Børnebidrag – satser og regler

I Danmark har alle forældre pligt til at forsørge deres barn – eller deres børn. Bor en forældre ikke sammen med sit barn, kan han eller hun blive pålagt at skulle betale et fast beløb – børnebidrag – til den anden forældre, som barnet bor fast hos.

Lav selv en aftale om børnebidragene

Man behøver faktisk ikke som forældre at inddrage statsforvaltningen når man skal lave en aftale om børnebidrag. Så længe man som forældre kan blive enige om en aftale, kan man selv fastsætte et beløb som man finder passende. Hvis man vil have inspiration til hvor stort beløbet til børnebidrag skal være, kan man på statsforvaltningens egen hjemmeside få inspiration og anbefalinger.

Det kan dog være en rigtig idé at læse Familiestyrelsens vejledning om aftaler af børnebidrag inden man udformer en evt. aftale.

Hvis egen aftale ikke er mulig

Kan man ikke selv blive enige om en aftale om børnebidrag kan barnets forsørger – oftest den forældre som barnet bor og opholder sig mest hos – kræve at statsforvaltningen bestemmer bidragets størrelse. Forsørgeren skal have forældremyndigheden over barnet eller have barnet lovligt i pleje; det er nok at personen med forældremyndigheden har givet sin udtrykkelige eller stiltiende indforståelse med opholdet.

Barnet kan ikke selv søge om bidraget, heller ikke hvis han/hun bor for sig selv. Såfremt det er det offentlige, der afholder udgifter til barnets forsørgelse, så tilkommer retten til bidrag den pågældende offentlige myndighed eller institution.

Størrelse på børnebidraget

Forældrenes økonomiske kår og barnets tarv er det der fastsætter størrelsen af bidraget. Dette følger af BFL § 14. Statsforvaltningen går ind og foretager et skøn i hvert enkelt sag. Der er en minimumssats, folk med lav eller mellemindkomst vil ligge på. I 2019 er dette beløb, inkl. tillæg, på 1389 kr. per måned.

Hvis forældreren der skal betale børnebidrag har en højere indkomst end 510.000 kr. per år (2019 tal) skal han eller hun betale mere. Op til 700.00 kr. i årlig indkomst skal der betales 1228 kr. mere – end minimumssatsen på 1387 kr. Op til 1.300.000 i årlig indkomst skal der betales 2456 kr. mere – end minimumssatsen på 1387 kr. Og over 1.300.000 i årlig indkomst skal der betales 3684 kr. mere – end minimumssatsen på 1387 kr.

Satserne der skal betales er de samme ved flere børn, dog rykkes grænserne for den årlige indkomst ca. 10-20% per barn. Dvs. har du et barn og tjener 750.000 kr. om året skal du betale de 1387 kr. + 2456 kr.

Har du derimod 3 børn og tjener samme 750.000 kr. om året er grænserne rykket og derfor skal du “kun” betale de 1387 kr. + 1228 kr. Dette er per barn, så sammenlagt vil din betaling selvfølgelig blive større.

Tilkommer barnet, men gives ikke til barnet

Da børnebidragene skal gå til at forsøge barnet er de unddraget krediforforfølgning. Pengene skal dog ikke gives til barnet, men bruges til at forsørge dette. Pengene bliver normalvis udbetalint månedsvis forud. Bidragspligten ophører, når barnet fylder 18 år. Hvis et barn indgår ægteskab inden det fylder 18 år ophører bidragspligten også, medmindre statsforvaltningen har bestemt andet. Man får normalvis desuden fradrag for børnebidraget, så længe barnet er under 18 år.

Vil du læse endnu mere om børnebidrag kan du gøre det på Ageras.dk her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (203)
 1. Chalotte Friis Johansen

  Kommenter: hvordan udregnes børnebidraget den mdr barnet fylder 18 år? Har man ret til børnebidrag for hele måneden eller kun frem til barnets fødselsdag? På forhånd tak. Mvh Chalotte Friis Johansen

  • Lotte Hansen

   Du har kun krav på bidrag til barnets fødselsdag, så sidste udbetaling vil være skæv. Hvis dit barn skal modtage SU, så er der regler om kvartalsvis ansøgning og udbetaling. Hvis dit barn f.eks. har fødselsdag i januar, vil der først kunne ske udbetaling af SU kvartalet efter d.v.s. april. Ja … øv øv. Jeg har lige prøvet dette

 2. Chalotte Friis Johansen

  Kommenter: hvordan udregnes børnebidraget den mdr barnet fylder 18 år? Har man ret til børnebidrag for hele måneden eller kun frem til barnets fødselsdag? På forhånd tak. Mvh Chalotte Friis Johansen

  • Lotte Hansen

   Du har kun krav på bidrag til barnets fødselsdag, så sidste udbetaling vil være skæv. Hvis dit barn skal modtage SU, så er der regler om kvartalsvis ansøgning og udbetaling. Hvis dit barn f.eks. har fødselsdag i januar, vil der først kunne ske udbetaling af SU kvartalet efter d.v.s. april. Ja … øv øv. Jeg har lige prøvet dette

 3. harriet.sorensen@yahoo.dk

  Kommenter: Kan man i en periode blive fritaget for at betale børnebidrag hvis barnet opholder sig på bidragpligtige adresse i forbindelse med sygdom , og hvordan gør man hvis man evt. skal søge om det?

 4. harriet.sorensen@yahoo.dk

  Kommenter: Kan man i en periode blive fritaget for at betale børnebidrag hvis barnet opholder sig på bidragpligtige adresse i forbindelse med sygdom , og hvordan gør man hvis man evt. skal søge om det?

 5. Harriet Sørensen

  Kan man i en periode søge om fritagelse for at betale bidrag hvis barnet opholder sig udelukkende på min bopæl i en længere periode ( i mere end 2 mdr.) og ikke er på sin bopælsadresse i den tid? og hvordan gør man det ?

  • Lotte Hansen

   Barnets adresse skal ændres i folkeregisteret og ny ansøgning til statsamtet…. som kan tage pokkers lang tid..

 6. Harriet Sørensen

  Kan man i en periode søge om fritagelse for at betale bidrag hvis barnet opholder sig udelukkende på min bopæl i en længere periode ( i mere end 2 mdr.) og ikke er på sin bopælsadresse i den tid? og hvordan gør man det ?

  • Lotte Hansen

   Barnets adresse skal ændres i folkeregisteret og ny ansøgning til statsamtet…. som kan tage pokkers lang tid..

 7. Maria Stausholm

  Jeg vil gerne spørge om jeg skal betale skat af det børnebidrag min eks mand betaler hver måned?Jeg ved godt, at han kan trække noget fra fordi han er den der betaler,men jeg har fået fortalt at jeg er forpligtiget til at betale skat af et børnebidrag jeg modtager når han trækker det fra???
  Hvad er rigtigt?
  På forhånd tak.

  Vh Maria

  • NavnLotte Hansen

   Dit barn skal betale skat af børnebidraget – ikke dig. Men da alle personer i Danmark har et bundfradag på ca. 4.700 hver md. førend der skal betales skat, vil du i praksis ikke skulle betales skat af børnebidraget. .

 8. Maria Stausholm

  Jeg vil gerne spørge om jeg skal betale skat af det børnebidrag min eks mand betaler hver måned?Jeg ved godt, at han kan trække noget fra fordi han er den der betaler,men jeg har fået fortalt at jeg er forpligtiget til at betale skat af et børnebidrag jeg modtager når han trækker det fra???
  Hvad er rigtigt?
  På forhånd tak.

  Vh Maria

  • NavnLotte Hansen

   Dit barn skal betale skat af børnebidraget – ikke dig. Men da alle personer i Danmark har et bundfradag på ca. 4.700 hver md. førend der skal betales skat, vil du i praksis ikke skulle betales skat af børnebidraget. .

 9. Navn (krævet)Rikke Andersen

  Jeg vil gerne spørge om..Bliver børnebidrag lagt oveni morderens indkomstmæssige årsindtægt? Altså tæller beløbet som a-indkomst.

  • Lotte Hansen

   JNej..som jeg har skrævet ovenfor bliver det lagt i dit barns indkomst – også selvom barnet er 3 mdr. eller 8 år. Da alle har et standardfradrag på ca. 40.000 pr. år vil der i praksis ikke blive betalt. skat..

   Lotte (bankuddannet)

 10. Navn (krævet)Rikke Andersen

  Jeg vil gerne spørge om..Bliver børnebidrag lagt oveni morderens indkomstmæssige årsindtægt? Altså tæller beløbet som a-indkomst.

  • Lotte Hansen

   JNej..som jeg har skrævet ovenfor bliver det lagt i dit barns indkomst – også selvom barnet er 3 mdr. eller 8 år. Da alle har et standardfradrag på ca. 40.000 pr. år vil der i praksis ikke blive betalt. skat..

   Lotte (bankuddannet)

 11. Tonni Pedersen

  Er konfirmationsbidraget fradragsberettiget på linie med det månedlige børnebidrag?

  • Lotte Hansen

   Ja det er fradragsberettiget..

  • Lotte

   ja

 12. Tonni Pedersen

  Er konfirmationsbidraget fradragsberettiget på linie med det månedlige børnebidrag?

  • Lotte

   ja

 13. Jari

  Hvis jeg betaler 3200kr pr måned til min eks, I børnepenge , Hvor meget får man så rent faktisk i fradrag i kroner øre,
  Jeg vil gerne spørge om.. Mvh Jari.

  • Lotte

   Du får fuld fradag for hele beløbet, hvis det er en del af statsamtets afgørelse. Der er et lilli beløb som jeg p.t. ikke kan huske som du ikke kan trækket fra.

 14. Jari

  Hvis jeg betaler 3200kr pr måned til min eks, I børnepenge , Hvor meget får man så rent faktisk i fradrag i kroner øre,
  Jeg vil gerne spørge om.. Mvh Jari.

  • Lotte

   Du får fuld fradag for hele beløbet, hvis det er en del af statsamtets afgørelse. Der er et lilli beløb som jeg p.t. ikke kan huske som du ikke kan trækket fra.

