Forældremyndighed

Efter dansk ret er alle danske unge under 18 under forældremyndighed, med mindre, den unge er blevet gift. Forældremyndigheden gives som udgangspunkt til de to forældre i fællesskab.

Det hænder dog, at forældremyndigheden – og derved også pligten til at drage omsorg for barnet og at træffe beslutninger omkring barnets personlige forhold – skal skilles. Dette sker fx i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald. Det kan også være relevant at afklare for ugifte samlevende med fælles børn – eller børn, der ønsker at sammenbringe.

Forældrene får ved skilsmisse som udgangspunkt begge forældremyndighed. I en ulykkelig skilsmisse kan den ene part dog mene, at det er bedst for barnet alene at have denne som forælder med forældremyndighed. En beslutning om overdragelse af forældremyndigheden alene til den ene forælder skal foretages af Statsforvaltningen.

At få overdraget forældremyndigheden tager tid og involverer kompliceret jura. Derfor er den forælder, der ønsker at få forældremyndigheden overdraget typisk repræsenteret ved hjælp af en advokat.

Med JUF.dk har du mulighed for at finde en advokat til at hjælpe dig i forbindelse med forældremyndighedssagen. Vi har samlet et netværk af Danmarks dygtigste advokater inden for forældremyndighedssager.

Når du udfylder den gratis og uforpligtende formular herunder, sørger vi for at sikre dig op til 3 gratis og uforpligtende henvendelser og tilbud fra advokater med speciale i forældremyndighedssager.

På denne måde får du et overblik over dine muligheder og kan være sikker på at vælge en dygtig advokat.

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow
Nævnt i:

Aftale mellem forældrene er gyldig

I forbindelse med en skilsmisse har forældrene mulighed for selv at lave en aftale om forældremyndigheden omkring de fælles børn. Denne aftale er gyldig, når den er blevet anmeldt til Statsforvaltningen.

Er det ikke muligt for forældrene at lave en fælles aftale – de kan være blevet uvenner og der er intet grundlag for en aftale – er det ligeledes muligt at henvende sig til Statsforvaltningen. Ved at indsende en ansøgning er det muligt at få forældrenemyndigheden alene.

Statsforvaltningens formål er at finde en løsning til bedste for barnet. Det kan betyde fælles forældremyndighed og det kan betyde, at forældremyndighed alene tillægges den ene person.

Statsforvaltningen har ydermere mulighed for at rådgive og vejlede omkring reglerne på området uden beregning samt træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, hvis der ikke er grundlag for at blive enige.

Bliver der truffet en midlertidig afgørelse vil sagen blive sendt i retten. Her vil det, hvis ikke allerede en advokat er bragt på banen, være på tide at finde denne.

Læs mere om skilsmisse og skilsmisseadvokater her.

Før og efter 2002

Reglerne omkring hvem der har forældremyndigheden afhænger af, om barnet er født før eller efter 1. juli 2002.

Hvis barnet er født efter 1. juli 2002, har både gifte og ugifte forældre som udgangspunkt delt forældremyndighed.

Hvis forældrene er ugifte, skal de dog have haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder og manden skal være far til barnet. Manden har også som alternativ til sidstnævnte mulighed for at underskrive en ”omsorgs- og ansvarserklæring”.

Er disse betingelser ikke opfyldt for ugifte samlevende, får moderen forældremyndigheden.

Hvis barnet er født før 1. juli 2002 har moderen som udgangspunkt forældremyndigheden alene over barnet.

Børnetestamente

Ved at lave et såkaldt børnetestamente er det muligt at angive, hvem man som forælder ønsker skal have forældremyndigheden over ens barn, såfremt man går væk før barnet er fyldt 18.

Det er især relevant, hvis man ikke ønsker den anden forælder får forældremyndigheden eller denne allerede er gået bort.

Læs mere om oprettelsen af et børnetestamente her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Lea moth Johansen

    Jeg har brug for en advokat i forældre myndigheds sag. En kompliceret dag men højt konflikt .