Mediation

Mediation – som også kendes under synonymet mægling – er et udtryk for en frivillig proces, hvori to parter forsøger at finde en løsning på et fælles problem eller konflikt. Mediation foregår ved hjælp af en upartisk tredjepart, hvilket kendes som en mediator og typisk er fx en erhvervsadvokat med speciale i netop det område, hvori konflikten er centreret.

Mediation og mægling forsøges normalt med konflikter, hvor det næste skridt ellers ville være en retssag. En retssag kan både være dyr og tidskrævende, og en part ønsker måske ikke, for at opbevare det gode forhold med den anden part, at påbegynde en retssag. Her kan mediation være med til at løse problemet i fred og ro.

En forhandlingsproces

Mediation er en forhandlingsproces, hvor den upartiske tredjemand i fom af advokaten ved hjælp af forhandling mellem de to parter forsøger at finde en tilfredsstillende løsning. Advokatens eneste opgave er at finde denne løsning og agerer fuldstændigt uafhængigt af de to parter. I og med at advokaten typisk vil være uddannet og specialiseret indenfor feltet, hvori konflikten er opstået, kan advokaten være med til at give et nuanceret og fagligt syn på konflikten.

For at mediation skal lykkes, er det derfor nødvendigt, at begge parter i konflikten rent faktisk er villige til at indgå forhandlinger. Der er ingen garanti ved mediation, der stadigt er at kategorisere som en reel forhandling mellem to stridende parter – møder den ene part ind til et møde med ultimative krav og en i det hele taget manglende villighed til kompromis, får mediatoren meget dårlige forudsætninger for at skabe en acceptabel løsning.

Mediation er billigere og hurtigere end en retssag

Det medfører både en væsentlig økonomisk og tidsmæssig besparelse, hvis det lykkes med mediation at få løst en konflikt i stedet for at påbegynde en retssag. En retssag er både dyr i forhold til advokattimerne brugt på sagen og i forhold til retsafgiften, og alt dette kan spares væk – i hvert fald langt majoriteten af advokatens salær – hvis der vælges mediation.

Derudover er det muligt i best-case-scenario at få løst konflikten på en enkelt eftermiddag. Det er ikke uset, at en mediation strækker sig over mange møder og flere uger, men hvis begge parter er villige til forhandling og rent faktisk ønsker at løse konflikten, er det ikke umuligt at løse den på få timer.

Tidsmæssigt er alternativet en retssag, der kan strække sig over mange år med appel på appel. På alle punkter er en mediation at foretrække, med mindre meget særlige hensyn taler herimod.

Hvor finder du en mediator?

Større advokatfirmaer i Danmark har specialiserede konfliktløsende advokater ansat, der kan agere mediatorer i konflikter. Det er muligt at leje en mediator fra disse firmaer til en fast timepris med henblik på at denne skal være forhandlingsleder mellem de to konfliktinteresser.

En advokat vil også sikre, at der er tale om retsmægling, hvilket er forpligtende for de deltagende. Underskrives en aftale efter retsmægling , er parterne forpligtet til at efterleve den og kan efterfølgende kræve erstatning af hinanden, hvis ikke aftalen overholdes.

Hvis en retssag ønskes undgået enten af hensyn til tid, til økonomi eller simpelthen fordi at de to parter ønsker at opretholde et godt forhold til hinanden udover den ene konflikt, er mediation vejen frem til dette. En mediatoradvokat kan vise sig at være en endog særdeles fornuftig investering i et fremtidigt godt forhold til den anden part i konflikten!

 

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar