Medarbejderklausul

En medarbejderklausul forhindrer dig i efter ansættelse at foranledige andre medarbejdere også forlader virksomheden. I praksis er en medarbejderklausul et værn fra din tidligere arbejdsgivers side mod, at du tager alle dine kolleger med til en ny virksomhed eller ny arbejdsgiver.


[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Find advokat til medarbejderklausul”][/jufform]

En medarbejderklausul skal være skriftlig for at være gyldig. I selve bestemmelsen om klausulen kan det også være bestemt, at du skal betale en konventionalbod, hvis du ikke overholder klausulen. Denne konventionalbod kan være på flere måneders løn efter skat.

Du kan med en medarbejder sagtens tage ansættelse hos konkurrerende virksomheder eller tidligere kunder. Du kan blot ikke tage dine kolleger med i købet.

Ingen kompensation

Selvom du kan blive tilpligtet at betale en konventionalbod, har du ikke selv mulighed for at få kompensation i den tid, du er underlagt medarbejderklausulen. Dette skyldes, at klausulen ikke begrænser dine muligheder for at få job som en kundeklausul eller konkurrenceklausul eksempelvis gør det. Ved de to sidstnævnte får man da som medarbejder også en kompensation på en halv månedsløn i den tid, kontrakten varer ved.

Typisk varer en medarbejderklausul mellem et halvt og et helt år og en sjælden gang mere end dette. Som nævnt får man ingen kompensation, så det er for medarbejderens side fordelagtigt at forsøge at begrænse klausulen så meget som muligt. Der er ingen lovsat grænse for hvor lang tid en medarbejderklausul kan vare.

Der er ikke faste grænser for, hvornår man har foranlediget en tidligere kollegas afgang. Sidder man i udsættelsesudvalget for den nye virksomhed, der har ansat medarbejderen, eller har man selv startet en virksomhed og hevet den tidligere medarbejder med over i denne, har man med sikkerhed overtrådt kontrakten. Har man til gengæld blot noteret ved fx en venskabelig sammenkomst, at den nye chef er bedre end den gamle eller lignende, kan man ikke med sikkerhed siges at have forbrudt sig mod medarbejderklausulen.

Det vil i tvivlstilfælde komme an på en juridisk vurdering af den konkrete situation.

Du kan i det tilfælde, at flere af dine kolleger også har en medarbejderklausul, der forhindrer dig i dine fortsatte jobmuligheder, være berettiget til at få kompensation.

 

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar