Hundeloven: Forbudte hunderacer & erstatningsansvar

I Danmark blev hundeloven ændret mærkbart både i 2003 og 2010. Vi har andre love, heriblandt den ældgamle Danske Lov, der gælder for visse typer af husdyr og også en lov dedikeret til heste, men ellers er det absolut undtagelsen til reglen, at en dyrerace får sin egen lov. Dette har hunde i Danmark midlertidigt haft i nu mange år.

Ændringer i hundeloven medførte et par store ændringer i forhold til vilkårene for at holde hund i Danmark. Mest opmærksomhed fik Hundelovens § 1a, der blev indsat i 2010, hvor det blev gjort ulovligt at holde blandt andet pitbull terrier og amerikanske bulldogs. Denne lov fik megen opmærksomhed. Men mere interessant er Hundelovens § 8 om hundeejerens erstatningsansvar og lovpligtige ansvarsforsikring.

Forbudte hunderacer

Som nævnt står der i Hundelovens § 1a opremset en række hunderacer, det ikke længere er tilladt at holde. Listen er som følger:

1) Pitbull terrier.
2) Tosa inu.
3) Amerikansk staffordshire terrier.
4) Fila brasileiro.
5) Dogo argentino.
6) Amerikansk bulldog.
7) Boerboel.
8) Kangal.
9) Centralasiatisk ovtcharka.
10) Kaukasisk ovtcharka.
11) Sydrussisk ovtcharka.
12) Tornjak.
13) Sarplaninac.

Både rene eksemplarer, men også krydsninger hvor blot en af følgende hunde indgår som enten moder eller fader, er ulovlige at holde i Danmark og skal aflives. Bevisbyrden for, at ens hund ikke hverken er helt eller delvist af en af ovenstående racer, ligger suverænt hos ejeren. Kan ejeren ikke bevise racen, er politiet i stand til midlertidigt at fjerne hunden med henblik på at finde racen.

I følge Hundelovens § 6 er det herudover hundeejerens ansvar at sikre, at hunden ikke forvolder skade på hverken materiel, andre hunde, mennesker eller andre dyr. Dette kan ske blandt andet ved en bidemaske.

Lovpligtig ansvarsforsikring for hunde

Hundelovens § 8 er en af de mest interessante paragraffer overhovedet. Efter denne påhviler det hundeejeren at erstatte alle de skader, hunden forvolder. Herved er der tale om såkaldt objektivt ansvar, hvorefter hverken hunden eller hundeejeren behøver at have vist skyld (gjort noget forkert) for at blive erstatningsansvarlig. Det kan de blive under alle omstændigheder.

Derfor er der også i Hundelovens § 8 indsat et stykke om, at hundeejeren ved lov er pligtet at tegne en ansvarsforsikring for hunden. Ejer man en hund, skal man derfor også have en ansvarsforsikring for denne, der vil gå ind og dække samtlige skader forsaget af hunden.

En sådan ansvarsforsikring for en hund kan typisk tegnes som en ekstraforsikring til en familieforsikring. Ejer man en almindelig og mindre hund, vil en sådan forsikring ikke koste noget væsentlig beløb.

Tegner man ikke den lovpligtige ansvarsforsikring for ens hund, kan man ikke alene blive erstatningsansvarlig for de store beløb, et objektivt ansvar kan medføre, men man kan også få bøder af politiet efter Hundelovens § 12.

Eksempel: Jeg ejer en hund ved navn Plet. Plet er en almindlig Jack Russel-terrier, der altså ikke er forbudt efter Hundelovens § 1a. Jeg har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for Plet til 1.000kr om året hos forsikringsselskabet Helsikring.
Plet løber en dag ind i naboens have og roder i haven. Desværre rammer Plet et kabel og river dette over. Regningen for at få kablet repareret beløber sig til 10.000kr. Jeg er, som ejer af Plet, objektivt ansvarlig, og selvom jeg intet forkert har gjort, skal jeg dække de 10.000kr. Min lovpligtige ansvarsforsikring dækker dog hele beløbet, og da jeg ikke forsætligt eller ved grov uagtsomhed har forsaget skaden, får forsikringsselskabet ikke regres.

Eksempel: Jeg ejer stadigt en hund ved navn Plet. Jeg har ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for Plet. En dag kommer vores nabo, Politimester Bastian på besøg, og får en kop kaffe. Vi snakker om alt og intet, og Bastian finder ud af, at jeg ingen ansvarsforsikring har for Plet. Bastian har intet andet valg end at give mig en bøde på 1.000kr for ikke at overholde Hundelovens § 8.

Hundekampe

I forhold til hundekampe er Hundelovens § 6d meget klar: Det er forbudt. I følge Hundelovens § 12 stk. 3, kan det straffes med op til 1 år i fængsel at deltage i eller arrangere hundekampe, hvor en bøde dog også er en mulighed i mindre tilfælde.

Har du spørgsmål til hundeloven, herunder erstatningsansvaret, tilladte hunderacer og andet, er du velkommen til at skrive en kommentar herunder eller et spørgsmål til vores brevkasse til højre på siden. Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at besvare alle spørgsmål!

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Ilse Poulsen

    Hvor kan man læse, at der udelukkende er tale om blandinger med 50 % listehunde. Udtrykket “Blandinger hvori disse racer indgår” omfatter vel også hunde, hvis bedsteforældre eller sågar oldeforældre indeholder én af de ulovlige hunde.
    Findes der en kommenteret udgave til denne besynderlige lov eller evt. nogle forarbejder der er tilgængelige. med venlig hilsen