Overlevelsesrente

I forsikringsretlig terminologi er overlevelsesrenten en form for livsforsikring med udbetaling af periodiske ydelser. Disse begynder at løbe, når den, på hvis liv forsikringen er tegnet, dør og fortsættes så længe den forsikrede er i live. Læs mere i din forsikringspolice eller ved at ringe til dit forsikringsselskab.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.