Direktørkontrakt

Direktøren står i spidsen for selskabet og er en del af selskabets ledelse.

I modsætning til en almindelig medarbejder er en direktør ikke arbejdstager – derfor anvendes de almindelige bestemmelser i funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven ikke for direktøren i et selskab. Direktøren kan ikke påberåbe sig disse rettigheder.

I stedet for oprettes der en direktørkontrakt til at regulere forholdet mellem direktøren og selskabet.

En direktørkontrakt er skriftlig, men der gælder ikke som sådan formkrav til kontrakten. Det er parterne selv – bestyrelsen og direktøren – der bestemmer, hvad direktørkontrakten skal indeholde.

Typisk reguleres lønforhold, diverse klausuler, ansvarsområde, opsigelsesvarsel og des lignende i direktørkontrakten.

Direktørkontrakten er et af de vigtigste dokumenter et selskab kan indgå.

Med JUF.dk har du mulighed for at få hjælp af en advokat til at indgå din direktørkontrakt. Udfyld formularen herunder og få op til 3 tilbud fra advokater med speciale i selskabs-, erhvervs- og aftaleret, der har mulighed for at hjælpe dig videre med direktørkontrakten.

De 3 tilbud er gratis og uforpligtende.

Udfyld formularen herunder og kom videre med direktørkontrakten med det samme:


[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Få oprettet direktørkontrakt nu”][/jufform]

Standard eller skræddersyet?

Det er muligt at finde skabeloner til direktørkontrakter online. Disse kan man selv i selskabet tilpasse. Ligeledes er det muligt at få skræddersyet en direktørkontrakt af ved specialiseret advokat ved at benytte JUF.dk.

For direktørkontrakter gælder det samme som for testamenter:

Man kan udforme det selv med en skabelon. Men det skaber ikke det samme resultat. Med et testamente kan man glemme at tage stilling til dødsfaldsrækkefølgen, skat, særarvinger, uskiftet bo og lignende faldgrupper – og der er kun flere i forhold til direktørkontrakter.

JUF.dk anbefaler, at du tager kontakt til en specialiseret advokat, når der skal oprettes en direktørkontrakt.

En ting er, hvordan de ting I ved skal reguleres bliver defineret. Det kan til nød klares med en skabelon.

Hvad vigtigere er dog at få alle de nødvendige punkter med i kontrakten. Her er der brug for ekspertise – forglemmelser kan koste dyrt senere hen, hvis der mangler fx en konkurrenceklausul eller klausul om bierhverv under beskæftigelsen.

Brug formularen længere oppe i indlægget for at en dygtig advokat til at hjælpe med direktørkontrakten.

Direktørkontrakten bør være færdigforhandlet og underskrevet før end ansættelsen gennemføres.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar