Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du i et givent tidsrum efter din ophørte ansættelse ikke må tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller have økonomisk interesse i en lignende virksomhed. Mens du er underlagt en konkurrenceklausul begrænser du derfor dig selv i forhold til jobmuligheder, men til gengæld får du en vis månedlig kompensation, så længe konkurrenceklausulen er gældende.

En konkurrenceklausul medfører dog som udgangspunkt ikke, at du ikke må tage ansættelse hos din tidligere arbejdsgivers kunder eller udføre arbejde for samme som freelancer. Dette kan dog også bestemmes i konkurrenceklausulen og er et ganske almindeligt vilkår i samme.

En konkurrenceklausul skal være skriftlig for at være gyldig og vil typisk blive underskrevet i forbindelse med ansættelsen. For at du kan blive ramt af en konkurrenceklausul som funktionær, skal du have en “særligt betroet stilling” indenfor virksomheden. Dette betyder, at du i praksis skal have et vist ansvar og ikke blot fx sidde ved kassen i Netto.

En konkurrenceklausul kan både underskrives før og under ansættelsen. At en arbejdsgiver gør en konkurrenceklausul til en betingelse for at ansætte en medarbejder er lovligt. Her skal medarbejderen gøre fordele og ulemper op ved at arbejde for den givne arbejdsgiver med konkurrenceklausulen.

Få hjælp af en advokat til at oprette din konkurrenceklausul – udfyld den gratis og uforpligtende formular herunder og få op til 3 tilbud:

[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Find advokat til din konkurrenceklausul”][/jufform]

Funktionærloven og konkurrenceklausuler

Som nævnt står der i Funktionærlovens § 18, at du for at blive underlagt en konkurrenceklausul skal have en vis betroet stilling. Eksempelvis vil en ingeniør altid være at betegne som værende i en sådan betroet stilling.

For at være funktionær skal følgende krav være opfyldt:

 • Du skal arbejde gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen i en længere periode.
 • Du skal være undergivet en vis ledelse som en del af et tjenesteforhold til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver som funktionær kan både være privat og offentlig.
 • Du skal have kontorlignende arbejde. En tømrer kan ikke være funktionær. Det kan kontorarbejdere, tekniske bistandsydere eller konsulenter til gengæld, såfremt de ovenstående krav er opfyldt.

Halv løn under konkurrenceklausulen

I den tid du er undergivet konkurrenceklausulen, har du ret til halvdelen af lønnen, du fik udbetalt fra din tidligere arbejdsgiver. Derfor er konkurrenceklausulerne ej heller gældende i særligt mange måneder ad gangen som udgangspunkt. De fleste klausuler gælder ikke i mere end 6 måneder og en sjælden gang i mellem ser man klausuler på et år eller to. På grund af den relativt store økonomiske byrde, det pålægger den tidligere arbejdsgiver, benyttes klausulerne sjældent i længere tid ad gangen.

Med til ovenstående hører også, at en konkurrenceklausul på 6 måneder ofte vil være nok til at den tidligere arbejdsgiver ikke længere løber en risiko ved at lade en medarbejder gå – selv hvis denne efter 6 måneder skulle finde et job hos en konkurrerende virksomhed.

Størrelsen af kompensationen afhænger af lønnen på fratrædelsestidspunktet inklusive eventuelle bonusser og frynsegoder. Kravet om kompensation skal nævnes i den skriftlige konkurrenceklausul, og en manglende bestemmelse om kompensation (At der skal betales løn efter fx funktionærlovens regler er nok) er nok til at gøre konkurrenceklausulen ugyldig.

Hvis du får ansættelse med passende arbejde, hvilket er arbejde hvilket du er uddannet i eller har erfaring indenfor, mens din konkurrenceklausul gælder, kan du arbejdsgiver fratrække dit kompensationsbeløb i den løn, du nu tjener. Dette gælder efter de første 3 måneder af klausulen, da de første 3 måneders beløb udbetales som et engangsbeløb i umiddelbar forlængelse af den sidste normale lønudbetaling.

Er du både underlagt en konkurrenceklausul og en kundeklausul, har du kun ret til kompensation efter kundeklausulen. Du kan altså ikke lægge de to kompensationer sammen og “få det dobbelte” på denne måde.

Gælder kun hvis du selv siger op

Din konkurrenceklausul gælder kun i det omfang, du selv siger din ansættelse op. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, er din konkurrenceklausul ikke gældende. Dette gælder dog ikke, hvis du har fremprovokeret din opsigelse (har givet arbejdsgiveren rimelig grund til at afskedige dig), i så fald er du stadigt bundet af bestemmelsen.

Hvis du ikke har været ansat i mere end 3 måneder hos arbejdsgiveren, vil du ikke blive bundet af konkurrenceklausulen. Har du været ansat i under seks måneder, kan klausulen som maksimum vare 6 måneder, uanset længere tid er aftalt i ansættelseskontrakten.

Klausulen kan opsiges af arbejdsgiver

Arbejdsgiver har med en måneds varsel mulighed for at opsige konkurrenceklausulen.

Hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen, og du indenfor 6 måneder siger dit job op, har du ret til kompensation for de første 3 måneder, men ikke herefter.

Også efter du har fratrådt din stilling har din arbejdsgiver også mulighed for at opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel. Efter denne måned er du ikke længere bundet af klausulen og du har ej heller ret til kompensation.

Hvis du som underlagt en konkurrenceklausul bryder denne, skal du betale typisk betale en konventionalbod. Denne bod er uafhængig af din tidligere arbejdsgivers eventuelle tab (også hvis der ikke er noget) og skal kun betales i det tilfælde, det er nedskrevet i klausulen til at starte med.
Konventionalboden kan være på mange måneders, måske endda et års, løn. Og den er ikke fradragsberettiget i skat. At aftale konkurrenceklausuler uden disse konventionalboder er derfor ikke unormalt.

Står du som arbejdsgiver eller arbejdstager og har brug for juridisk hjælp i forbindelse med en konkurrenceklausul? Find en erhvervsadvokat med JUF.dk ved at indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud. Start herunder:

Konkurrenceklausuler er ikke de eneste klausuler, du kan finde i en ansættelseskontrakt. Medarbejderklausuler ses ofte. Læs mere om klausuler i det hele taget her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
 1. Jeanette Oxvang

  Hej,
  Jeg savner information om at man som lønmodtager også har krav på min. 3 mdr’s. Kompensation, selvom arbejdsgiveren ikke gør kunde- og konkurrencellausulen gældende i forbindelse med en opsigelse fra arbejdsgivers side.
  Og hvordan kompensationen beregnes og udbetales.

  Mvh

  Jeanette Oxvang