Offentligt skifte

Udtrykket offentligt skiftet er et synonym for et bobestyrerskifte. Et bobestyrerskifte er hvor en bobestyrer udpeget af Skifteretten står i spidsen for afvikling af dødsboet.

De to alternativer hedder uskiftet bo og privat skifte.

Ved et uskiftet bo udskydes selve skiftet til længstlevende ægtefælles død.

Ved et privat skifte er det arvingerne selv (og ikke en bobestyrer udpeget af Skifteretten), der står bag skiftet. De kan dog eventuelt vælge at samarbejde med en advokat omkring det praktiske i forbindelse med skiftet – det vælger mange også at gøre.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.