Gåde råd ved fyring af medarbejder

Gåde råd ved fyring af medarbejder

Det er sjældent sjovt at skulle fyre en medarbejder, men det kan være en nødvendighed fra tid til anden. Og som indehaver af en virksomhed, er det vigtigt at kende til lovgivningen, så den ansatte bliver opsagt på et korrekt fyringsgrundlag.

Hvis man som arbejdsgiver ikke har styr på de forskellige regler for fyring af en ansat, kan det ende med at blive en dyr omgang i sidste ende. Man må nemlig kun fyre en medarbejder på et sagligt grundlag, da man ellers kan ende med at skulle betale godtgørelse for 9-12 måneders løn.

Gyldige grunde til fyring

Det er altid muligt for dig som arbejdsgiver at fyre en medarbejder, så længe der et lovligt og sagligt fyringsgrundlag.
Det er f.eks ikke et lovligt fyringsgrundlag, hvis en medarbejder afskediges fordi I ikke kan sammen.

Er du utilfreds med en ansat og med måden denne passer sit arbejde, skal der første foreligge en skriftlig advarsel, før yderligere skridt kan tages. Det samme gør sig gældende hvis den ansatte ikke overholder mødetider, deadlines og lignende.
Sørg for at formulere advarslen så præcist som muligt. Det skal fremgå tydeligt, hvorfor den skriftlige advarsel er blevet givet, så der ikke opstår et tvivlsspørgsmål.

Hvis den ansatte ikke forbedrer sig efter advarslen, kan man tage de efterfølgende skridt. For at sikre sig at alle love og regler bliver fulgt, kan det være en god idé at tage en advokat med på råd.
Advokaten kender til det lovmæssige på området, og kan være med til at sikre, at alle fyringsregler bliver overholdt.

Her på siden kan du indhente 3 tilbud fra forskellige advokater. Du skal blot udfylde skemaet, som du finder herunder, hvorefter vi sender det i udbud hos vores store netværk af advokater. Herefter vil du modtage 3 tilbud på din opgave. Tilbuddene er selvfølgelig helt uforpligtende og du har ikke bundet dig til noget, ved at udfylde formularen.

3 ugyldige grunde ved fyring af medarbejder

En medarbejder må, som skrevet, ikke opsiges på et ugyldigt og usagligt grundlag. Der findes en række lovmæssige kriterier, som ikke må benyttes som begrundelse for en opsigelse. Vi har opridset de meste ”gængse” kriterier herunder:

  • Den ansattes foreningsforhold
  • Fyring grundet graviditet, barsels- eller forældreorlov
  • Den ansattes hudfarve, politiske holdninger, religion osv.
  • Handicap

Det er værd at bemærke, at der ofte er omvendt bevisbyrden ved tvivl om ovenstående kriterier. Dette betyder at hvis den ansatte mistænker en fyring grundet ovenstående kriterier, er det op til arbejdsgiveren at fremlægge bevis for, at opsigelsen er sket på et sagligt og lovligt grundlag.

Hav styr på formalia

Når man skal fyre en medarbejder, er det vigtigt at have styr på alt det praktiske. Sørg for at fyringen sker skriftligt og få den satte til at kvittere for opsigelsen, hvis den overleveres personligt.

Husk at inkludere hvad, der forventes af den ansatte i opsigelsesperioden.
Skal der afholdes ferie, afspadsering eller lignende? Hvordan skal overlevering af eventuel firmabil, telefon og andre personalegoder foregå?
Har den ansatte klausuler i sin ansættelseskontrakt, der skal overholdes?

Der findes en lang række formalia, som det kan være svært at holde styr på. Derfor kan man med fordel få 3 tilbud fra forskellige advokater igennem vores service. Det er gratis og helt uforpligtende. Benyt blot nedenstående formular.

Bag denne artikel..

Comments are closed.