Hvad er reglerne for annullering af aftale?

Hvad er reglerne for annullering af aftale?

 

I denne artikel kan du læse mere om hvilke regler, der gælder i forbindelse med annullering af en aftale.

Ydermere vil artiklen komme lidt ind på den danske aftalelov, og hvordan du skal forholde dig, hvis du oplever at en aftale ikke bliver overholdt.

Vi anbefaler dog altid at man rådfører sig med en advokat, hvis man ender i tvist om en indgået aftale. Du kan indhente 3 uforpligtende tilbud, ved at udfylde formularen herunder. Indtast blot dine kontaktoplysninger og lidt om din problemstilling, så sender vi opgaven i udbud hos vores store netværk af advokater.

Kan du annullere en aftale?

I de fleste tilfælde er en annullering af aftale ikke muligt. En aftale er bindende så snart begge parter har sat deres underskrift eller bekræftet aftalen på anden vis.

I enkelte tilfælde vil en af parterne dog have indskrevet et advokatforbehold, der betyder at aftalen skal gennemgås af en advokat, inden aftalen endeligt godkendes.

Hvis man har indgået en aftale, som man kort tid efter fortryder, kan man forsøge håbe at den anden part vil ophæve kontrakten. I så fald vil man være nået frem til gensidig annullering af aftalen. Man kan dog ikke kræve det, men håbe at modparten ikke ønsker at fastholde aftalen mod ens vilje.

Der gælder dog i mange tilfælde andre regler i forbindelse med køb af varer. Her vil man ofte have en periode, hvor man kan benytte sig af en fortrydelsesret. Ved benyttelse af denne ses det som, at man annullerer aftalen. Andre former for kontrakter kan ligeledes indeholde fortrydelsesret. I så fald skal det være skrevet ind i kontrakten, da den blev indgået.

En annullering af aftale kan ligeledes finde sted, hvis du har underskrevet en aftale og finder ud af, at den indeholder byrdefulde krav og vilkår for dig. Dette kan eksempelvis forekomme hvis der gemmer sig en betingelse bagerst i kontrakten, som er meget ugunstig. Byrdefulde vilkår og krav skal der gøres opmærksom på tidligt i kontrakten, så der ikke hersker tvivl om disse vilkår. Denne betingelse ses ofte også taget i brug, når det kommer til forbrugeraftaler, der stiller forbrugeren meget ugunstigt.

En annullering af aftale kan også ske, hvis den indgåede aftale strider mod de gældende love, der befinder sig på det omhandlende område. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en mangelfuld lejekontrakt, hvor der findes meget klare regler.

Har du indgået en aftale, og mener du at den strider mod lovgivningen? Eller føler du at kontrakten er meget ugunstig?
Udfyld blot formularen herunder med dine informationer, og en beskrivelse af din situation. Herefter vil du modtage 3 henvendelser fra advokater i vores netværk, der står klar til at hjælpe dig. Det er selvfølgelig helt uforpligtende for dig.

I Danmark har vi aftalefrihed

Aftalefrihed betyder at der, som hovedregel, ikke er krav om en aftales form eller hvad den skal indeholde. Det vil sige at mundtlige aftale er lige så gældende som skriftlige aftaler. Problemet heri opstår dog i forbindelse med bevisbyrden.

Lad os sige at Torben ønsker at købe en bil af Flemming. De har telefonisk aftalt en pris og dato for betaling og afhentning af bilen, men Torben møder ikke op på aftalte tidspunkt. Flemming kan i teorien kræve at Torben køber hans bil, da de har indgået en mundtlig aftale. Det er dog Flemming, der bærer bevisbyrden i denne sag, og han skal derfor bevise at aftalen er indgået. Dette er selvsagt ikke muligt, da den er indgået mundtligt.

For at have undgået dette, burde Flemming have sendt Torben en skriftlig bekræftelse på den indgåede aftale som Torben så skulle have bekræftet.

En undtagelse til dette er dog at leje og låneaftaler skal være skriftlige og underskrives, før de anses som gældende.

Tilbud er ligeledes bindende

Hvis du udarbejder et tilbud og sender det til en kunde, vil dette tilbud være bindende, medmindre andet fremgår. Hvis man ønsker en forhandling, kan det være en fordel at afsende tilbuddet som et prisoverslag, hvor man gør det klart, at det ikke er bindende.

Et tilbud frafalder hvis den anden part ikke godkender indenfor rimelig tid. Hvad ”rimelig tid” er, kan være svært at definere. Derfor bør man altid indskrive en tidsfrist for tilbuddet i det afsendte materiale.

Vi håber at ovenstående artikel har hjulpet dig lidt på vej, når det kommer til spørgsmålet om annullering af aftaler.

Bag denne artikel..

Comments are closed.