Konventionalbod

Hvis du er underlagt enten en kundeklausul eller en konkurrenceklausul, kan du blive tilpligtet at skulle betale en konventionalbod, hvis du ikke overholder din ende af klausulen – det vil sige, hvis du alligevel finder arbejde hos eller arbejder for en tidligere konkurrent eller kunde til din tidligere arbejdsgiver.

Få tilbud fra op til 3 advokater, der kan hjælpe dig videre med rådgivning omkring konventionalbod:

[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Find advokat til din konventionalbod”][/jufform]

Det er et krav, at der i den givne klausul skal være indsat bestemmelser om en konventionalbod i tilfælde af brud på klausulen. Er dette ikke tilfældet, har du ikke underskrevet en sådan bestemmelse, kan du ikke blive pålagt at betale boden. Det vil i bestemmelsen i kontrakten også stå bestemt, hvor stor boden skal være, fx 3 eller 6 måneders løn. Den givne mængde penge er ikke fratrækkelige i skat, og boden skal altså betales af penge, der allerede er blevet beskattet en gang. Der kan derfor teoretisk set være tale om meget store bøder, hvis man bryder bestemmelserne i ens konkurrence– eller kundeklausul.

Konventionalboden skal betales uanset om den tidligere arbejdsgiver har lidt et tab ved, at klausulen ikke er overholdt eller ej.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar