Hvad er landbrugspligt?

Der er landbrugspligt på alle ejendomme, der har et areal på over 20.000m2 eller 2 hektar. Ejendomme over 2 hektar er derfor underlagt landbrugsloven, der indeholder forskellige regler, som kun gælder for denne type ejendomme.

I denne artikel beskriver vi nærmere hvad det betyder, når en ejendom er noteret med landbrugspligt. Der gælder nemlig helt særlige regler ved ejendommens brug, køb og salg og så videre.

Søger du rådgivning i forbindelse med køb af landejendom? Vi har et stort netværk af dygtige boligrådgivere, der står klar til at give dig et tilbud. Udfyld blot formularen herunder. Det er selvfølgelig fuldstændigt uforpligtende.

[jufform type=”bolig” link=”Få boligrådgivning”][/jufform]

Specifikke regler for landejendomme med landbrugspligt

Som nævnt findes der specifikke regler for ejendomme med landbrugspligt. Disse ejendomme er underlagt landbrugsloven. Herunder har vi oplistet en række regler og punkter, det er værd at være opmærksom på, inden et eventuelt køb af landejendom.

  1. Ejendomme med mere end 2 hektar jord er underlagt landbrugspligt. Landbrugspligten betyder at ejendommen er noteret som en erhvervsejendom. Er ejendommen under 2 hektar vil den ikke være underlagt landbrugsloven og være noteret med landbrugspligt.
  2. Ved køb skal du udfylde et erhvervelsesskema, der herefter skal sendes til Landbrugsstyrelsen. De vil gennemgå skemaet og sende en godkendelse tilbage. Godkendelsen skal sendes med til tinglysning, når skødet skal dette.
  3. Man får ingen tilstandsrapport. Sælger er ikke forpligtet til at udarbejde en tilstandsrapport, som ved køb af privat bolig. Derfor købes ejendommen og tilhørende bolig som beset. Derfor kan der heller ikke tegnes en ejerskifteforsikring, der beskytter køber i tilfælde af usete og uforudsete fejl og mangler. Derfor vil det ofte være en god idé som køber at høre en boligsagkyndig, der gennemgår ejendommen grundigt inden køb, så man kan finde frem til eventuelle usete fejl og mangler.
  4. Der er bopælspligt på landbrugsejendommen. Når man køber en ejendom med landbrugspligt, forpligter man sig ligeledes til at tage beboelse på ejendommen senest 6 måneder efter købet. Boligen kan dog udlejes såfremt man ikke ønsker at bebo ejendommen, men kun ønsker at drive erhverv. Såfremt ejendommen udlejes, må ejer kun opholde sig på grunden, hvis det sker i forbindelse med driften af landbruget. Køber man ejendommen som firma og ejer firmaet i forvejen en landbrugsejendom med landbrugspligt, kan firmaet blive fritaget fra at skulle bebo den nyerhvervede ejendom, så længe en landbrugsejendom i virksomhedens portefølje har en fast beboer, der er registreret i folkeregisteret.
  5. Bopælspligten ophører efter 10 år. Når bopælspligten har været opfyldt i 10 år, startende fra købsdatoen, frafalder pligten. Der vil ikke længere være krav om beboelse på ejendommen. Bopælspligten træder dog i kraft igen ved et eventuelt ejerskifte.
  6. Der findes intet krav om at drive landbrug. Hvis der købes en landbrugsejendom, er der ikke krav om, at der skal drives landbrug eller dyrkes andet på ejendommens jord. Man er som ejer dog forpligtet til at vedligeholde arealet således det ikke gror til.
  7. Der betales skat ved salg. Salg af en ejendom med landbrugspligt er ikke fritaget for skat, som ved salg af en privat bolig er det. Dette er fordi en landbrugsejendom betragtes som en erhvervsejendom, hvorfor der skal betales skat af salget.
  8. Skattemæssig betydning. Grundskatten og boligværdi er oftere lavere end på private boliger.

Fritagelse for landbrugspligt

Det er i udgangspunktet ikke muligt at søge om fritagelse for landbrugspligt, så længe ejendommens samlede areal overstiger 2 hektar. Man bør derfor, hvis man ejer en landbrugsejendom og ønsker at blive fritaget for landbrugspligten, nedbringe arealet til under 2 hektar.

Dette kan man gøre ved at sælge land fra. Når man sælger land fra vil man blive pålagt at skulle betale ejendomsavanceskat af fortjenesten ved salget.

Hvis man formår at nedbringe ejendommens samlede areal til under 2 hektar, kan man søge om fritagelse fra landbrugspligt. Pligten ophæves af en landinspektør. Dog skal ifølge gældende regler beholde 1.5 hektar jord i alt.

Dette betyder tilmed også at bopælspligten frafalder. Herefter kan man bevare boligens status som helårshus. Man kan også kontakte kommunen og bede om at få boligen noteret som et fritidshus. Dette skal man dog overveje kraftigt, da det kan være meget besværligt at ændre status tilbage til helarsbolig.

Grundet det mange regler omhandlende ejendomme med landbrugspligt, anbefaler vi at man kontakter en advokat og revisor, i forbindelse med køb. Ved at udfylde vores formular herunder, kan der indhentes uforpligtende tilbud fra vores store netværk af revisorer og advokater.

[jufform type=”diverse” link=”Find en advokat eller revisor”][/jufform]

Bag denne artikel..

Comments are closed.