 15. Ingrid Muus

  Jeg vil gerne spørge om:
  Har aftale om børnebidrag indgået i Danmark retsvirkning i USA, hvis den bidragydende er flyttet derover og har giftet sig igen?

 16. Ingrid Muus

  Jeg vil gerne spørge om:
  Har aftale om børnebidrag indgået i Danmark retsvirkning i USA, hvis den bidragydende er flyttet derover og har giftet sig igen?

 17. Kathrine

  Hej. Jeg har en del spørgsmål i forbindelse med betaling af uddannelse bidrag fra far.
  1- Hvad må barnet tjene om mdr før bidraget frafalder? incl su
  2- Skal pengene gå til mor?
  3- Kan far trække bidraget fra?
  4- Skal barnet betale skat af det og hvordan kommer det til at vises som en indtægt i barnets navn?
  5- Hvad menes der med at uddannelse bidraget er skattepligtigt for barnet, når pengene sættes ind til mor?
  6- Skal der sendes ansøgningsskema til statsforvaltningen før pengene skal betales?

  Det var lige en del spørgsmål, men det er jo også et indviklet system. Håber på at få noget hjælp og at hjælpen er kvalificeret

 18. Kathrine

  Hej. Jeg har en del spørgsmål i forbindelse med betaling af uddannelse bidrag fra far.
  1- Hvad må barnet tjene om mdr før bidraget frafalder? incl su
  2- Skal pengene gå til mor?
  3- Kan far trække bidraget fra?
  4- Skal barnet betale skat af det og hvordan kommer det til at vises som en indtægt i barnets navn?
  5- Hvad menes der med at uddannelse bidraget er skattepligtigt for barnet, når pengene sættes ind til mor?
  6- Skal der sendes ansøgningsskema til statsforvaltningen før pengene skal betales?

  Det var lige en del spørgsmål, men det er jo også et indviklet system. Håber på at få noget hjælp og at hjælpen er kvalificeret

  • Kathrine

   Har skrevet nogle spørgsmål D.2 september. Vil høre hvornår og om det er muligt at få svar på dem.

 19. Lars Nielsen

  Jeg har betalt børnebidrag i en årrække, hvor pengene er blevet overført af min bank. Jeg har ikke været opmærksom på de årlige satsstigninger og bidragsmodtager ønsker nu det manglende beløb udbetalt. Kan hun forlange at få det udbetalt med tilbagevirkende kraft og hvor lang tid kan hun gå tilbage, hvis hun har krav på tilbagebetaling af det manglende beløb? Skulle hun have gjort indsigelse tidligere ?

 20. Lars Nielsen

  Jeg har betalt børnebidrag i en årrække, hvor pengene er blevet overført af min bank. Jeg har ikke været opmærksom på de årlige satsstigninger og bidragsmodtager ønsker nu det manglende beløb udbetalt. Kan hun forlange at få det udbetalt med tilbagevirkende kraft og hvor lang tid kan hun gå tilbage, hvis hun har krav på tilbagebetaling af det manglende beløb? Skulle hun have gjort indsigelse tidligere ?

 21. kevin

  Jeg ser ikke min datter mere, pga uoverensstemmelser med moren. jeg er startet på uddannelse og har kun 5000kr udbetalt om måneden jeg betaler pt 1247kr i børnebidrag.

  mit ? er der på nogen måde en mulighed for at betale mindre eller slet intet børnebidrag? da jeg næsten ikke har råd til mad???

  mvh

 22. kevin

  Jeg ser ikke min datter mere, pga uoverensstemmelser med moren. jeg er startet på uddannelse og har kun 5000kr udbetalt om måneden jeg betaler pt 1247kr i børnebidrag.

  mit ? er der på nogen måde en mulighed for at betale mindre eller slet intet børnebidrag? da jeg næsten ikke har råd til mad???

  mvh

 23. June lauritsen

  Min mand har en søn som bliver 18 år til januar, men nu har sønnen fået en læreplads. Han vil altså komme op at tjene over 5000 kr pr måned. Skal statsamtet indenom eller kan hans far bare stoppe børnebidrager til moderen.
  På forhånd tak.
  June lauritsen

 24. June lauritsen

  Min mand har en søn som bliver 18 år til januar, men nu har sønnen fået en læreplads. Han vil altså komme op at tjene over 5000 kr pr måned. Skal statsamtet indenom eller kan hans far bare stoppe børnebidrager til moderen.
  På forhånd tak.
  June lauritsen

 25. Christel

  Jeg har søgt uddannelsesbidrag til min datter, og da jeg søgte tjente hun under 5000 kr. om måneden (sæsonarbejde), Jeg har endnu ikke fået afgørelse, og med ekstravagter er min datter kommet op på over 5000 kr. denne måned og gør det måske også næste, men så kommer en periode på 5 måneder, hvor hun kun har sin su og dermed kommer klart under 5000 kr. Kan man få tilkendt uddannelsesbidrag, men hvor man går glip af det de måneder, der overstiger 5000 kr. Eller kan det afslås helt, fordi hun har 2 ud af 4 måneder med over 5000 kr.? Eller er der mulighed for at få for de måneder, den kommer under 5000 kr og søge igen om 2 måneder?

  • Kathrine

   Jeg har et lille spørgsmål til dig.. SKAL der søges om det, eller er det kun hvis man ikke kan blive enig om det? Uddannelsesbidraget indgår jo som en indtægt for barnet, så hvis der bare bliver betalt uden om statsforvaltningen, ved ingen jo at de får det..

 26. Christel

  Jeg har søgt uddannelsesbidrag til min datter, og da jeg søgte tjente hun under 5000 kr. om måneden (sæsonarbejde), Jeg har endnu ikke fået afgørelse, og med ekstravagter er min datter kommet op på over 5000 kr. denne måned og gør det måske også næste, men så kommer en periode på 5 måneder, hvor hun kun har sin su og dermed kommer klart under 5000 kr. Kan man få tilkendt uddannelsesbidrag, men hvor man går glip af det de måneder, der overstiger 5000 kr. Eller kan det afslås helt, fordi hun har 2 ud af 4 måneder med over 5000 kr.? Eller er der mulighed for at få for de måneder, den kommer under 5000 kr og søge igen om 2 måneder?

  • Kathrine

   Jeg har et lille spørgsmål til dig.. SKAL der søges om det, eller er det kun hvis man ikke kan blive enig om det? Uddannelsesbidraget indgår jo som en indtægt for barnet, så hvis der bare bliver betalt uden om statsforvaltningen, ved ingen jo at de får det..

 27. Michael Petersen

  Hej… Jeg har en datter som bor hos sin mor. Men nu skal min datter flytte i egen lejlighed og sin egen adresse, hun er under 18 år. Skal jeg fortsat betale børnebidrag til hendes mor?

 28. Michael Petersen

  Hej… Jeg har en datter som bor hos sin mor. Men nu skal min datter flytte i egen lejlighed og sin egen adresse, hun er under 18 år. Skal jeg fortsat betale børnebidrag til hendes mor?

 29. Hans

  Hej..Har et barn med fælles forældremyndighed som er hos mig hver anden weekend. Barnets mor har planer om at flytte til et EU land med meget høje børnebidragssatser. Og jeg bliver boendei Danmark.. Kan man virkelig gennemtvinge det lands regler her uden tage hensyn til min ækonomiske situation..

 30. Hans

  Hej..Har et barn med fælles forældremyndighed som er hos mig hver anden weekend. Barnets mor har planer om at flytte til et EU land med meget høje børnebidragssatser. Og jeg bliver boendei Danmark.. Kan man virkelig gennemtvinge det lands regler her uden tage hensyn til min ækonomiske situation..

 31. Heidi

  Hej

  Jeg har en bidrags afgørelse fra Schweiz. Jeg er dansker min eks mand er amerikaner, og han er gift med en schweizer.

  Min eksmand vil flytte til USA med sin nye familie. Og han har tænkt sig at stoppe med at betale børnepenge, til vores fælles datter som snart er 18 år.

  Sidste år søgte min eks mand om at få reduceret børnebidraget, men statsforvaltningen afviste at nedsætte bidraget, og de godkendte den bidrags afgørelse, som er fra Schweiz, i det at de anerkendte, at den er retsgyldig i Danmark.

  I bidrags afgørelsen strå der, at afgørelsen er gyldig indtil min datter har afsluttet sin første vidergående uddannelse.

  Kan min datter eller jeg bede om at få indrivet de børnepenge via udbetalingen DK, når faren flytter til usa? i så fald hvor skal vi rette hendvendelse?

  I bidrags afgørelsen står der også, at faren skal betale den schweizikse familieydelse til sin datter i DK. Nu er det sådan at der er lande som har langt bedre familieydelse med den danske, det må vil være en sag om socila sikring? så hvor skal jeg rette en hendvendelse for at få indrivet familieydelsen?

  I Schweiz er det ikke en statsafdeling som udbetaler familieydelse, ligesom i Danmark, men det er arbejdsgiveren som udbetaler beløbet hver måned sammen med farens løn,

 32. Heidi

  Hej

  Jeg har en bidrags afgørelse fra Schweiz. Jeg er dansker min eks mand er amerikaner, og han er gift med en schweizer.

  Min eksmand vil flytte til USA med sin nye familie. Og han har tænkt sig at stoppe med at betale børnepenge, til vores fælles datter som snart er 18 år.

  Sidste år søgte min eks mand om at få reduceret børnebidraget, men statsforvaltningen afviste at nedsætte bidraget, og de godkendte den bidrags afgørelse, som er fra Schweiz, i det at de anerkendte, at den er retsgyldig i Danmark.

  I bidrags afgørelsen strå der, at afgørelsen er gyldig indtil min datter har afsluttet sin første vidergående uddannelse.

  Kan min datter eller jeg bede om at få indrivet de børnepenge via udbetalingen DK, når faren flytter til usa? i så fald hvor skal vi rette hendvendelse?

  I bidrags afgørelsen står der også, at faren skal betale den schweizikse familieydelse til sin datter i DK. Nu er det sådan at der er lande som har langt bedre familieydelse med den danske, det må vil være en sag om socila sikring? så hvor skal jeg rette en hendvendelse for at få indrivet familieydelsen?

