Fælles testamente

Flere testatorer, der sammen ejer fx en ejendom, har mulighed for at skrive et fælles testamente over denne. Dette fælles testamente lader testatorerne disponere over den fælles ejendom, hvor de kan indsætte sig selv som arvinger eller legatarer.

Et gensidigt testamente kan oprettes ved hjælp af en advokat.

Læs mere om testamenter her, notartestamenter især her og udvidet samlevertestamente her.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.