Hvornår må man ansætte efter fyring af medarbejder?

Hvis man som arbejdsgiver har behov for at genopslå en nyligt opsagt stilling, kan man blive mødt med en række udfordringer.

Hvornår man må ansætte efter en fyring, afhænger af, hvorfor stillingen er blevet opsagt i første omgang. Det er nemlig ikke lovligt at slå en stilling op, der er helt magen til den, en nyligt opsagt medarbejder har haft, medmindre medarbejderen er blevet opsagt pga. misligholdelse af jobbet eller lignende.

Det er før set at en ansat er blevet fyret på grund af f.eks. besparelser, hvorefter den samme stilling er blevet slået op kort til efter. Dette har betydet at den tidligere ansattes opsigelse har været usaglig, hvorefter de har fået udbetalt godtgørelse for deres løn på omkring 9 – 12 måneder. I følgende artikel kan du læse mere om, hvad en usaglig opsigelse er: https://www.juf.dk/gade-rad-ved-fyring-af-medarbejder/

Før en tilsvarende stilling slås op igen, skal der, i de fleste tilfælde, være gået 3 – 6 måneder. Vi vil dog råde til at man tager kontakt til en advokat, for at være sikker på, at man overholder alle regler.

Udfyld vores formular og få 3 advokat tilbud

Herunder finder du vores formular. Ved at udfylde denne får du, kort tid efter, tilsendt 3 uforpligtende tilbud fra 3 forskellige advokater. Vi har brugt de seneste år på at udvikle denne service, og vi har et stort netværk af advokater til rådighed. Vores partnere bliver løbende bedømt, hvilket sikrer en konstant høj kvalitet på de opgaver, der skal udføres.

[jufform type=”diverse” link=”Få 3 uforpligtende tilbud”][/jufform]

Hvornår må du fyre en medarbejder?

Du må i udgangspunktet fyre en medarbejder, så længe fyringen sker på et sagligt grundlag. Som arbejdsgiver kan du ende med at skulle betale 9-12 måneders løn i kompensation, hvis opsigelsen af en medarbejder dømmes til at være sket på et usagligt grundlag.

Det er ligeledes arbejdsgiveren, der skal bevise at fyringen har været saglig, hvis der stilles spørgsmålstegn ved dette.

Det er altid en god idé at rådføre sig med en advokat, hvis man har spørgsmål til hvordan man fyrer en medarbejder. Forskellige formalia skal nemlig overholdes og det kan være uoverskueligt, hvis man ikke har prøvet det før.

Man må eksempelvis ikke opsige en ansat fordi man finder ud af, at denne er gravid. Hvis man ønsker at afskedige en gravid, er det vigtigt at kunne bevise at graviditeten, ikke er årsagen til fyringen.

Ligeledes må man ikke opsige en ansat grundet den ansattes alder, religion, køn, politiske tilhørsforhold eller race.

Ovenstående kriterier kendes i det danske retssystem som forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

Bag denne artikel..

Comments are closed.