Kundeklausul

En kundeklausul er en klausul, der mellem dig og din nuværende arbejdsgiver kan tegnes. Denne forhindrer dig i at tage arbejde hos eller med din nuværende arbejdsgivers kunder. I praksis er kundeklausulen til for, at du ikke skal stjæle din arbejdsgivers kunde eller tage arbejde hos disse efter endt arbejde hos din nuværende arbejdsgiver. Dette vil du dog få en kompensation for, jf. mere herunder.

En kundeklausul skal være skriftlig for at gælde og kan både aftales inden et job tiltrædes, også som en betingelse herfor, eller under arbejdstiden.
En kundeklausul forhindrer ikke en medarbejder i at tage arbejde indenfor samme branche, da den udelukkende gælder for den nuværende arbejdsgivers kunder. Klausulen gælder som udgangspunkt kunder, arbejdsgiveren har haft erhvervsmæssig kontakt med indenfor de sidste 18 måneder, eller andre kunder, der efter skriftlig aftale særskilt er forpligtet af klausulen.

Passende kompensation

For at en kundeklausul skal være gyldig, skal medarbejderen have kompensation i den tid, klausulen gælder efter endt opsigelse. Denne kompensation skal være på halvdelen af din nuværende løn i den tid klausulen gælder. Typisk gælder en kundeklausul i en række måneder, fx et halvt år, men fra tid til anden ser man kundeklausuler strække sig over et år eller mere. For hver måned skal kompensationen betales.

Hvis du mens din kundeklausul er gældende finder andet “passende arbejde”, hvilket er arbejde indenfor samme felt du er uddannet i eller har erfaring i, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække din kompensation i din nye løn.

Eksempel: Jeg er fratrådt min stilling og har en kundeklausul i et halvt år. Jeg finder arbejde hos et nyt firma, hvor jeg laver den samme opgave. Jeg fik i mit gamle job 40.000kr om måneden før skat og i det nye job 35.000kr om måneden før skat. Min tidligere arbejdsgiver skal give mig halvdelen af min gamle løn, 20.000kr, i kompensation, men kan fratrække den i min nye løn på 35.000kr. Da min nye løn overstiger kompensationen, skal min gamle arbejdsgiver ikke længere betale kompensation.

Eksempel: Jeg er fratrådt min stilling og har en kundeklausul i et halvt år. Jeg er uddannet ingeniør, men jeg finder efter 4 måneder arbejde som kørende sælger. Dette er ikke passende arbejde, og min tidligere arbejdsgiver kan ikke fratrække kompensationen fra kundeklausulen i lønnen fra mit nye arbejde. Derfor får jeg både løn som sælger og fuld kompensation i den tid klausulen er gældende.

Hvis du både er underlagt en kundeklausul og en konkurrenceklausul, er det som kun kompensationen fra konkurrenceklausulen, du vil få udbetalt. De to kan ikke sammenlægges.

Eksempel: Jeg er fratrådt min stilling og har både en kundeklausul og en konkurrenceklausul i et halvt år. Min gamle løn var 30.000kr før skat. Jeg er berettiget til en kompensation på 15.000kr fra hver af de to klausuler, men da de gælder samtidigt, får jeg kun 1×15.000kr udbetalt i kompensation i klausulens levetid.

Bundet både ved fyring og opsigelse

For en kundeklausul gælder det, at du er bundet uanset om du har valgt selv at sige op, eller om du er blevet fyret af din arbejdsgiver. Dette er i modsætning til en konkurrenceklausul, der kun er gældende, hvis du vælger selv at sige dit job op. Klausulen kan dog bortfalde, såfremt du har opsagt din stilling som følge af grov misligeholdelse fra arbejdsgiverens side (hvis denne fx ikke har udbetalt din løn). I så fald er der ingen gældende klausul, og derfor heller ingen kompensation.

Hvis du har været ansat i minde end 3 måneder, kan du ikke være bundet af klausulen. Hvis du har været ansat i mindre end 6 måneder, kan du maksimalt være bundet i 6 måneder af din kundeklausul, uanset om denne i kontrakten er sat til at være i længere tid ad gangen.

Din arbejdsgiver har mulighed for at opsige kundeklausulen med en måneds varsel, hvorefter såvel klausul som kompensation bortfalder.

Du kan blive tilpligtet at betale en konventionalbod, hvis du ikke overholder din den af kundeklausulen (eller konkurrenceklausulen, for den sags skyld).

Hvis der mellem dig og din tidligere arbejdsgiver er opstået en tvist om en kundeklausul eller konventionalbod, herunder om klausulen er gældende for en given potentiel arbejdsgiver eller ej, kan det være nødvendigt at tage sagen til domstolene for at få et endeligt svar.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
  1. Torben

    Jeg har en kundeklausul – jeg overvejer at opsige mit job, fra hvornår skal man godtgøres halv løn?
    Jeg har nogle kunder der gerne vil følge med, kan man få en bod når jeg ikke har fået nogen godtgørelse?

    Mvh Torben

  2. Jens

    Hvis jeg har valgt at opsige min stilling og fået nyt arbejde i en konkurrende virksomhed – og derefter henvender en af mine tidligere kunder sig IKKE TIL MIG men til min nuværende arbejdsplads og gerne vil være kunde her – og selvfølgelig ikke skal betjenes af mig men af en af de andre i virksomheden – er det så ok i forhold til kundeklausul mv