  I Schweiz er det ikke en statsafdeling som udbetaler familieydelse, ligesom i Danmark, men det er arbejdsgiveren som udbetaler beløbet hver måned sammen med farens løn,

 33. Allan

  Fradrag i bruttoindkomst i forbindelse med uddannelsesbidrag.

  Hej,
  Jeg mener at have set et sted at bruttoindkomsten kan nedsættes med indbetalingen til en arbejdsgiver administreret pensionsordning.
  Nu kan jeg desværre ikke finde ud af hvor, men har dette sin rigtighed ?

  Og kan det være rigtigt at man bruger årsindkomsten fra 2012, og ikke den aktuelle indkomst. Min indkomst har desværre ændret sig negativt, netop på grund af en tvungen indbetaling til pension.

  Mvh.
  Allan

 34. Allan

  Fradrag i bruttoindkomst i forbindelse med uddannelsesbidrag.

  Hej,
  Jeg mener at have set et sted at bruttoindkomsten kan nedsættes med indbetalingen til en arbejdsgiver administreret pensionsordning.
  Nu kan jeg desværre ikke finde ud af hvor, men har dette sin rigtighed ?

  Og kan det være rigtigt at man bruger årsindkomsten fra 2012, og ikke den aktuelle indkomst. Min indkomst har desværre ændret sig negativt, netop på grund af en tvungen indbetaling til pension.

  Mvh.
  Allan

 35. Christina

  Uddannelsesbidrag: Beregnes barnets indtægt før skat men efter AM-bidrag? Kan man blive påkrævet at betale penge tilbage, hvis barnets indtægt overstiger de 5000 kr, eller er det kun hvis faderen gør indsigelse? Kan mit barn tjene for meget fx i år men meget mindre næste år og dermed retfærdiggøre at tjene for meget i år (mit barn er tilkendt uddannelsesbidrag ud fra de oplysninger, vi har kunnet give, men der er uvished om mit barn vil tjene for meget i år.)

 36. Christina

  Uddannelsesbidrag: Beregnes barnets indtægt før skat men efter AM-bidrag? Kan man blive påkrævet at betale penge tilbage, hvis barnets indtægt overstiger de 5000 kr, eller er det kun hvis faderen gør indsigelse? Kan mit barn tjene for meget fx i år men meget mindre næste år og dermed retfærdiggøre at tjene for meget i år (mit barn er tilkendt uddannelsesbidrag ud fra de oplysninger, vi har kunnet give, men der er uvished om mit barn vil tjene for meget i år.)

 37. Kristian

  Hvis min søn er hos mig eksempelvis i 3 uger i træk skal hans mor så sende penge med ham. Hun skal jo ikke forsørge ham i den tid og børnepengene som jeg betaler skal vel gå til ham eller ? Jeg betaler almindeligt børnebidrag og hun har forældremyndigheden.

 38. Kristian

  Hvis min søn er hos mig eksempelvis i 3 uger i træk skal hans mor så sende penge med ham. Hun skal jo ikke forsørge ham i den tid og børnepengene som jeg betaler skal vel gå til ham eller ? Jeg betaler almindeligt børnebidrag og hun har forældremyndigheden.

 39. Brian

  Hej

  Jeg har 2 børn som jeg betaler kr. 4.702,- /mdr til.
  Jeg har dem i snit hver tredje weekend samt ca. 4 ugers ferie pa
  Hvilke udgifter ud over dette, kan jeg forventes at skulle afholde? (ud over jul/fødselsdage mm.)

 40. Bitterhoff

  Uddannelsesbidrag:
  Datter, på 18 år, bor hos mor. Datter får højeste SU, har job-indtægt på ca. 2000kr pr. Mdr. Får pt. 1200kr. I uddannelsesbidrag. Min (hendes far) indtægt er årligt på ca. 380.000kr før skat.

  Hvilket beløb er min datter berettiget til at modtage mht. Uddannelsesbidraget?

  Min datter har ca. 4800kr til rådighed før bidraget og efter bidraget 6000kr hver mdr. Som 18 årig, hjemmeboende ( uden at skulle betale kost/logi) et meget stort rådighedsbeløb.

  På forhånd tak.
  Mvh
  En far

  • image description
   Ageras

   Hej

   Der er flere aspekter af en sådan udregning, der ikke er medtaget her.

   Jeg vil anbefale at tage kontakt direkte til Statsforvaltningen og få hjælp af dem til at udregne det berettigede beløb.

   Mvh. Halfdan

 41. Mette

  Hej
  Min søn blev konfirmeret sidste år hvor min ex og jeg delte udgifterne 50/50.
  Min søn bor ved sin far og jeg betaler bidrag til min ex hver måned.
  Kan jeg trække mine udgifter til konfirmationen fra i skat, og er der et max beløb?

  • image description
   Ageras

   Hej Mette

   Går bidragene til konfirmationen ind over det offentlige, bliver beløbet trukket af sig selv.

   Du skal selv reagere, hvis I har lavet aftalen privat.

   Jeg ville tage kontakt til Statsforvaltningen i dit sted for at få rådgivning om jeres konkrete sag.

   Mvh. Halfdan

 42. Ib Fjordbak

  Hej Halfdan.
  Jeg skriver til dig angående betaling af børnebidrag.
  Efter vi er overgået til udbetaling Danmark får jeg regninger på bidrag 6md. forud, jeg går som jeg har gjort i 23 år betaler månedlig ( har aldrig skyldt 1kr ) nu er de så begyndt at blive ubehagelige (true med både “lus” og “lopper” og sende ryggere med gebyrer ) jeg har 3 år tilbage på midt yngste barn, er flexjobber og har da ikke de ekstra penge, får jo ikke løn 6md. forud.
  Kan udbetaling Danmark tillade sig deres opførsel, og hvad kan jeg gøre.
  På forhånd tak.
  Ib Fjordbak

  • image description
   Ageras

   Hej Ib

   Jeg ved desværre ikke, om reglerne har ændret sig. Mig bekendt kan de ikke kræve betaling 6 måneder forud – men det kan have ændret sig.

   I dit sted ville jeg tage en stille og rolig snak med dem og høre ad, om I ikke kan fortsætte som I altid har gjort.

   Mvh. Halfdan

 43. Rolf Mikkelsen

  Hvorledes medregnes aktie avance i opgørelse af den skattepligtige indtægt, som ligger til grundlag for beregning af børnbidrag m.m.? Evt. aktie avance varierer som regel ret meget fra år til år.

  • image description
   Ageras

   Hej Rolf

   Det må jeg desværre være dig svar skyldig på herfra.

   Jeg vil anbefale at tage kontakt til en revisor, hvis du vil være sikker på ikke at komme til at betale for meget.

   Mvh. Halfdan

 44. Palle Kristensen

  Jeg er skilt fra min kone. Vi har fælles forældremydighed over vores 3 børn under 18 år. De bor 7 dage hvert sted. De har folkeregisteraddresse hos deres mor.
  Vi betaler børnebidrag til hinanden, ca. kr. 2500 om måneden.
  Hvor meget kan trækkes fra I skat?

  • image description
   Ageras

   Hej Palle

   Grundbidrag og normaltillæg kan trækkes 100 % i SKAT.

   Mvh. Halfdan

 45. Mette Woodcock

  Hvad når en far finder ud af, når barnet er blevet voksent
  at han ikke er den biologiske far,og har betalt børnebidrag alle årene
  Skal den biologiske far da overtage forpligtigelsen med tilbagevendende kraft ?

  • image description
   Ageras

   Hej Mette

   Umiddelbart lyder det som om, betaleren har et krav mod den faktiske far. Det ville jeg tage med Statsforvaltningen, der kan hjælpe jer videre.

   Mvh. Halfdan

 46. Birgitte

  Hvor mange penge samlet udbetales i børnetilskud, børnebidrag osv. til børnefamilier i Danmark pr. år.

  • image description
   Ageras

   Hej Birgitte

   Det er et spørgsmål, du skal stille dit Danmarks Statistik – og ikke os. 🙂

   Mvh. Halfdan

 47. Ann Pedersen Bouisset

  Min datter er 15 år og går på kostskole (det er en lang historie, men hovedårsagen er at hun ikke kan nå at lære nok dansk til at tage en studentereksamen på dansk) så hun går på en international skole og lærer dansk ved siden af.
  Problemet er at hvis vi bliver skilt vil hun skulle betale skat af skolepengene som hendes far betaler (Han har en større indtægt end mig), dette kan komme til at betyde at hun får en skattegæld på over 200.000 kr (og så har jeg indregnet hendes fradrag , gave mv) som hun ikke vil kunne betale. Og hvis vi betaler skatten skal hun så betale endnu mere osv. Det virker utroligt diskriminerende at skilsmissebørn sådan skal betale skat af skolepengene imens normale børn af gifte forældre ikke skal. Ovenikøbet, hvis et firma betaler skolepenge for et barn af en udsendt familieskal barnet heller ikke betale skat. Det er helt forfærdeligt diskriminerende. Jeg får så at vide fra skattevæsenet at det er fordi at det betragtes som børnebidrag og at det så kan trækkes fra, men det kan det ikke idet faderen ikke bor i Danmark. Idet jeg (moderen) bor i Danmark ville min datter i princippet kunne have bopælsadresse hos mig selvom hun bor 5 timer fra mig og kun har fri hver 14 dag, og der er hun i Frankrig hver anden gang. Hvis hun derimod havde bopæl hos mig, og jeg betalte for hendes skole ville det ikke blive betragte som et bidrag, da hun så bor hos mig (selvom hun ikke bor der) og det kun er hvad hendes far betaler der betragtes som bidrag. MEN skat vil ikke acceptere at hun har bopæl hos faderen, idet han bor i udlandet. Så vil hun pludselig have adresse på skolen og skulle betale bidrag af alt både fra mor og far. Det er utroligt uretfærdigt. Men hvis vi begge boede i udlandet og aldrig havde været i danamrk så ville hun jo heller ikke skulle betale skat af det. Så vi kan ikke blive skilt for vi kan ikke ødelægge min datters liv, men jeg mener dette er ren diskrimination af et skilsmissebarn. Sakt siger ovenikøbet at hvis jeg flytter arbejde og bopæl til udlandet ville hun stadigt skulle betale. Det er jo helt vanvittigt, hvordan skal en 15 årig betale så meget skat? Kan I på en eller anden måde hjælpe? Mange tak 🙂 Ann

  • image description
   Ageras

   Hej Ann

   Herfra siden hverken kan eller må vi yde faktisk rådgivning – desværre!

   Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en revisor for at få udredt hele sagen. Det lyder som lige netop en sag for sådan en.

   Held og lykke med det hele!

   Mvh. Halfdan

 48. michael mortensen

  jeg har ikke betalt børnebidrag pga. jeg var på bidstandshjælp.
  nu har jeg fået arbejde og betaler af på gamle børnepenge jeg skylder. for jeg fradrag for de gamle børnepenge som jeg betaler af på til skat. jeg har ikke trukket dem fra før.
  v.h. michael mortensen

 49. Tina

  Mit barn går i en privatskole, idet han har en autismediagnose og derfor ikke fungerer i en alm folkeskole. Kan jeg kræve at hans far betaler halvdelen af udgifterne til skolen? Der er bl.a. også rejseudgifter i forb. med studieture o.lign.? PFT, Tina

  • image description
   Ageras

   Hej Tina

   Hvis faderen i forvejen betaler børnebidrag, kan du ikke kræve mere.

   Din bedste mulighed er at lave en god aftale med faderen i fre og forståelse.

   Mvh. Halfdan

 50. Preben Levinsohn

  Er det muligt at skrive fortroligt til dig?

  • image description
   Ageras

   Hej Preben

   Jeg er desværre ikke advokat og kan derfor ikke udøve konkret rådgivning. Jeg vil anbefale, at du i stedet tager kontakt til en gratis retshjælp nær dig.

   Mvh. Halfdan

 51. Janne Rasmussen

  Hej
  Jeg har en datter der fylder 18 år d. 21 maj i år. Mit spørgsmål til jer er om jeg vil modtage børnebidrag som jeg plejer d. 20 i måneden. Jeg plejer at få udbetalt børnebidrag d. 20 hvert halve år. Altså november og maj.
  På forhånd tak
  Mvh Janne

  • image description
   Ageras

   Hej Janne

   Du vil modtage dine børnebidrag i maj, ja.

   Mvh. Halfdan

 52. Tenna Hansen

  Jeg har en søn på 14 år, faderen og jeg har fælles forældremyndighed, jeg er førtidspensionist og han er pt på kontanthjælp. Der har gennem meget lang tid været meget lidt samkvem. Faderen har for nyligt meddelt at han ikke vil give lommepenge, fødselsdags- og julegaver. Samtidig har han besluttet at jeg skal give vores søn 45 kr om ugen, som lommepenge fra faderen – de skal tages ud af børnebidraget, som er normalbidraget.
  Han ringer og siger han vil trække mig i retten, fordi jeg ikke vil ændre den lommepengeaftale, min søn og jeg er enige om.
  Har han ret til at bestemme over børnebidraget på den måde?

 53. Johanne

  Fyldestgørende og nyttig artikel.
  Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I juridisk forholder jer til, at en far der indtil 1.11.13 har betalt dobbelt børnebidrag, herefter har haft barnet boende til 4.8.14 og hun nu flytter hjem til mor igen ? Og herefter kun vil betale normalbidraget ? Hvad gør jeg ?

 54. malou Olesen

  Kære Halfdan.
  Jeg har læst et eller andet sted at, såfremt man modtager børnebidraget via Udbetalingen Dansmark er dette ikke fradragsberettiget for den betalende? Og præcist HVOR meget af beløbet er fradraget? Altså helt i neon, hvis en bidragsyder betaler 1200 kr. om mdr. er det så det samme beløb vedkommende får tilbage i SKAT, så det i sidste ende ikke “betyder noget”?
  MVH Malou

 55. Jesper

  Hej.

  Jeg har en datter på 1½ år i Letland og er ikke længere i forhold med moderen.
  Jeg bor i Letland, men har adresse i Danmark. Jeg arbejder i offshore industrien i England. Betaler i øjeblikket 250euro pr. mdr.

  Får ca 220.000kr udbetalt årligt.

  Har ledt og ledt, men kan ikke finde nogle konkrete oplysninger på nettet når det angår udland, så derfor spørger jeg lige herinde.

  Hvor meget skal jeg betale i bidrad til min datter?

  På forhånd tak

  Jesper

 56. Lone

  Hej . Jeg er flyttet til UK . Jeg har fuld forældremyndighed over min datter på 11 som jeg har med . Nu er min ekssamlever stoppet med at betale børnbidrag til mig. Det er noget statsamtet pålagde ham for år tilbage da jeg fik forældremyndigheden over datteren . Men nu nægter han at betale . Kan han det ? . Mvh Lone

 57. Gina

  Hejsa vil bare høre min mand er på førtidspension og får kun udbetalt 7.000 om måneden fordi jeg tjener lidt. Tager de penge fra ham nå men mit spørgsmål er når hans datter nu bor hos sin mor fast skal han så betale de der 3.000 når hun skal konfirmeres til moren når nu han ik får så mange penge om måneden ??? Han er på førtidspension efter den gamle lov og er 36 år så ville lige høre ad på forhånd tak for jeres svar venligst Gina klausen

 58. marianne Knudsen

  Min kæreste kommer fra Tyskland. Han har et barn i Tyskland som han betaler børnebidrag til. Min kæreste bor i Danmark sammen med mig og mine fem børn. Han kender ikke barnet i Tyskland men betaler hver måned. Efter tysk takst. Det har han gjort i et par år nu. Hvilke regler gælder der. Skal han betale efter danske regler. Og eftersom han bor hos os har han jo også forsørgerpligt over for mine fem børn. Så vil høre om han vil kunne undgå eller få nedsat det han betaler til barnet i Tyskland. Ser frem til at høre fra dig.

 59. Toni Klisan

  Hej….

  Jeg har en datter på 14 år, som bor fast hos mig.
  Hun ser kun sin mor af og til, når det passer hendes mor, og hun magter det.
  Nu er hendes mor flyttet 10-12 km væk fra vores bopæl, og hun har lavet et værelse til vores datter, så langt så godt, nu spørger min datter om det er ok hvis hun er hos sin mor mor fra onsdag aften, til mandag efter skole, hver anden uge.
  Jeg får hver måned 1270 kr fra hendes mor, vil det beløb falde, eller helt bortfalde, hvis jeg siger ja til min datter ? det skal lige siges at der har været en del ballade hos min ex og hendes kærester, og det er derfor at vores datter bor hos mig.

 60. sus

  Jeg forstår ikke hvorfor indtægt på børnebidrag ikke bliver lagt på den forældre der har barnet boende. Hun kan jo have et rådighedsbeløb til sig selv og sine børn der er lagt mere end en alm. gift fam. har. Hun får oveni købet nedsættelse i daginstitution m.m.
  Jeg ser flere enlige mødre/fædre der bor i dyre lejeboliger med boligsikring, boliger som vi andre slet ikke har råd til. Der til kommer at hun/han slet ikke har brug for så meget plads som hvis der var 2 forældre. Det ville da være rimeligt hvis indtægten blev lagt på moderen så ville de også have råd til at have deres børn boende hjemme når de er 18 år hvis man satte tæring efter næring. Når børnene bliver 18 og boligsikringen og børnebidraget ryger kan de se hvor meget vi andre gifte med små indkomster har måtte spare for at kunne leve. Jeg ved at alle ikke har det samme men ferie har vi som familie sjældent haft råd til. Mine børn får hjemmeboende su og må betale for at bo hjemme for at vi kan overleve. Hvis man er over 25 år kan man også få høj SU hvis man uddanner sig. Vi andre må lade være med at uddanne os pga. økonomien ved at være gigt og nu også for samlevende. Hvorfor bliver pengene lagt på børnenes frikort, når de bliver 14-15 år kan de jo ikke tage et arbejde uden at skulle betale skat fordi de i forvejen tjener så meget som moderen/faderen bruger til at leve for. Det kan da ikke være rigtigt eller kan det? Alle unge har da brug for at tjene penge selv så de lærer at tøj og cafebesøg koster og mor og far ikke altid har råd til at betale.

 61. sus

  Igen et spørgsmål:
  Danmark kunne jo spare mange penge. Hvis den forældre der ikke har barnet betalte halvdelen af institutionsudgifterne og en form for tillæg til mad alt efter hvor gammelt barnet var. Penge til tøj kunne man bruge fra de penge man fik i børnetilskud per. kvartal.
  Faderen/moderen der ikke har barnet reg. hos sig betaler jo når barnet er hos dem. Moderen/faderen indtægt bliver jo på højde med den vi andre tjener ved at arbejde hårdt som lavtlønnede. Hvorfor denne store forskel. Det skal da ikke kunne betale sig at blive skilt. Hvorfor har folk så stor nedgang når børnene bliver 18 at de overhovedet ikke har råd til dem. Alle børn er en udgift og man er vel stadig forældre selv om man er skilt og skal bidrage til det hele alligevel. Vi har alle pligt til at være på. Hvis et barn overhovedet ikke kender sin far er det selvfølgelig en anden sag, så må staten træde ind. Men ellers må man da dele selv om man ikke bor sammen, hvor skal børnebidraget kunne trækkes fra. ?????

 62. Lene Hansen

  Min nevø har tvillinger og han betaler underholdningbidrag kr 2540 hver måned. Han har dem 5 dage hver 14 dag . Hun sender tøj med og mit spørsmål er hvem skal sørge for tøjvask Drengens mor har også en pige på 6 år som også er hos mig sammen med drengene dette vil hun ikke betale noget for

 63. Kathrine K Jensen

  Min ex mand betaler alle vores omkostninger det foerste aar inkl husslej, skole, sfo og andre udgifter.
  Det beloeb er taet paa 35.000 kr pr mdr.
  Jeg har faaet oplyst at jeg skal betale fuld skat af alt over 1270kr pr barn pr mdr, kan det passe?

 64. Denise

  Jeg vil høre, hvad man gør når bidragsbetaleren ikke har råd til at betale børnebidrag til børnene fordi han pt er arbejdesløs og snart påbegynder uddannelse.

 65. Inge Christiansen

  Hej . Vil gerne spørge om , hvis moren får den fulde forældreret, skal faren så betale bidrag til barnet ? .Mvh inge Christiansen

 66. Ina Meng-Thrillingsø

  Hvor lang tid kan der gå inden jeg får uddannelsesbidrag udbetalt hvis faderen nægter at betale. Han er blevet dømt til at betale og har fået rykkere fra Udbetaling Danmark. Mvh Ina

 67. Heidi Mari

  Min datter på 17 år er begyndt at arbejde som piccoline. Hvor meget må hun tjene pr. måned inden hendes far ‘slipper’ for at betale børnebidraget til mig? Beregnet man 5000,- kr. pr måned eller kigger man på årsbasis (60.000,- kr.)?? På forhånd tak. Mvh
  Heidi

 68. Mette Drustrup

  Hej
  Jeg er skilt og har 2 børn . Min eksmand og jeg taler rigtig fint sammen vi er lidt i tvivl om noget og derfor spørg vi her.
  Lige nu køre vi 7/7 ordning, men har snakket om en 10 – 4 ordning. vi har bopælspligt på et barn hver.
  hvis min eks mand skal til at have børnene 10 dag og jeg dem 4 dage hvor meget skal jeg så give ham om måneden.?
  eller skal han overhovedet have et bidrag?
  han får børnepenge og ekstra tillæg da han har bopæls pligt på den enen dreng og jeg har på den anden.

  Håber du kan svare mig.

  Hilsen Mette:-)

 69. ragnar hansen

  jeg har 2 børn i Thailand og én på vej den 23/12-2014 ved kejsersnit.
  den ældste en dreng på snart 9 år har jeg sendt 2000kr til hver måned
  incl.hjælp til moderen fra hun var gravid og til nu.skattevæsenet har
  godkendt dette som fradrag baseret på dna attest og beviste over
  førsler af penge.nr.2 en pige født 14/1-2014 ved jeg ikke noget om ang.
  skat.jeg står registreret som far i Thailand med alle nødvendige papirer
  og stempler og dna.hun er navngivet annie hansen og den nye der
  kommer den 23/12-2014 ved kejsersnit ved vi allerede bliver en pige
  og skal hedde mary hansen. jeg har øget betalingen til 3500kr,men aner ikke
  hvad jeg kan og ikke kan.2 gange har jeg betalt for kejsersnit og en 3die
  på vej.hvad gør jeg og hvor kan jeg få noget af vide?
  Ragnar Hansen

 70. Tina gammelgaard

  Da vores far døde i 1991 og efterlod sig 3 børn på henholdvis 7 og 4 år. Han bar tjenestemand og vi var derfor berettiget til børnepension fra ham. Vi fik dog først denne pension eller dvs delvist da vi var 16 år. I alle år hævede min mor vores børnepension fra vores 3 bankbøger. Dette gjorde vi ikke har haft frikort nogensinde, så da vi fyldte 15 og havde småjobs supplerede hun lidt af de 50% procent vi måtte slippe i skat hver måned. Det var dog aldrig det fulde beløb som skat trak vi fik. Da vi så blev 16 fik vi vist et beløb på ca 1000 kr som vi skulle sætte ind på en opsparing.
  Mit spørgsmål er kan vores mor i henholdvis 9 og for mine brødres vedkommende 12 år hæve 2100 kr hver måned og bruge på forbrug med b.la betale hendes nye mands gæld af. Det æder mig op og jeg er nødt til at få nogle svar. Hvis du ikke har den konkrete viden på det område kan du så ikke henvise mig til link eller en advokat der har.
  Mvh tina gammelgaard

 71. Pia

  Hvis et barn bor i plejefamilie (24/7), skal der så stadig betales børnepenge??
  Kender en som har et barn som er på instition, og han betaler ikke børnepenge…
  Hvordan er reglerne?
  På forhånd, tak for svar

 72. Chris jensen

  Hvor meget må min søn tjene om måneden inden der bliver modregnet i børnepengene?
  Jeg r sygemeldt og har mine dagpenge du skriver ca 3000 kr om måneden, men hvordan regnes det ud? Eller er der et års beløb?
  Det er vigtigt for mig at vide da børnepengene er med til at få budgettet til at løbe rundt.
  V. H Chris

 73. Morten

  Hvis man efter nogle år finder ud af man har et barn, kan moren så krave man skal tilbage betale til hende de år hun ikke har fået børnepenge eller kan staten?
  mvh Morten

 74. Jan Mortensen

  Hej Halfdan. Jeg er 62 år ,har et barn på 3 år jeg er stadig i arbejde, men hvad sker der når jeg går på pension ,kan man så blive fritaget for at betale bidrag.
  Mvh. Jan

 75. Pia kristensen

  Hej.
  Jeg har et spørgsmål jeg håber i kan hjælpe mig med. Det hænder godt nok om min veninde og hendes eks, men for at gøre det mere forståeligt skriver som om det er mig 😉
  Hvis jeg nu skal betale børnebidrag til to børn, hvor meget vil mit skattefradrag så stige? Og hvor mange penge vil jeg så ca. Få mere om måneden udbetalt? Jeg er er på kontanthjælp. Jeg tænker i forhold til at børnebidraget er fradragsberettiget.
  På forhånd tak for hjælpen

  Vh Pia

 76. Tina Wolff

  Særlige bidrag
  Det er muligt at få en række ekstra bidrag i nogle særlige situationer. Det følger af BFL § 15, at der kan pålægges særlige bidrag i anledning af barnets dåb, konfirmation, sygdom,

  Jeg så at der i ovennævnte tekst står at der kan ydes støtte til sygdom.
  Min søn har været syg de sidste 5 år og man har først nu i sommer fundet frem til han s endeligediagnose. Skizofreni. Han er 22 og bor hjemme., ingen job, ingen uddannelse,har er på vej i processer.
  Kan der hentes midler på den baggrund?

 77. Carsten Christensen

  hej. hvis Far betaler børnebidrag ca 1100,- (og ikke har noget samvær) og mor begynder at studere og mors ny mand, tjener 400000, kan mor så få hævet børnebidraget.?

 78. janne tanstrup

  Jeg har brug for at vide om og hvordan der søges om forlængelse til det 24 år, den unge skal videre læse.. Jeg er kontaktperson for en fam. som har brug for den viden moren på overførsel og faren pensionist.. på forhånd tak. MVH.. Janne Tanstrup

 79. Thomas Petersen

  Hej. da min datter måske skal på efterskole frivilligt, kommer der jo en regning hertil der skal betales. Hvor meget kan jeg forhøje mit bidrag og stadig få et fradrag udover den fastsatte sats jeg betaler i dag, fastsat af skat/stat?

 80. Sanne Winther

  Findes en præcis definition af hvad børnebidrag skal gå til? Mit barns fader mener at han via børnebidraget betaler mig for at købe tøj til mit barn som hun bruger i weekenderne når hun overnatter hos ham. Dvs. når jeg køber tøj, så forlanger han at jeg giver ham noget af tøjet, fordi det er hvad han betaler mig for. Jeg har forgæves læst og læst og jeg kan ikke selv finde nogen definition, andet end det i skriver vedr. at pengene ikke behøver at gå udelukkende til barnet men såvel er beregnet til at indgå i min almene økonomi.

 81. Jens

  Hvis moren og barnet bor på Philippinerne hvor udgifterne er meget lavere end i Danmark, skal man så stadig betale det fulde beløb ?

 82. Flemming Husted Andersen

  Hej.
  Jeg betaler normalbidrag til to børn, den ældste har holdt konfirmation i foråret hvor jeg gav et bidrag på godt 20.000,- er der noget af dette der giver fradrag og i givet fald hvor meget..?
  Hvis man betaler forhøjet bidrag- kan der så trækkes mere fra end ved normalbidrag..?

  venligst Flemming

 83. Boye Thomsen

  Skal uddannelsesbidrag betales til moderen eller til min datter?
  Hun er nu 19 år og holder en pause i uddannelsen – skal jeg betale bidrag mens hun pauserer?
  Det første år har jeg indbetalt pengene tilgodeser og min datter har ikke modtaget nogle af disse, tværtimod så har hun skullet betale kr 1.000 i måneden af sin SU for at bo hjemme – kan hun kræve disse penge udbetalt af sin mor?
  Hvor meget skal hun have i indkomst i form af SU/arbejde for ikke at modtage uddannelsesbidrag mere?

 84. jesper n

  Jeg har fået et barn i tyskland og indgået en aftale med barnets mor som er tysker og berlin amt om at betale 133 euro i bidrag om md .Har mit barn ret til nogle ydelser i danmark ? . jeg er dansk og bor og arbejder i danmark og tjener lige under de 390.000 kr pr år og kan jeg trække mit bidrag fra ?
  MVH Jesper nystrup

 85. Diana sømmerly

  Hejsa 🙂

  Jeg har søgt underholdsbidrag 2 måneder før og 1 månede efter + fødselsbidrag og nu har jeg fået modregnet 4800 i min kontanthjælp uden nogen form for varsel er på ingen tidspunkt blevet informeret om de ville modregne pengene i min kontanthjælp …. mit spørgsmål er må de det ?

 86. Michael Sørensen

  Jeg har en hjemmeboende søn på snart 19 år, fra et tidligere forhold. Derudover har jeg to piger på 7 og 10 år som jeg pt. betaler normalvidenskab til. Min indkomst er tæt på 530.000k kr.
  Mit spørgsmål er nu: Findes der et beløb som jeg kan trække fra min indkomst for at have min voksne søn boende. Han er iøvrigt studerende og på SU (hvis det har nogen relevans)

  Vh. Michael

 87. Christel

  Er det ikke muligt med delt forældre myndighed at få bidrag til privat skole fra faren?
  Barnet trives ikke og sidste mulighed er privat skole.
  Men det er dyrt når man er enlig under uddannelse?

 88. Michelle Todd

  Jeg er lige begyndt på udd. og modtager derfor SU. Sam tid betaler jeg normal bidrag til mine to børn og har indtil videre ingen andre indtægter. Jeg har ikke råd til at betale, hvad kan der gøres i forbindelse med min/ret sag? Sam tid har jeg fået at ved jeg kan søge om det og det koster 1500, uanset om det bliver godkendt eller ej.
  Mvh
  Michelle Todd

 89. Morten

  Kan man i perioder selv aftale, med den part der modtager bidrag, at bidraget er højere i en periode. Det kunne være, at man i forbindelse med at barnet skal på efterskole, frivilligt betaler ekstra? i et tænkt tilfælde kunne det være to år før efterskoleopholdet starter og indtil efterskoleopholdet er slut.

 90. Kristina B

  Vi sidder i en stram økonomi. Min kæreste har en datter på 4 år, som vi har hver 2. weekend samt hver 2. Onsdag. De har delt forældremyndighed. Men… Skal min kæreste fortsat betale børnebidrag, da moderen har giftet sig med en anden mand og har fået nye børn? Moderen og min kæreste (faderen) har en “standard” – aftale ang. barnet og samkvem/børnebidrag.
  Der er forvirring ang. spørgsmålet, da man finder begge svar på nettet.
  På forhånd tak. Mvh. Kristina.

 91. Anja

  Er det kun forældre til hjemmeboende, studerende børn over 18 år, der kan søge den anden forælder om uddannelsesbidrag? Kan den unge ikke selv – hvis udeboende – søge sine forældre om uddannelsesbidrag?

 92. Katrine Nielsen

  hej
  jeg vil prøve og se om jeg kan få de børnepenge som min mor få
  og hvordan gør jeg det

 93. mette schmidt

  Jeg vil gerne spørge om følgende:
  barn født den 27-2-2015. Hvornår skal der betales børnebidrag fra faderen?
  Faderen der er under uddannelse og modtager S.U kan der søges hjælp?
  Faderen der er under uddannelse og modtager S.U og har to børn at betale børnebidrag til. Kan der søges hjælp?
  MVH Mette Schmidt

 94. serhat

  hej min mors barn har søgt om uddannelsebidrag og mit barn er 18 år og bor sammen med sin mor han får su hjemmegående. jeg er på kontanthjælp, kan de kræve uddannelsbidrag fra mig. har fået et brev fra skatteforvaltning at de har ansøgt. håber i vil svare på min mail tak

 95. Michael Hansen

  Hej Halfdan Timm

  Vi er skilt, barnet bor hos sin mor, vi deler forældremyndigheden, vi har en privat aftale om børnebidrag. I forbindelse med konfirmation har jeg alene afholdt udgifter til bekældning og konfirmationsmiddagen. Kan jeg selvangive et konfirmationsbidrag 3.372 kr.

  Med venlig hilsen

  Michael

 96. Ivan

  Hej! For godt 4 år siden blev mit kortebekendskab gravid selv om hun “ikke” kunne få børn og ikke ville have det påstod hun! Men blev desvære snydt som doner! Jeg påtog mig selvfølgelig mit ansvar! Og dejligt at skulle være far! Men det var ikke mig hun ville have , så fik ikke lov til at se hende og barnet efter hun blev gravid

 97. Connie Jensen

  Hej, min søn blev skilt i efteråret 2014. Officielt blev han boende på adressen. Han er psysisk syg, og har siden været under behandling på diverse hospitaler.

  D.v.s. at han ikke har boet på adressen siden oktober. Nu er han indlagt på Sct. Hans og skal være der flere måneder. Fra den 1.1.15 blev han erklæret hjemløs.

  Det er ikke muligt for ham at have en fast bolig p.t.

  Han har dog hele tiden betalt børnepenge, da han har en forsikring der dækker så længe han er syg.

  Hvordan er det: Kan han fratrække børnepenge? Han betaler knap 5.000 kr. pr. måned.

  MVH Connie Jensen

 98. Torben Lindholdt

  Hej
  Kort spørgsmål.
  Min datter bliver 18år her den 3.maj 2015 og får sin egen lejlighed fra d.1.maj, altså 2 dage før hun bliver 18 år, skal jeg så betale fuld børnebidrag for maj måned til min ekskone,
  Hilsen
  Torben

 99. birgit henriksen

  kan man søge som enlig forældre til et donorbarn konfirmationsbidrag??? og er det indkomst bestemt? og hvor finder jeg information om dette
  på forhånd tak
  mor

 100. Helle Bang Nielsen

  Hej 🙂

  Jeg har en datter der skal konfirmeres 26. April og vil høre om der er mulighed for mig, at søge om beklædningsbidrag fra hendes far. Han søgte om fælles forældremyndighed for ca 2 år siden for netop, at slippe for dette bidrag….men er det rigtigt, at jeg ikke kan få bidraget, når han også holder en fest for vores datter ? Jeg selv er førtidspensionist pga arbejdsskade og han tjener ” nogenlunde ” godt.

  Mange hilsner Helle

 101. Ken

  Skal man betale børnepenge til barnet når kommunen har betalt et efterskole ophold

 102. Sonja Staunstrup

  Hej. Min søn fylder 18 år d. 1/7 2015. Hvornår får han sidste ungeydelse? Er det d. 1/6 2015 eller d. 1/7 2015?
  Desuden får han forhøjet børnebidrag, som jo er kvartalvis. Hvornår får han sidste gang?
  Håber I kan hjælpe 🙂 På forhånd tak
  MVH
  Sonja Staunstrup

 103. Jette

  Hej med jer.
  Min eksmand er steget i indkomst og jeg har brug for at vide hvad er indkomst grænsen for at jeg kan få nedsat den børnebidrag jeg betaler??

 104. M

  Kære Halfdan .
  Hvis man går ned i løn midt i et år, eller ens lønvilkår er ændret, kan man så omgående få annuleret forhøjet børnebidrag ? – Kigger de på sidste år eller kan man dokumentere det på anden måde?

 105. Anja Mühlendorph

  hej. Hvor mange børn skal en far betale børnebidrag til? Hvis f.eks de. har 6 børn, skal han så betale til alle 6 eller bare nogle af dem?

  Venlig hilsen
  Anja Mühlendorph

 106. Majbrit

  Hvis man nu som far er kommet bagud med betaling af børnebidrag og derfor skylder disse penge til SKAT, kan man så få fradrag for tilbagebetaling? Der ville jo være fradrag hvis de blev betalt til tiden i første omgang. Hvis ja – hvordan gøres dette og er der evt nogle betingelser herfor??

 107. anonym

  Hej

  Jeg er kommet på pension og betaler ikke børnebidrag Moren får pengen gennem kommunen – Kan der trækkes i min førtids pension skat eller ? Søn er 3 år

 108. Pinar

  parret er skilt hun skal flytte permanent til udlandet nu faren forsæt bor i Danmark . De har to fællesbørn under 11 . Kan hun kræve underholdsbidrag

 109. Anita

  Hej. Skal jeg betale børnebidrag når min datter er på efterskoleophold. Min datters bopælsadresse er hos hendes far. Jeg betaler halvdelen af udgifterne. Mvh Anita

 110. Birgit Toft

  Jeg har et spørgsmål angående børnebidrag,min mands datter har fået en læreplads og kommer til at tjene mere end 5000,00 kr. Om måneden går det automatisk at Vi ikke skal betale bidrag, eller skal Vi kontakte statsforvaltningen. Håber at få svar tak
  Venlig hilsen Birgit

 111. Birgit Toft

  Hej min mands datter har fået læreplads og kommer til at tjene mere end 5000,00 kr.om måneden,spørgsmål er skal Vi kontakte statsforvaltningen eller falder børnebidrag automatisk væk?Venlig hilsen Birgit Toft

 112. Ninna Dorsch

  Hvad gør jeg når faderen til vores 2 børn fra statsforvaltningen er blevet pålagt at betale 100% udover normalbidraget siden august 2012 og ikke har betalt endnu? Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg er på SU forhåbentlig igang med at læse Jura 2015 september men har været på SU siden 2011?

 113. Maria stage

  Jeg mangler at få svar på : min datter på 17 år vil flytte sammen med hendes kæreste , hvad sker der så med børnebidraget jeg modtager hver måneden af hendes far ( min Eks mand) på ca 2400.- kan han så bare stoppe med ar indbetale til mig og give hende 1500.- ?
  Hvoradan er reglerne ?

 114. Pernille langsig

  Hej.mine to børn på 15 og 16 år sover Ca aldrig hos deres far . Kan man søge ekstra børnetilskud jeg betaler jo alt og spare ikke engang noget hveranden weekend. Venlig hilsen Pernille

 115. Brian lassen

  Hvad er max beløbet man må give i børnebidrag?

 116. Anja

  Har 2 børn under 18 og deres far er lige afgået ved døden. Hvordan kan jeg få hjælp til dem? Stopper børnebidraget nu og er der mulighed for at søge et ekstra tilskud som de kan få ind på en konto? Mvh Anja Dyhr

 117. Pernille trampedach

  lige et spørgsmål har en datter der blir 15 år d 20/10 får jeg kvartals børne penge på 2700 el unge ydelse på 900???håber nogen kan hjælpe mvh Pernille

 118. Kenneth

  Er det ikke diskrimination, at mor eller far, der betaler skat i Danmark, med mindre årige barn i et ikke EU land ikke kan modtage familieydelse?

 119. Bjarne Jensen

  Kan jeg give min søn på 22 år, som nu lige er startet med at studere i Århus 1.oktober, et frivilligt uddannelsesbidrag på f. eks 10.000 kr. og så trække det fra i skat for dette indkomstår. Jeg er skilt fra barnets moder, som tidligere havde retten til børnebidrag, idet han altid har boet hos moderen.

  Venlig hilsen

  Bjarne Jensen

 120. Helene Andersen

  Hvorfor koster det penge ( 1500,-kr.) at søge om fritagelse for børnebidrag, når et barn er anbragt uden for hjemmet ?- når der i lovgivningen står, at man ikke skal betale børnebidrag til barnet , når det er anbragt uden for hjemmet?

 121. Jeanette Birkballe

  Hej
  Jeg har delt forældremyndighed over min 15 år gamle datter.

  De 2-3 år har været et økonomisk helvede, da min datter efter utallige speciallæger og behandlere i januar i år blev diagnosticeret med ADHD, OCD, søvnforstyrrelser og særlig specifikke indlæringsvanskeligheder.

  Jeg har betalt alle psykoterapi behandlinger, psykiaterbehandlinger og psykologbehandlinger. Det skyldes, at børnepsyk i Risskov har alt for lang ventetid – og ikke har mulighed for at tilbyde kognitiv samtaleterapi, hvilket er det eneste som hjælper hende.

  Hun går nu også hos zoneterapeut 1 x om ugen – ligesom hun går på privatskole, da hun ikke kan klare at skifte skole.

  Jeg vil gerne høre om mine muligheder for at få hjælp. Jeg får forhøjet børnebidrag + 700 kr til hjælp til realskolen fra hendes far hver måned.

  Min økonomi kan ikke blive ved med at klare trykket, og jeg har pt optaget lån hos min far på kr. 150.000, da min datter har brug for at vide, at hun kan få den behandling hun har brug for.

  Kan jeg søge økonomisk hjælp nogen steder. Hendes far mener at han yder rigelig.

  Mange hilsner

  Jeanette Birkballe

 122. Sandra

  Jeg 3 børne og fuldforældremyndighed overfor. Min kommunen har altid betaler børnebidrag. I 2008 flytte børnene og mig til udland. Jeg bliver ved at modtage børnebidrag, pludselige i 2009 det stoppe med at betaler børnebidrag. Jeg har forsøgt at snakke med kommune og udbetaling Denmark uden held. Det har 6 år nu de har ikke betalt mig børnebidrag. Børnene har aldrig bor hos faren. Han heller ikke haft noget med dem at gøre. Jeg har brug for at få næsten det 250.000 kroner kommunen , udbetaling Denmark , faren skylder os. HJÆLP

 123. Ib Jensen

  Hej vil lige høre om jeg kan blive fritaget for, at betale børnebidrag til min søn, som er flyttet til udlandet, da han har fået en kontrakt med en sports klub. Han er 14 år og skal være der i 5 år?? Han er flyttet alene til udlandet hans mor bor stadig her.

 124. Ib Jensen

  min søn har skrevet kontrakt i 5 år med en sportsklub i udlandet, han er 14 år og skal være der alene. Kan jeg så blive fritaget for at betale børnebidrag?

 125. Jesper

  Hej

  Håber i kan hjælpe.

  Min datter har fået barn, og bor midlertidigt på et bosted for unge mødre. Hun skulle efter dette ophold, få egen bopæl.

  Skal jeg så stadig betale børnepenge?

  Og kan det virkelig være rigtigt, at man skal betale 1500 i sagsomkostninger. Det pålægger jo faderen endnu en udgift.

  Mvh jesper

 126. Thomas

  Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan hjælpe mig med.
  Jeg betaler normal børnebidrag til min datter på 17 år, hun har har fået en læreplads
  Hvor hun har en indtægt på 8000 kr om måneden har jeg ret til at ikke skulle betale børnepenge mere eller bortfalder det først når hun er 18 år?

  Et andet spørgsmål jeg har en indtægt på 360000 kr årligt kan jeg komme til at betale uddannelses bidrag når min datter har den indtægt ?

  Mvh Thomas

 127. Charlotte

  Hej, jeg har en søn som bor hos sin far – han er rivende uenig med ham og mistrives og vil gerne flytte i egen lejlighed. Han er 17 år og jeg betaler bidrag til faderen hver måned. Han får nu egen lejlighed og jeg kommer til at betale bidrag til ham samt kostpenge for at han kan få det til at hænge sammen – kan jeg forlange eller ansøge faderen om at hjælpe til økonomisk, da han på nuværende tidspunkt absolut IKKE ønsker at hjælpe til.

 128. p

  Hej!
  Hvad betyder det helt konkret at børnebidrag (minus de 141 kr) er fuldt fradragsberettiget? Hvis man indbetaler normalbeløbet og har en indtægt på de omkring 250.000 kr om måneden, hvor meget får man så tilbage i kroner og øre pga fradraget? Altså, hvad “koster”det så at betale bidraget , efter fradrag?
  At barnet skal betale skat af bidraget, betyder det at hvis barnet får et job, så er dets fradrag allerede blevet “spist” af børnebidraget?
  Mvh. P

 129. Joy

  Hej mit navn er joy og jeg skrive ang min kæreste
  ham og eksen blev enige om 2000 kr om måneden for deres to børn men han endte ud med at betale samtidig med han have dem 7-7 har været inde og kigge og det skal han ikke betale fordi han opfylder sin forsørgelses pligt så vil høre kan han få dem med tilbagevirkende kraft for det er 2000 i 3 år så det er pænt mange penge. faktisk har han jo forsørget dem begge fuldt ud i 3 år plus han selv betale for deres tøj oven i,?😊
  På forhånd tak,😊

 130. Jytte

  Kan bopælsforældre gøre krav på børnebidrag fra far, hvis barnet kommer i familie pleje?

 131. Sisse

  Min datter på 17 ( snart 18), vil gerne bo hos noget familie på den anden side af gaden lidt, men jeg forsørger hende stadig, Skal hendes far stadig betale børnebidrag til mig frem til hun er 18?
  Tak for hjælpen.
  Vh. Sisse

 132. Per Krogh

  Min datter har adresse hos min ekskone, og er hos mig 1/3 at tiden. Til august skal hun på efterskole, jeg betaler opholdet da det ellers ikke ville være muligt. Jeg betaler kr. 2000,- pr. måned i børnebidrag, kan dette nedsættes imens min datter er på efterskole ?
  Mvh Per

 133. Tanja

  Hej jeg har lige et spørgsmål jeg har to piger har tideligere søgt om forhøjet bidrag faderen er gode venner med chefen og snød den gang med de oplysninger der var jeg ved med sikkerhed han tjener meget og at jeg er berettiget til 50 procent af normal bidraget kan det være rigtigt at jeg skal betale 2700 for at få jer til at undesøge forholdet igen….. kan kan jo ikke snyde når han ikke regner med jeg vil søge for 5 år sidden viste han det og lavede derfor noget fup som i i amtet også undrede jer over men som i ikke havde resurser til at gå mere i dybden i pigerne er store og kræver meget mere derfor vil jeg søge nu igen håber meget på at i evt kan hjælpe mig mvh tanja nielsen

 134. rene

  hej når man nu betaler børnebidrag skal man så rette været år inde ved skat i årsopgørelse eller køre det af sig selv

 135. Ib

  Hej jeg vil gerne høre om bidrag til nr 5 barn og om den kan trækkes fra i skat især hvis det privat aftale.
  Mvh Ib

 136. Liselotte Nehm

  Min datter på 15 har fået job. Jeg modtager normal bidrag, hvad er hendes maks beløb at indtjene før bidraget bliver sat ned ?

 137. Larus Johannesson

  Hej
  Hvis min kone er arbejdesløs og uden løn ( ikke kommune hjelp ) skal jeg stedevek betale normal bidrag + 100% mere pga min intekt ?
  Mvh Larus Johannesson

 138. Ulrik

  Jeg betaler pt. normalbidrag +100% i en frivillig aftale svarende til statsforvaltningernes satser. Betalte for et par år tilbage halvdelen af en konfirmations fest igen en frivillig aftale. Hvor meget kan jeg fratrække ved en ændret skatte ansættelse, da jeg ikke har været opmærksom på fradrags muligheden? Er det max, 5.435 kr efter 2012 satser eller mere? Mit bidrag til festen var mere end dette beløb.

 139. Jørgen Lund

  God dag et spørgsmål , indholdet er af ældre dato, i 1950 betalte den der var dømt til at betale børnepengene til hans opholdskommune , og kommunen betalte derefter børnepengene til moderen som skulle have dem. Og betalte han ikke var det kommunen der fik ham for retten .
  Moren og faren i denne sag er døde, nu er det historisk betydning..
  Venlig hilsen
  Jørgen Lund

 140. Mikkel

  Hvor meget kan man maksimalt trække fra i skat pr. barn?

 141. Putte

  Da jeg i tidernes morgen ( 09) blev skilt fra min børns far .. Lavede vi nogle papir selv omkring ordning af børne og børnepenge . Det blev en 7/7 ordning. Min x man skulle betale mindste sats hvilket han selv var med til at bestemme .. De først år gik det fint med betaling .. Men så begyndte han at betale mindre, 1000-1500 kr fik jeg udbetalt i alt .. Fordi han mente ikke jeg ” fortjente ” at få det beløb som aftalt. Vi har to børn . På papirer står der 2500 kr.. Så de sidste par år har han misvedlighold sin betaling . Nu har jeg kørt den igennem statsforvaltning om at få en fastsættelse .. Og venter på sagen bliver behandlet . Kan de gå ind og bede ham om at betale de manglende penge han skylder igennem de sidste par år ? Og isåfald hvor lang tid tilbage ?
  Hilsen putte

 142. Randi

  Min kæreste har betalt børnebidrag til sin ene søn, som nu snart fylder 18. Han har aldrig sat sig ind i, at han faktisk kunne trække bidraget fra i skat.
  Kan han gøre dette med tilbagevirkende kraft??

 143. Mads

  Hej jeg er en dreng på 15 år og jeg er begyndt at tjene lidt penge, hvad nu hvis jeg får hele min løn på en gang,(hele min års løn) altså ca 33000kr slipper min mor, så for at betale børnebidrag til min far ,fordi jeg det ene måned tejner over 3000kr ?

 144. Johanne Rolff

  Jeg er sagsbehandler for en nyankommen flygtningefamilie med mor og datter på 5 år, som har fået ophold i København i foråret 2016. Faderen bor allerede i Danmark og har gjort det i længere tid. Moderen betragter sig som skilt, men er det dog ikke juridisk.
  Faderen ønsker ikke samvær med sin datter.
  Spørgsmålet er: Er moderen berettiget til at søge om børnebidrag via Statsforvaltningen?
  Med venlig hilsen Johanne Rolff

 145. Jan ove jessen

  Jeg har en ven der skal betale børnebidrag han er dog i flexjob og har ikke mere end kun lige til det han selv skal bruge mad tøj mm findes der nogle muligheder der på forhånd tak håber at kunne hjælpe ham

 146. Claus Nielsen

  Hvis man har to børn med de samme forældre, og den ene bor ved mor og den anden bor ved far.
  Må man så betale børnebidrag? Fordelen er jo ved at betale børnebidrag er det beløb fradragsberettiget.

 147. Merete

  Kan man ifbm. efterskole ophold betale et højre børnetilskud, som man forældre kan blive enige om. Og stadigvæk trække det fra ???
  Mvh.
  Merete

 148. Mona

  Hej
  Når I skriver at bidraget til barnet kan nedsættes hvis barnet tjener kroner 3.000 eller helt frafalde hvis indtjeningen er kroner. 5.000, hvordan får bidragsydere betaleren besked om dette? Jeg betaler til min datter. Jeg har hverken kontakt til faderen eller min datter. Jeg ved dog hun har fået arbejde. Hun er 17 år. Jeg har ingen mulighed selv for at finde ud af hvad hun tjener om måneden. Bidraget er fastsat af statsforvaltningen, men det kører ikke indover udbetalingen Danmark. Jeg laver en fast overførsel hver måned til faderen. Hvordan finder jeg ud af om han så får for meget og hvordan gør jeg hvis jeg ikke behøver betale så meget?

 149. Jesper

  Jeg har 3 børn og skal betale børnebidrag. Men hvad laves beregningen udfra, er det personlig indkomst eller er det skattepligtig indkomst. Kan se grænsen ift til at skal betale 100% tillæg ligger på ca. 610000 årligt. Håber du kan være behjælpelig.

 150. Marianne

  Skal man betale børnebidrag til ens tidligere ægtefælde, hvis barnet vælger at tage et år på high-scool i USA?
  Kort sagt, kan man fritages for bidraget i de 10 måneder et sådan ophold varer?
  Mvh Marianne

 151. Susanne Sørensen

  Kan jeg ” tvinge” min ex mand til at være med til at betale når vores søn skal på efterskole han betale normal børnebidrag nu

 152. Hanne foldager

  Hvis nu faren vælger at betale et større beløb i pengepenge ud over den fastsatte beløb kan dette også trækkes fra i skatten ??
  Med venlig hilsen
  Hanne Foldager

 153. Arunas

  Hej, ville lige høre om hvis barnets mor har meget høj inskomst, over 1,3 mill om år, dobbelt så høj end fars indkomst, skal alligevel far betale børnebidrag?

  Hilsen

  Jonas

 154. Christina

  Hejsa
  Min datter skal til USA på udveksling i ti mdr. Kan hendes far stoppe med at betale børnebidrag i de ti måneder? Jeg står og har de sidste 11 år stået for alt, der vedrører mine børn og vil jo stadig skulle forsørge hende, mens hun er væk. Tøj, mad i skole, udflugter, buspenge etc. 🙂
  Venligst Christina

 155. Henrik

  Der er heletiden fokus på løn indtægt hos modsatte part og hvad den unge tjener – i for bindelse med uddannelsesbidrag. Hvor kan jeg ikke se hvilke krav der til valg af uddannelse, for at det kan betegnes som uddannelse og give uddannelses bidrag. Er regler / lov på det område ? Skal det være en SU godkendt uddannelse ? Hvis ikke hvad er så kriterie for uddannelsen?

  Hvis SU godkendelse ikke er et krav for valg af uddannelse, hvem kan så bedømme om det givet mening for den unge i forhold til og hvordan bliver det så godkendt – skal der en lægefaglig person til at bedømme den unge voksen eller er det et skøn statsamtet tager bag et skrivebord et sted i Danmark

 156. Mette Møller

  Hvorlænge må der gå før faren betaler børnebidrag ? Når man selv sammen har lavet en aftale hver den 1 i måneden ,men aftale bliver ikke altid holdt desværre

 157. Camilla

  Hej
  Kan faren undslå sig at betale børnebidrag i en sommermåned ud fra hans logik om, at vi har haft vores søn lige meget i pågældende måned grundet sommerferie? Pft

 158. Jens

  Min søn er 17 år og er netop startet i lære som automekaniker med fuld løn efter gældende overenskomst ca 10.000 kr pr måned før skat. Han bor hos mig hver anden weekend og en dag pr uge, resten af tiden hos moderen. Skal jeg fortsat betale børnebidrag, har i de sidste 10 år betalt 4 gange normal ydelse.
  Håber at høre fra dig?

 159. Lisbet

  Jeg har fuldt forældremyndighed og min søn ser ikke sin far…jeg får alm bidrag fra …han skal i privat skole da han er lydfølsom…kan jeg søge faren om budrag til skolen og sfoen

 160. Kim

  Skal man betale børnepenge hvis man ikke ser ens børn

 161. bent oltmann

  Hej skal man betale børnebidrag når jeg bliver folkpensionist med 65 år

 162. Vagn Albæk

  Spørgsmål:
  En person bet. kr.1000,- pr.mdr. = årligt, iflge. skat er der indgået en privataftal på kr. 1.800,- årligt disse – incl. det årlige bidrag kr. 12.000.- – MEN, skat modregner disse 1.800,- således, at det fradragsberet. beløb ender på kr. 10.200,-
  HVORFOR ??????

 163. Marianne

  Jeg har hørt at der er mulighed for forhøjet børnebidrag / familie ydelse når den ene forældre bor i udlandet, og dermed ingen udgifter har til barnet.
  Er det korrekt? I så fald, hvad er reglerne for dette?

 164. Lenora Damgård

  Min eksmand er nu bosat i Bruxelles og arbejder for kommissionen og er så vidt jeg ved fritaget for at betale skat. Jeg mener at have set et sted at dette påvirker fastsættelse af bidragets størrelse. Dog er der ikke taget højde for dette i statsforvaltningens afgørelse. Hvor kan jeg finde oplysninger om dette?
  Mvh. Lenora Damgård

 165. Pacifique karume

  Hej jeg vil gerne sporge hvis man få elevløn ca. 12.000kr skal og han har et barn, han skal betale børnebidrag?

 166. Anni michelsen

  Hejvil lige høre hvordan regler er for betaling af fader bidrag ,minkæreste har lige fået at vide at han ikke har betalt bidrag til hans datter siden 13-1-17 ,barnet er lige fyldt 18 i juni ,han har så heller ikke haft nogen indtægt siden marts.mit spørgsmål er hvordan det hænger sammen.?…??

 167. Dorte Lendal

  Jeg har 2 børn der i dag er 21 og 23. De har ikke haft kontakt med deres fra siden den yngste var 2 år. Han er englænder og valgte efter at vi gik fra hinanden at blive i Danmark en del år. På et tidspunkt er han udrejse og flyttet tilbage til England. … da min yngste søn blev 16 år blev jeg ringet op af udbetaling Danmark og informeret om at de ikke længere udbetalte børnebidrag, fordi de ikke kunne inddrive pengene hos faderen… jeg undrede mig en del men fik ikke gjort mere ved det, men kan det passe at det forholder sig sådan? Er det noget jeg burde have gjort noget ved eller stadig kan?

 168. Helge rudolf ångstrøm

  Jeg er pensionist og er 70 år. Jeg har 2 børn i uganda som jeg har selv har betalt via western union har jeg nogen mulighed at få fradrag for skatten jeg får kun udbetalt 9.300 a udbetaling danmark , og der med ik råd til en lejlighed og må der for bo på lejet værelse.for at betale mine børnebidrag. Har jeg mulighed fradrage eller nedsætels eller helt bort falde mit børne bidrag.

 169. Lone Flechtner

  Min mand betaler underholdsbidrag til sin datter på 16 år. Hun er i familiepleje og vil formentlig være i familiepleje til hun fylder 18 år. Min mand er folkepensionist Kan min mand blive fritaget for betaling af underholdsbidraget pga at han kun modtager den gængse indkomst som folkepensionist.

 170. Helle Frank

  da mine børn ( 13 og 15) ikke vil holde ferie hos deres far, og han syntes det er ok at de ikke kommer, skal han så ikke betale for de 3 uger de er hos mig… hvor de skulle ha haft mad osv hos deres far
  VH
  Helle Frank

 171. Finn Larsen

  Hej.
  Min søn er 19 år og bosiddende hos sin mor, som jeg betaler børnebidrag til. Han er færdig på VUC, har fritidsjob indtil januar hvor han vil stoppe og påbegynde uddannelse.
  Hvor længe skal jeg fortsætte med at betale bidrag?
  Venlig hilsen Finn

  • image description
   Ageras

   Hej Finn

   Man betaler kun børnebidrag til barnet er fyldt 18 år, hvorfor du ikke længere skal betale børnebidrag.
   Der kan dog være tale om et såkaldt uddannelsesbidrag, som statsforvaltningen kan pålægge dig at betale, hvis dit barn er under uddannelse.

   //Malte, Ageras

 172. Dorthe Holm

  Min søns far et dømt til at betale, men gør det ikke.
  Hvad sker der den dag han bliver 18 vil der så ikke bliver gjort krav på pengene mere? Og hvem vil de tilkomme hvis han skal stadig. Jeg betaler min sæson skole som vibibgællesskab satte ham i og det er sådan set det jeg bruger pengene til og en lejr skole om året
  Vh Dorthe

 173. Jane H. Jørgensen

  Hvis far er på SU og skal betale børnebidrag til 2 børn – kan det så komme på tale at han kan søge om “rabat” eller hvilke regler gælder for ham?

 174. Lone Hansen

  Min mands døtre på 16 og 19 bor hos deres mor, som skal have både børne – og uddannelsesbidrag. Derudover er der en større bror, som er 26 år og derfor ikke får noget. Hvordan skal vi beregne bidragene? Han har jo 3 børn – så er det det vi bruger, når vi læser bidragsskemaerne eller betyder det noget, at de 2 er over 18 år?

 175. Kim

  Hej hvis man ikke ser sine børn og er blevet frataget retten til det igennem statsamtet skal man så stadigvæk betale børnebidraget.