Konkursbehandling

Skal et insolvent selskab lukkes sker dette i form af en konkurs. Her udpeges en kurator af Skifteretten, gerne under indflydelse af konkursramte, som står i spidsen for at fordele de resterende aktiver blandt kreditorerne og lukke selskabet på bedste vis.

Er du ikke en virksomhed? Læs om personlig konkurs.

Det følger af Konkurslovens § 17, at en virksomhed eller et selskab skal tages under konkursbehandling, såfremt virksomheden eller selskabet er insolvent. Insolvens foreligger efter loven, hvis virksomhedsejer enten erkender at være insolvent eller hvis han ikke har betalt sinde udestående i 3 måneder. Det er typisk kreditorerne, der får erklæret en virksomhed konkurs ved at gå til Skifteretten.

Skal din virksomhed konkursbehandles skal der udpeges en kurator hertil.  Med JUF.dk har du mulighed for at indhente tilbud fra 3 advokater, der kan stå i spidsen for din konkursbehandling. Du har mulighed for med JUF.dk at opnå et overblik over dine muligheder og de advokater, der kan hjælpe dig videre.

Udgiften til kurator betales af konkursboet før end kreditorer betales. Udgiften fastsættes af Skifteretten når konkursbehandlingen er ovre.

Udfyld formularen herunder og kom videre med din konkurs i dag:

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vlg bedste og
billigste advokat

arrow
Trustpilot
Nvnt i:
  • Politiken
  • Berlingske

Konkursbehandlingen

Under selve konkursbehandlingen søger kurator at fordele de resterende aktiver på fair vis mellem kreditorerne. I og med at der ikke er penge til at dække alle kreditorer vil kreditorerne få dækket deres grad så vidt muligt alle sammen.

Størst mulig procentvis dækning forsøges opnået. Kreditorer får dækket deres krav efter hvornår deres krav er stiftet, og hvor stort det er i forhold til andre kreditorer.

Hvis en kreditor ikke får dækket sit krav ved konkursbehandlingen mister kreditoren ikke sit krav – det fortsætter uanset.

Kurators i praksis største opgave er at sælge virksomhedens aktiver og fordele midlerne herfra. Kreditorer skal melde deres krav med dokumentation for kravet. Kreditorerne skal melde sig inden for en vis frist. Kreditor vil også ofte være repræsenteret af en advokat ligesom konkursramte.

Konkurs er sidste udvej

Typisk forsøges selskabet rekonstrueret før end det undergår konkursbehandling. Sættes selskabet under betalingsstandsning har det mulighed for at få overblik over gælden og eventuelt opnå akkord med kreditorerne.

Først vil typisk forsøges en såkaldt stille betalingsstandsning. Her begynder selskabet at betale kontant.

Konkurs er også konsekvensen af, at en frivillig likvidation af et selskab har vist, at selskabet reelt set er insolvent. Dette sker i forbindelse med udsendelse af proklama, hvor kreditorerne melder sig – melder kreditorer sig med større beløb end selskabet ejer af aktiver under likvidationen overgår selskabet til konkursbehandling i stedet.

Konkursramte skal stå til rådighed for kurator

Konkursramte – eller skyldner, om man vil – skal under konkurrrsbehandlingen stå til rådighed for kurator, når denne har brug for hjælp eller har brug for oplysninger.

Det er en pligt, der tilfalder skyldner i forbindelse med konkursen. Kurator har mulighed for at sende al post til selskabet direkte videre til sig selv, således konkursramte reelt set meget lidt har at gøre med konkursbehandlingen.

Hvem udpeges som kurator?

Det er Skifteretten, der sørger for at udpege en advokat til at stå i spidsen for konkursbehandlingen. Denne advokat vil, såfremt konkursramte ikke selv har anmodet om en advokat, være beskikket.

Konkursramte har dog mulighed for at bede om at få en navngiven advokat. Hvis selskabet i forvejen har en advokat, de stoler på, eller konkursramte personligt kender en advokat vil dette ønske blive fulgt, såfremt advokaten må tænkes at have den nødvendige fagkundskab til at stå i spidsen for konkursen.

Kurators honorar for at stå i spidsen for konkursbehandlingen fastsættes af Skifteretten ud fra en konkret bedømmelse af, hvor meget arbejde, der skulle udføres.

Læs mere om hvordan man lukker sit selskab her: Selskabslukning

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar