Likvidation af solvent selskab

Et solvent selskab kan opløses på to måder: en betalingsstandsning eller en såkaldt frivillig likvidation. Med en likvidation vælges en likvidator, typisk en advokat, til at sælge aktiver, udbetale resterende udbytte og afvikle selskabet korrekt.

Sammenlignet med betalingsstandsning er en likvidation en smule mere omfattende og koster samtidigt penge til en likvidator. Til gengæld står du helt sikkert juridisk – viser det sig, efter en betalingsstandsning er gennemført, at der var gæld i selskabet hæfter du personligt, ubegrænset og solidarisk for denne.

JUF.dk anbefaler en likvidation af dit selskab i de fleste tilfælde. En betalingsstandsning bør alene bruges, hvis der er tale om et ApS eller A/S af mindre statur med få kunder og ubegrænset omsætning.

Til en likvidation vælges en likvidator – en advokat til at stå i spidsen for det hele. Du kan finde en likvidator med JUF.dk ved at indhente op til 3 tilbud fra advokater herunder. Du kan herefter vælge den advokat, der kan opløse dit ApS til den laveste pris.

Det er gratis og uforpligtende – og du er videre efter få timer med likvidation af dit selskab!

Udfyld formularen herunder:


[jufform type=”selskabslukning” link=”Find likvidator nu”][/jufform]

Likvidation som forløb

Det er en forudsætning for likvidation, at selskabet er solvent. Hvis selskabet er insolvent skal det undergå konkursbehandling med en kurator.

Likvidation starter med, at generalforsamlingen trækker beslutning om likvidation. Denne beslutning skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet den.

En likvidator vælges herefter af generalforsamlingen. Efter likvidatoren er valgt går han ind og overtager reelt set ledelsen af virksomheden dog uden naturligvis at få ejerandele. Det er likvidatorens ansvar at føre virksomheden sikker igennem likvidationen og i rette tempo at frasælge aktiver, at stoppe eksisterende forpligtelser og des lignende.

Likvidator har et vist ansvar. Hvis likvidator sælger aktiver væsentligt under markedsprisen kan han blive erstatningsansvarlig herfor. Dette erstatningsansvar er i givet fald personligt. Det er en af de store fordele ved likvidation frem for betalingsstandsning, at en professionel tager sig af selve opløsningen af selskabet med personligt erstatningsansvar til følge, hvis arbejdet ikke udføres tilfredsstillende.

Likvidator sørger også for at indkalde selskabets kreditorer ved at udsende et proklama. Viser det sig her, at der er flere passiver end aktiver går selskabet fra likvidation til decideret konkursbehandling. Hvis ikke sørger likvidator for at betale de eksisterende kreditorer. Hvad der er tilbage herudover går ud til anpartshaverne eller aktionærerne.

Såfremt der er tale om en sund virksomhed vil likvidator forsøge at sælge den som en hel forretning. Lykkes dette ikke vil likvidator i stedet for sælge virksomheden bid for bid med henblik på at opnå solvens og derved at fortsætte den frivillige likvidation fremfor en decideret konkursbehandling.

Til sidst, efter at et eventuelt overskud er udbetalt til selskabets ejere afmelder likvidator endeligt selskabet. Her udsendes også et afsluttende regnskab. Det afsluttende regnskab dækker fra sidste årsrapport og frem til den endelige afvikling af selskabet.

Det afsluttende regnskab oprettes typisk i samarbejde med en registreret revisor. Hvis ikke selskabet i forvejen har en sådan revisor tilknyttet sørger likvidator for at finde revisoren til opgaven.

Hvor lang tid tager likvidation?

Der er ikke opskrevet regler i Selskabsloven for så vidt angår, hvor lang tid en likvidation kan tage. En likvidation er mere omfattende end en betalingsstandsning og tager derfor også længere tid.

En likvidation tager minimum 3 måneder, da udlodning af udbytte først kan ske herefter. En normal likvidation tager mellem 3 og 6 måneder.

Selskabets ejere vil dog ikke have meget at gøre med selskabet i denne periode, da likvidator reelt overtager styrelsen af selskabet og sørger for afviklingen eller salget af samme. I det øjeblik, der træffes beslutning om frivillig likvidation i ejerkredsen stopper den reelle ledelse og det reelle ansvar således for selskabsejerne.

Hvor meget koster likvidation?

Det er ikke muligt at give en fast pris på likvidation – det vil altid afhænge af selskabet.

Prisen for likvidator afhænger af, hvor meget tid, der skal bruges på likvidationen. Er der mange kreditorer at betale efter indrykning af proklama, mange aktiver at sælge, et svært afsluttende regnskab og lave og i det hele taget et stort selskab stiger prisen.

Er der i stedet tale om en relativt simpel likvidation vil prisen være langt lavere.

Du har mulighed for at indhente tilbud fra 3 likvidatorer med JUF.dk. Det er din bedste mulighed for at finde en dygtig likvidator (likvidator er altid en erhvervsadvokat). Du kan frit vælge mellem de 3 gratis og uforpligtende tilbud – og altså her vælge den billigste advokat til at tage sig af opgaven. Uanset du vælger den billigste advokat har denne naturligvis stadig det personlige ansvar for likvidationens korrekte gennemførsel som beskrevet længere oppe.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar