Lukning af selskab – Sådan får du lukket dit ApS bedst og billigst

En personligt ejet virksomhed – et interessentskab eller en enkeltmandsvirksomhed – er nemt at lukke fra dags dato på Erhvervsstyrelsens website. Dette gør sig dog ikke gældende for selskaber. Anpartsselskaber (ApS’er), Aktieselskaber (A/S’er) og Iværksætterselskaber (IVS’er) er alle juridiske selskaber og der skal en særlig procedure til lukning af disse selskaber at lukke disse afhængigt af, om selskabet er solvent eller insolvent.

lukning af selskab

Der findes fire muligheder i forbindelse med lukning af ApS. De fire muligheder er som følger:

Solvent: Betalingsstandsning og frivillig likvidation

Insolvent: Konkurs

Andet: Tvangsopløsning

Vi gennemgår de forskellige former for opløsning af ApS i denne artikel.

Få den bedste pris på lukning af selskab –  Få 3 gratis og uforpligtende tilbud

Fælles de forskellige former for opløsning af er dog, at man typisk får hjælp af en advokat i forbindelse med lukning af ApS – præcis ligesom ved stiftelsen. Hvis du ønsker at lukke dit ApS, kan du med JUF.dk få tilbud fra op til 3 forskellige advokater med speciale i selskabsret, der har mulighed for at guide dig igennem den mindst smertefulde og hurtigste ophørsprocess.

Udfyld formularen herunder – de 3 tilbud du får, er gratis og uforpligtende. Indtast blot dine oplysninger og lav en kort beskrivelse, hvorefter vi sender opgaven i udbud blandt vores store netværk af advokater. Du kan komme videre med din lukning af selskab med det samme:


[jufform type=”selskabslukning” link=”Få lukket dit selskab nu”][/jufform]

Herunder forklaring af de muligheder man har ifht. lukning af ApS:

Betalingsstandsning – ved solvens

Er selskabet solvent er den ene af to muligheder en betalingstandsning.

Betalingsstandsningen, der også kaldes en § 59-løsning, er den hurtige og nemme model i forbindelse med opløsning af ApS. Her skriver anpartshavere (eller for et aktieselskabs vedkommende, aktieindehavere) under på, at al gæld, forfalden såvel som uforfalden, er betalt. SKAT kommer med en skattekvittance – en seddel, der siger, at selskabet ingen penge skylder i SKAT.

Det er ofte en forudsætning fra SKAT’s side af i forhold til at udarbejde skattekvitancen, at der oprettes et likvidationsregnskab. Du har mulighed for at få hjælp af en advokat alene i forbindelse med indhentning af skattekvitancen og så selv tage dig af de resterende opgaver med betalingsstandsningen. Denne løsning vil jeg dog ikke anbefale på JUF.dk – en betalingsstandsning er forbundet med en vis risiko, som er forklaret længere nede.

Herefter er selskabet opløst. Det tager ikke lang tid og koster få penge til den advokat, der hjælper med at lukke ApS’et.

Hvis der dog senere viser sig faktisk at være gæld i selskabet hæfter anpartshaverne personligt, solidarisk og ubegrænset (som i et interessentskab). Denne risiko skal derfor opvejes mod, at det er nemmere at lukke ApS’et ved hjælp af betalingsstandnings-metoden.

Er du sikker på, at der ingen gæld er (og der ingen risiko er for senere opstået gæld) er betalingsstandsning stadig en anbefalelsesværdig løsning.

Fordele ved betalingsstandsning:

  1. Det er hurtigt og nemt
  2. Det koster relativt lidt til advokat kontra frivillig likvidation

Ulemper ved betalingsstandsning:

  1. Ved efterfølgende gæld hæfter du personligt, ubegrænset og solidarisk. Det er en risikoafvejning i sidste ende.

Søger du et gratis og uforpligtende tilbud på advokathjælp i forbindelse med betalingsstandsning? Så klik blot på knappen herunder og udfyld formularen – herefter modtager du op til 3 tilbud på nedlukning af selskab.

lukning af selskab

Frivillig likvidation – ved solvens

Den anden mulighed i forbindelse med lukning af virksomhed, er ved solvens at lade sig undergå en frivillig likvidation. Dette er mere omstændigt end betalingsstandsningen, men anpartshaverne undgår efterfølgende hæftelse – løsningen er, så at sige, mere “sikker”.

Til frivillig likvidation benyttes en likvidator, der efter en indledende generalforsamling vælges. Her er typisk tale om selskabets advokat (eller en anden og billigere advokat – find en på JUF.dk med formularen øverst i dette indlæg).

Likvidatoren står under den frivillige likvidation i spidsen for selskabet og sørger for udarbejdelse af regnskab i samarbejde med revisor, med salg af aktiver, fordeling blandt kreditorer og de andre tilhørende opgaver.

En frivillig likvidation tager minimum 3 måneder fra den indledende generalforsamling, hvor frivillig likvidation vedtages, til den endelige forsamling, hvor likvidationsregnskabet godkendes og selskabet endeligt likvideres.

Fordi at der er udgifter til likvidator (advokat), revisor og en længere tidslinje end betalingsstandsning er frivillig likvidation at betegne som den omstændige, men sikre løsning. For større anpartsselskaber med flere anpartshavere og omsætning i millionklassen vil den frivillige likvidation ofte være anbefalelsesværdig i forbindelse med lukning af aps.

Du skal dog regne med udgifter for i hvert fald 25.000 kroner og op i forbindelse med stiftelsen. Disse er naturligvis fradragelige i det endelige regnskab.

I anpartsselskabs- og aktieselskabsloven er reglerne omkring frivillig likvidation beskrevet nærmere.

Fordele ved frivillig likvidation:

  1. Det bliver gjort ordentligt og der er ingen risiko for hæftelse efter selskabets opløsning, efter dets likvidation

Ulemper ved frivillig likvidation:

  1. Omkostningstungt til advokat
  2. Tager minimum 3 måneder, længere ved mellemstore og store selskaber

lukning af selskab

Konkurs – ved insolvens

Ved insolvens er den eneste mulighed for lukning af selskab en konkursbehandling efter konkursloven.

Her træder en kurator, en advokat udpeget af Skifteretten, til og sørger for på bedste vis for at fordele de resterende aktiver blandt kreditorerne.

Du har som selskabsejer mulighed for at indstille en advokat, en kurator, til Skifteretten. Det er dog i syvende og sidste ende Skifteretten, der skal godkende og udpege kuratoren. Vælger du en advokat med speciale i selskabsret som kurator vil din anmodning efter al sandsynlighed blive fulgt. En advokat med speciale i selskabsret er ofte ekspert i lukning af ApS.

En konkursbehandling er kompliceret og tager ofte flere måneder, hvor kurator sørger for at inddrive resterende restance og fordele resterende aktiver blandt kreditorerne efter bedste evne.

lukning af selskab

Tvangsopløsning – ved manglende overholdelse af regler

En lukning af ApS kan også ske ved tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at tvangsopløse et anpartsselskab, hvis det ikke overholder gældende lovgivning om fx udarbejdelse af årsregnskab.

Man har som selskabsejer typisk lang snor fra Erhvervsstyrelsen i forhold til at rette ind. Man vil modtage flere advarsler og anmodninger om at få bragt orden i ens sager forinden tvangsopløsning bliver bragt på bordet.

Tvangsopløses et selskab bliver det i form af likvidation, såfremt der er aktiver i selskabet, og med straksopløsning, såfremt selskabet er insolvent. Det sidste er her omkostningsfrit for aktionærerne.

Du kan trykke på links til de enkelte muligheder for at læse en uddybning af de enkelte muligheder.

Står du selv med et anpartsselskab, der skal ophøre og lukkes, kan du med fordel finde en advokat til opgaven ved at bruge formularen længere oppe i indlægget. Her indhenter du tilbud fra op til 3 advokater, der kan hjælpe dig videre med din selskabslukning her og nu.

Til lukning af selskab benytter man en erhvervsadvokat.

lukning af selskab

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar