Betalingsstandsning

Betalingsstandsning er en af to muligheder, når et ApS eller A/S skal lukkes, og selskabet samtidigt er solvent. Den anden mulighed er en frivillig likvidation.

Betalingsstandsningen er den hurtige, nemme og billige løsning, hvor selskabet på kort tid kan lukkes og ejerne fortsætte med deres andre virkener.

Til betalingsstandsning benyttes en advokat til det praktiske arbejde. Regningen for arbejdet vil typisk ende på et et-cifret tusindebeløb i modsætning til frivillig livkidation, da processen er forenklet.

Du har mulighed for med JUF.dk at finde en dygtig erhvervsadvokat til at hjælpe dig med din betalingsstandsning til et solvent selskab. Det fungerer således:

  1. Du udfylder den gratis og uforpligtende formular herunder
  2. Du får op til 3 tilbud fra selskabsadvokater
  3. Du vælger den billigste og kommer med det samme videre med din betalingssandsning

Udfyld formularen her:


1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vlg bedste og
billigste advokat

arrow
Trustpilot
Nvnt i:
  • Politiken
  • Berlingske

Fordele ved betalingsstandsning

Betalingsstandsning behøver ikke at tage flere måneder, som en frivillig likvidation gør.

Samtidigt sker betalingsstandsningen under forenklede procedurer, der betyder, at advokatens arbejde ikke tager lige så lang tid og derfor heller ikke koster lige så meget.

Som selskabsejer står du altså til at være hurtigere ude af selskabet (at have selskabet lukket hurtigere) og samtidigt betale mindre i forbindelse med opløsning til din advokat.

Derfor er betalingsstandsning også en oplagt og populær løsning ved især mindre, solvente selskaber.

Ulemper ved metoden – risikoafvejning

Der er dog også en bagside ved medaljen, hvis du vælger betalingsstandsning.

Ved betalingsstandsning betaler alle anpartshavere i ApS’et under på, at der ikke er mere gæld i selskabet – at al gæld, forfalden som uforfalden, er blevet betalt. Viser det sig senere, at der var gæld, hæfter anpartshaverne både personligt, solidarisk og ubegrænset for denne gæld. Denne hæftelse finder man også blandt ejerkredsen i et interessentskab – og netop denne hæftelse er grunden til, at interessentskabet har begrænset udbredning kontra ApS’er uanset kapitalkravet til sidstnævnte.

Et godt argument for at stifte et ApS er den begrænsede hæftelse. Denne er på 2013 og før 80.000 kroner og fra 2014 minimum 50.000 kroner. Denne begrænsede hæftelse kan du miste, hvis du vælger betalingsstandsning,og det viser sig, at der alligevel var gæld uanset din erklæring om det modsatte.

For at lukke dit ApS med betalingsstandsning skal du også have en skattekvitance fra SKAT. Dette er en erklæring fra SKAT’s side om, at dit selskab ikke skylder penge i skat og ej heller har penge til gode. At alle skattemæssige aspekter er i orden.

For at give dig en sådan skattekviance kræver SKAT tit og ofte, at der udarbejdes et likvidationsregnskab. Dette koster penge til såvel en advokat som en revisor. Du kan dog med et simpelt selskab være heldig at kunne få en skattekvittance uden at skulle udarbejde likvidationsregnskabet.
Du kan få advokathjælp til hele betalingsstandsningen – men nogle advokater tilbyder også at hjælpe alene med at indhente denne skattekvittance fra SKAT. Her vil prisen naturligvis også være lavere end for “hele pakken”.

Skal jeg vælge betalingsstandsning?

Om du skal vælge den hurtige, nemme og billige betalingsstandsning handler i syvende og sidste ende om en risikoafvejning. Hvor stor er risikoen for, at der er gæld i selskabet, der ikke er betalt, og som du kommer til – solidarisk, ubegrænset og personligt – at hæfte for senere?

Er der ingen sådan risiko kan du med fordel vælge den hurtige betalingsstandsning. Er der en vis risiko kan de 25-30.000 kroner, som en frivillig likvidation mindst koster til advokat (likvidator) være givet godt ud.

Ønsker du yderligere rådgivning omkring, eller decideret hjælp til, betalingsstandsning, kan du med fordel benytte formularen længere oppe i indlægget til at indhente uforpligtende og gratis tilbud fra 3 advokater.

Så er du videre med det samme.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar