Bobestyrer – Find bobestyrer til dødsboskifte

En bobestyrer står i spidsen for afviklingen af et dødsbo. Arbejdet består i bl.a. at udstede proklama, at lave en boopgørelse og at sikre arvingerne får det, de har ret til enten efter arveloven eller testamentet.

I forbindelse med skiftet af et dødsbo, har arvingerne to muligheder – et privat skifte og et bobestyrerskifte. Et bobestyrerskifte blev tidligere kaldt et offentligt skifte.

Cirka 80 % vælger det private skifte – men det forudsætter en række ting, bl.a. at arvingerne er enige om arvens fordeling og enten bor i Danmark eller er repræsenteret ved part boende i Danmark.

Står du i den situation, at et bobestyrerskifte er nært forestående, har vi mulighed for at hjælpe dig videre. JUF.dk kan med vores gratis og uforpligtende service sikre dig en engageret advokat til en fair pris.

Udfyld formularen herunder – så sørger vi for at indhente op til 3 tilbud fra bobestyreradvokater, der har mulighed for at hjælpe dig videre med skiftet af dødsboet. Med 3 tilbud og priser i hånden kan du være sikker på, at du ikke bliver snydt.

Kom i gang her:

[jufform type=”familiearveret” link=”Indhent 3 tilbud fra bobestyrer”][/jufform]

Skifteretten udpeger – men du kan selv vælge

Udgangspunktet i et bobestyrerskifte er, at Skifteretten udpeger den advokat, der står for skiftet.

Men du har dog som arving mulighed for at præge processen og selv foreslå en advokat for Skifteretten, hvis du fx har benyttet JUF.dk’s tjeneste til at finde en.

På denne måde har du kontrol over, hvem der bliver sat til at stå i spidsen for bobestyrerskiftet – og derved også, hvad det ender med at koste i sidste ende,

Der er i praksis meget stor forskel på priserne – det kan derfor betale sig at indhente tilbud på bobestyreradvokater. Vi har i JUF.dk set prisforskelle på mere end 50.000 kroner på selv relativt simple skifter med små værdier.

Stor forskel på priserne

Bobestyreradvokater i Danmark er underlagt fri prisdannelse.

Det betyder, at de selv må bestemme deres priser – om de vil tage 25.000 kroner, 50.000 kroner eller 100.000 kroner for skiftet.

Vælger du ikke selv din advokat på forhånd, hvor prisen er bestemt, tager du en chance – du kan få den til 25.000 kroner og du kan få den til 100.000 kroner.

DR1 satte i 2012 fokus på bobestyreradvokaterne som et af de markeder præget af mindst gennemsigtighed. Det var ikke til at se, hvor meget man skulle betale, og hvor meget man fik for de penge. Nogle deltagende i DR1-programmet Kontant mente, de havde fået et par kopper kaffe for de 100.000 kroner de havde smidt til bobestyreren.

DR1-programmet afslørede, at gennemsnitsprisen for at få en bobestyrer til at stå i spidsen for dødsboet var hele 25 % af boets værdi.

Prisen er væsentligt lavere ved et privat skifte.

Vælg privat skifte som alternativ

Et privat skifte er hvor arvingerne selv står i spidsen for det praktiske omkring skiftet. Her er Skifteretten ikke involveret på samme måde som med et bobestyrerbo og hele processen er i det hele taget præget af færre krav og regler.

Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt for, at man får lov til at udlægge boet til privat skifte. De to vigtigste er, at arvingerne skal være enige om arvens fordeling og at afdøde ikke har udelukket privat skifte ved at skrive et testamente herom før sin død.

Se en video om resten af betingelserne for privat skifte herunder:

JUF.dk anbefaler at vælge et privat skifte i det tilfælde, det er en mulighed.

Så lang tid kan behandlingen tage

Behandlingen af et bobestyrerbo kan udmærket tage et halvt til et helt år.

Der er en række fastsatte frister, der er med til at trække skiftet i langdrag. Eksempelvis går der 8 uger fra et proklama er indrykket i Statstidende til fristen er sprunget og det derved er muligt at danne sig et fuldstændigt overblik over passiver og aktiver i boet.

Et privat skifte kan varetages på kortere tid end hvad en bobestyrer kan med et offentligt skifte.

Vi ser frem til at hjælpe dig videre ved at skaffe op til 3 tilbud fra advokater specialiseret i dødsbobehandling – udfyld blot formularen her og kom videre med det samme.

I nogle tilfælde er det muligt at lave et forenklet privat skifte – læs mere ved at følge linket.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar