtestamente?

Et nødtestamente kan efter ordlyden i arvelovens § 65 oprettes “på en hvilken som helst måde”. Det kan skrives ned i en serviet, i døren på en bil med sprittusch eller indtales i en mobiltelefons diktafon. Problemet med førnævnte metoder er ofte, at de ikke bliver fundet, og derfor opretter mange deres nødtestamente ved at sende det som en SMS-besked eller e-mail, da det på denne måde er sikret sin eksistens.

Som med andre typer af testamenter, gælder det om i et nødtestamente er være så specifik med ens ønsker som overhovedet muligt. Givet naturen af et nødtestamente er dette dog ikke altid en mulighed. Derfor er det oftere reglen end undtagelsen, at nødtestamenter bliver underkastet en fortolkning efter testators død for både at opfylde dennes ønsker og underligge sig de gældende regler i arveloven.

Tidligere har der været strenge krav for, hvordan et nødtestamente, men disse forsvandt med arvelovens revurdering i 2008.

I hvor lang tid er et nødtestamente gyldigt?

Nødtestamentet er – i modsætning til både almindelige testamenter, notartestamenter og vidnetestamenter – tidsbegrænsede. Et nødtestamente bortfalder efter arvelovens § 65 stk. 2 efter 3 måneder, hvis der ingen hindring for at lave et andet testamente har været.

Laver du et nødtestamente mens flyet er på vej til at styrte ned, men overlever du alligevel, er dit nødtestamente altså gældende i op til 3 måneder efter episoden. Efter dette bortfalder testamentet dog, og du er nødt til at lave et andet testamente for at få dine sidste viljer ført igennem.

Pointen med at tidsbegrænse nødtestamenter er, at de meget sjældent er udfyldende. Et nødtestamente er – grundet sin natur – ofte udfyldt meget hurtigt og sporadisk og vil give problemer med fortolkning og eksekvering. Disse problemer kan ofte undgås ved at lave et “ægte testamente”, da der her i højere grad vil blive taget hensyn til de forskellige problemstillinger.

Laves et nødtestamente på trods af, at det var muligt enten at lave et notartestamente eller vidnetestamente, vil nødtestamentet som udgangspunkt være ugyldigt.

Et nødtestamente er i 3 måneder efter nødepisodens indtræden lige så gyldigt som et normalt testamente ville være, da det er udtryk for testators sidste vilje. Desværre er ikke alle så heldige, at de umiddelbart før deres endeligt har mulighed for at bestemme, hvordan deres værdier skal deles. Derfor anbefaler vi her på juf.dk, at du enten sørger for at lave et vidnetestamente eller et notartestamente i god tid og skåner dine arvinger for de problemer, et nødtestamente typisk fører med sig!

Læs mere om testamenter her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (3)
 1. Lars Bardram

  Hvad betyder det opstyltede udtryk “underligge sig”. Den sproglige konstruktion er umulig på almindeligt dansk. “ligge” er et intransitivt verbum.
  Hvad med at bruge forståelige ord som fx tilgodese, opfyldet etc.?

  Hilsen
  Lars Bardram

 2. Majbritt Nielsen

  Hvad stiller man op med et nødtestamente hvor der ingen dato er på og hvor der er tydelige tegn på det ikke er den samme pen skrift der er brugt ved f.eks. fordelingsprocenten?
  Da alle personlige papir fra afdøde er fjernet fra hjemmet, selv den obligatoriske dosmerseddel på opslagstavlen. Accepetere man bare at det er “gyldigt” og dermed dele med en ikke biologisk søskende?

 3. karin

  Jeg mangler viden om flg. Hvis en person (89 år) bedt om advokathjælp til at skrive testamente og selv nedskrevet 3 personer han ønsker skal arve ham. Hvis han så under advokatens udarbejdelse uventet afgår ved døden, er hans sidste vilje så tilsidesat? Kan et under færdiggørelse testamente ikke respekteres som nødtestamente i flg. lovgivning? Er det umuligt som loven er udformet, at tilgodeset det sagte og skrevne til advokat , således man skønner og vurderer hvad afdøde kunne/skulle have gjort?