Driftsselskab

Ordet driftsselskab hænger meget tæt sammen med ordet holdingselskab. Hvor sidstnævnte har til formål at være pengetank, er driftsselskabets formål rent faktisk at gøre forretning og at tjene penge. Hvad der distancerer et driftsselskab fra et “almindeligt selskab” er, at overskuddet til sidst i regnskabsåret overføres til et moderselsab, holdingselskabet, der derved agerer samlet pengetank.
Få 3 tilbud på oprettelse af driftsselskab, udfyld nemt formularen nedenfor.


[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Få 3 tilbud på oprettelse af driftsselskab”][/jufform]

Et driftsselskab er typisk et ApS eller et SMBA. Herfra, og fra de fleste revisorer i Danmark, skal der dog lyde en klar opfordring til at gå udenom den halve løsning i form af et SMBA og i stedet gå hele vejen og nyde alle fordelene ved et ApS. Det koster lidt mere at stifte et ApS, men her er reglerne faste og klare, og man kan spare mange penge, bekymringer og tid på langt sigt ved at stile udenom det (ofte lyssky) SMBA-spil.

Tjener pengene og minimerer risikoen

Et driftsselskab har til penge rent faktisk at lave forretning og tjene penge i modsætning til ovennævnte holdingselskab, der alene skal agere pengetank for underliggende driftsselskaber. Efter endt regnskabsår kan pengene fra et driftsselskab overføres skattefrit til holdingselskabet, såfremt dette ejer mere end 10 % af datterselskabet. Herefter kan pengene blive stående i holdingselskabet, der dog skal betale 25 % i selskabsskat, men herefter har mulighed for at investere penge i eksempelvis ejendom og biler.

Ved hvert år at overføre hele det overskud, der er blevet oparbejdet i driftsselskabet, minimerer man risikoen i dette. I og med at holdingselskabet alene har til formål at eje andele i andre selskaber, kan dette ikke blive gjort erstatningsansvarligt for noget. Det kan til gengæld driftsselskabet, der laver de faktiske forretninger.

Bliver driftsselskabet mødt mere et større erstatningskrav en dag, men har man overført alle midler til et holdingselskab, hæfter man ikke for mere end absolut minimum – indskudskapitalen – i ens driftsselskab. Er dette et ApS, hæfter man altså ikke for mere end 80.000kr. Har man ikke et holdingselskab, kunne der være et overskud på mange hundrede tusinde kroner, hvis ikke flere millioner kroner, man lige pludseligt kunne blive erstatningsansvarlig med. At benytte sig af holdingselskaber og driftsselskaber er derfor en stor øvelse i at minimere den risiko, man har ved at drive forretning.

En anden fordel opstår den dag et driftsselskab skal sælges. Fordi at overskuddet er overført, er det nemt at værdisætte selskabet til en lavere købspris, hvorved flere kun være med om buddet. Det resulterer ofte i en højere pris.

Ulemper ved driftsselskaber

Af ulemper kan nævnes, at man skal ud at stifte flere selskaber, hvilket kan koste et par tusinde kroner til advokater og revisorer. Det er i praksis sjældent svært at undgå revisionskrav med et driftsselskab (men så godt som umuligt med et holdingselskab), men det skal stadig revideres de første par år og stiftelsen i sig selv koster penge til både advokater og til staten.

Udover det administrative besvær er det dog an anbefalsesværdig løsning at gå i gang med holdingselskaber og driftsselskaber alene på grund af minimeringen af risikoen og muligheden for at opspare et samlet overskud i ét selskab.

Læs mere om holdingselskaber her, anpartsselskaber her og oprettelsen af ApS’er her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Kurt Jacobsen

    Er det ikke det beskattede overskud der kan overføres til Holding skattefrit?