Arveregler og arveloven

Arvereglerne findes i arveloven, der sidst er blevet redigeret i 2008. Vil du vide mere om tvangsarv, testamenteskrivning og suppleringsarv, er det i arveloven, at du skal kigge – men det kan være svært at tyde det juridiske sprog, hvorfor anvendelsen af advokater til arveretlige forhold er anbefalet.

Arveloven adskiller sig fra andre love såsom Aftaleloven og Ansvars- og Erstaningsloven på den måde, at arveloven er meget konkret anlagt. Du kan finde direkte svar på dine spørgsmål og finde direkte skrivelser i arveloven, hvorimod de to sidstnævnte i langt højere grad ligger op til tolkning frem og tilbage og vurderinger. Arvereglerne og arveloven er meget konkrete og til at forstå, hvis man bruger tid på at sætte sig ind i dem.

Arveloven er inddelt som følger:

§ 1-8 – Slægtninges arveret

Hvilke slætninge arver dig, og hvor meget skal de arve? Dette kan du finde ud af i de første 8 paragraffer i arveloven, der udelukkende omhandlander slægtninge, og altså ikke ægtefælle. Der er både bestemmelser om kvantitativ og kvalitativ udtagelse i henhold til slægtninge at finde her. Slægtsninges tvangsarv er også nedfældet i AL § 5.

Læs mere om tvangsarv her.

§ 9-16: Ægtefællens arveret og svogerskabsarv efter længstlevende ægtefælle

Hvor arvelovens § 1-8 omhandlede slægtninges arveret, omhandler § 9-16 den længstlevende ægtefælles arveret samt svogerskabsarven efter den længstlevende ægtefælle. Reglerne om arv til den længstlevende efterfælle er relativt komplekse, og derfor er et helt kapitel også dedikeret dertil.

Hovedreglen for den længstlevende ægtefælle er, at denne arver halvdelen af førstafdødes boslod. Derudover har den længstlevende ægtefælle mulighed for at få en suppleringsarv på op til 650.000kr i 2011. I §§ 12 og 13 er der nedskrevet regler for kvalitativ og kvantitativ udtrækkelse af førstafdødes genstande i tilfælde af både fælleseje og særeje.

Længstlevende ægtefælle har også ret til tvangsarv efter AL § 10.

AL §§ 15 og 16 beskriver, hvad der sker, når længstlevende dør efter at have benyttet sig af enten suppleringsarven, eller hvis denne arvede hele førstafdøde, da denne ingen børn havde.

§ 17-34: Uskiftet bo

Reglerne om uskiftet bo er både mange og komplicerede, og dette er sandsynligvis det mest uigennemskuelige afsnit af arveloven. Hvornår længstlevende kan sidde i uskiftet bo, hvornår accept er kravet, hvad der sker i tilfælde af misbrug, hvornår et uskiftet bo kan omstødes og et væld af andre ting er beskrevet i arvelovens § 17-34.

Især i dette afsnit anbefaler vi, at du tager kontakt til en advokat, hvis du har spørgsmål til emnet. Reglerne er mange og komplekse.

Omkring 1/4 af alle ægtepar vælger uskiftet bo, og derfor er der også god mening i at gøre sig bekendt med disse regler og de muligheder samt begrænsninger, der medfølger.

§ 35-49: Blandede kapitler

Arvelovens § 35-49 er en gang blandet landhandel, der ikke har den største praktiske betydning.

 • §35-39: Arvehenstand for længstlevende ægtefælle. Hvornår kan, og hvad er det retslige følger af arvehenstand for længstlevende ægtefælle.
 • § 40: Kort paragraf om testamentearvingers ret til overtagelse efter vurdering. Begrænset praktisk benyttelse.
 • §47-47: Aftale om arv samt arveforskud. Det er muligt at aftale et arveforskud, men dette er der naturligvis også visse følger af redigeret i dette kapitel.
 • § 48-49: Udelukkelse og bortfald af arveret. Er du skyld i en persons død, bortfalder din arveret. Det samme sker også i et andet og særdeles begrænset antal tilfælde.

§ 50-92: Testamenter

Fra AL § 50 til § 92 er der flere kapitler, der alle sammen omhandler arv, testamenter og testationskompetence.

Et udsnit af de vigtigste paragraffer følger herunder:

 • §50: Arvelader kan ikke råde over tvangsarv. Desuden er det muligt at begrænse tvangsarven til 1 million kroner per arving jf. AL § 50 stk. 2.
 • § 63: Notartestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et notartestamente.
 • § 64: Vidnetestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et vidnetestamente.
 • § 65: Nødtestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et nødtestamente?
 • § 66: Indbotestamente. Hvad er, hvordan oprettes, og hvad betyder et indbotestamente?
 • § 67: Tilbagekaldelse af testamente. Det er muligt at tilbagekalde et testamente, såfremt det ikke er gjort uigenkaldeligt.
 • § 68: Uigenkaldeligt testamente. Hvordan man gør et testamente uigenkaldeligt, så det ikke kan hverken ændres eller tilbagetrækkes.
 • § 87: Udvidet samlevertestamente. To personer, der har boet lang tid sammen eller har børn sammen, kan tegne et udvidet samlevertestamente, der stiller dem som gifte ved død.
 • § 91: Accept af testation. Ønsker en arvelader at testere over visse genstande (indbo i fælles hjem, motorkøretøjer anvendt af begge og så videre), der er fælleseje, kræves den anden ægtefælles accept.

Derudover følger der regler om permutation efter § 92, hvilket dog også sjældent benyttes.

§ 93-105: Andet

Sidst, men ikke mindst, indeholder arveloven et par blandede bestemmelser om blandt andet ikræfttræden, dødsgaver samt overlevelseskravet. Disse er lige nemme at forstå og læse.

Som nævnt til at starte med er arveloven ikke den mest komplekse lov i Danmark, men hvad den mangler i kompleksitet, gør den op i størrelser. Der er mange paragraffer og mange ting at tage hensyn til, og står du overfor at skulle lave et testamente, at skulle fordele en arv eller lignende arveretligt foretagende, kan vi anbefale at tage kontakt til en advokat for at være på den sikre side.

Har du spørgsmål til arveretlige situationer, er du velkommen til at stille os et spørgsmål i den juridiske brevkassen til højre!

Se arveloven her.

Vi har i teksten herover indlagt links til fordybende tekster om de forskellige testationsformer. Vi har desuden skrevet om testationskompetence og en overordnet tekst om testamenter.

Skrevet af

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (59)
 1. susanne alitouche

  Jeg vil gerne spørge om..børn fra første ægteskab skal arve hvis de er bosat i andet land

 2. Flemming Jacobsen

  Jeg vil gerne spørge om..hvordan skal man forholde sig når 2 brødre arver deres afdøde mors ejendom, og hvor sønnen A flytter ind i ejendommen,hvor han nu har boet i 2-3 mdr. han er ikke villig til at købe ejendommen,han nægter at skrive under på papirer vdr. salg af huset og forhaler hele arvesagen da han åbenbart har valgt at bo gratis så længe som mulig.
  venlig hilsen
  Flemming Jac obsen

 3. Else

  Kan man testamentere alt til sin samlever, har 2voksne børn fra tidligere forhold, som jeg ikke har kontakt med.
  Eller skal de have nogen form for tvangsarv . Det er det jeg helst vil undgå

  • image description
   Ageras

   Hej Else,

   Børn og efterlevende ægtefæller er såkaldte tvangsarvinger. 25 % af din formue går til dine tvangsarvinger. Med 2 børn skal de altså have 12.5 % hver.

   Du kan ikke fraskrive tvangsarven i et testamente – men du har mulighed for at disponere over de sidste 75 % af din formue og lade disse gå til din samlever.

   Laver du ikke et testamente vil 100 % af din formue gå til dine 2 voksne børn og ingenting til din samlever; uanset hvor lang tid, I har levet sammen.

   Du kan få 3 tilbud på testamenter ved hjælp af formularen længere oppe i dette indlæg, så du er sikker på, at i hvert fald de 75 % går den rigtige vej!

   Med venlig hilsen,
   Halfdan

 4. Inge Marie Genz

  Om det er en fordel ,at oprette testamente -vi er gift .
  Er det både kontanter og ejendom der er fælles for
  ægtefæller,og er der en grænse for formue i uskiftet bo?
  Vi har 3 børn.

  • image description
   Ageras

   Hej Inge,

   Såfremt I er gift, og I ikke har oprettet en ægtepagt om andet, indgår alt I ejer (både kontanter, ejendom, biler og alt andet) i jeres formuefællesskab.

   Der er ikke nogen grænse for formuen i et uskiftet bo.

   Om det er en fordel at lave et testamente afhænger af, hvad I ønsker der skal ske med arven den dag, I går bort?

   Mvh. Halfdan

 5. Louise Hoeybye

  Jeg er bosiddende i USA og er enearving til min mor, som bl.a. har en ejendom i Danmark. Er der nogle regler ang. arvinger, som er danskere men bosiddende i udlandet? Og hvordan ville det se ud, hvis jeg havde anden nationalitet? Nogle fordele/ulemper (tænker på beskatning osv.). Mvh

 6. Lennart Christensen

  Jeg er gift, min mor er netop blevet enke og sidder i uskiftet bo. Hvis jeg dør før min kone, vil hun så arve det samme, som jeg ville, når min mor dør?

 7. Jacob Wendelbo

  Hejsa Halfdan
  Jer er kommet i den situation at jeg har fået fulmagt til min svigermors Bank og Nem ID herunder var jeg på borger.dk for at kontrollere noget vedrørende hendes boligsikring. herinde figurerede hendes tidligere mand under nærmeste og nu opdagede jeg at de stadig de stadige er gifte og ikke som de har fortalt blevet skilt for 12 år siden.
  Min svigermor har boet i Silkebor siden og Min svigerfar i Viborg og de har ikke haft fældes økonomi eller andet siden bruddet.
  Min svigermor vant 1 dec. 2012 520.000. kr. i lotto.
  Min svigermor er meget syg pt. og vi ved ikke om hun dør af sine sygdomme
  Mit spørgsmål er om hende nye formue er at betragte som særeje da de er erhvervet for nylig eller om hun stadig er gift i lovens forstand og børnene skal dele arven med deres far også da han jo kan være at betragte som tvangsarving. Du skal lige vide at under separationen blev det gamle bo delt og min svigermor fik halvdelen af værdien af deres hus.
  Men jeg har i mange år godt vist at de måske ikke var skilt da vi fandt papirer fra en skilsmisse advokat som ikke var sendt retur.
  kan der være fejl i registeret om ægteskab.

 8. Nils Jacobsen

  Jeg vil gerne spørge om..såfremt een livsarving ikke vedgår arv og gæld, mens to livsarvinger vælger at vedgå arv og gæld – behandles boet da som der kun var to livsarvinger (altså dem, der vedgår) mens den der ikke vedgår fraskriver sig alle rettigheder og forpligtelser?

 9. Bettina Kramer

  Hej,
  Har en forespørgsel ang arv. Mn lillesøster er netop afgået ved døden. Hun var ikke gift, ej heller børn. Boede alene. Ingen gæld, men har ikke arbejdet de sidste 13 år.
  1. Den smule der måtte være af arv, modtager min mor så, som er eneste levende forældre
  2. Hvor meget må min mor arve uden det får konsekvenser for hendes pension, boligsikring etc?
  3. Kan min mor evt overdrage, hvis tilfælde, større arv til mig som eneste søster?

  Håber meget at modtage et svar.

  På forhånd tak og Mvh,
  Bettina

 10. Anne-Grethe Lausten

  Hvem skal ifølge arveloven være med til en deling af indbo efter et dødsfald?
  Der er skrevet testamente-og det er for nylig gennemset af advokat, der er skrevet en lille indbo/løsøre-liste, som er vedlagt testamentet, underskrevet og notarstemplet.
  Er det så alle livsarvinger, børn, børnebørn og oldebørn , der skal være tilstede ved delingen ad det øvrige indbo/ løsøre?
  med venlig hilsen
  Anne-Grethe Lausten

  • image description
   Ageras

   Hej Anne-Grethe

   Det afhænger af, om der sker et privat skifte eller om et bobestyrerskifte.

   Jeg ville tage kontakt til Skifteretten i jeres sted for at finde ud af, hvad der er gældende i jeres sag.

   Mvh. Halfdan

 11. Hanne Demsitz

  Et familiemedlem har, sammen med sin kone, oprettet et uigenkaldeligt testamente til fordel for konens søn af første ægteskab,nu har sønnen/papsønneb oplyst at han ikke ønsker at se dem længere (over 2 år siden). Kan de ændre testamentet så barnebarnet indsættes som arving i stedet.barnebarnet er sønnens barn på 7 år

  • image description
   Ageras

   Hej Hanne

   Er testamentet først gjort uigenkaldeligt, står I desværre dårligt. Hele idéen med uigenkaldeligt testamenter ville være placebo, kunne man kalde det igen.

   Mvh. Halfdan

 12. susanne

  min far døde her få ca 5 uger siden jeg har fået at vide at der star nogen penge på en konto som mig og mine 2 andre søskede skal dele jeg ved ik hvor meget men hvordan er reglerne når jeg er på bistand og jeg star i rki mvh susanne

 13. Kim Søgreen

  Kan jeg frasige mig ALT arv og gæld og dermed samtisig frasige mig at skulle betale for begravelsen.
  Har 1 søsken som jeg aldrig ser.

 14. Torben Skøtt

  Hej. Jeg er gift med en kvinde fra Thailand. Hvordan står hun i forhold til mine to børn fra tidligere ægteskab når jeg dør? Vi bor i ejer bolig og jeg er medejer af et firme. Skal der laves testamente for at sikre hende sin 1/3 af de værdier der måtte være?

 15. J

  Hej. Jeg er i den situation at min bedstefar døde i 2013. Og skulle arve fra min far : på den måde opdagede jeg min far var død 12 år før ! Jeg fik intet at vide om hans død og min bedstefars advokat fortalte mig at der intet var at arve fra min far ( skal lige fortælle at jeg har aldrig kendt min far el bedsteforældre fra hans side : kan det virkeligt passe at jeg ikke blev oplyst omkring min fars død ! Og hvad med tvangsarven ? Min far var gift og sammen havde de en adoptivsøn ! Han har arvet efter min far ! Jeg har intet arvet trods det , at min far ikke havde andre biologiske børn end mig ! Kan det betale sig at få en advokat på til at hjælpe mig med at få min tvangsarv ? Eller er sagen forældet. Da han har været død i 13 år ? Kunne min far fraskrive mig retten til tvangsarv ? Hans kone lever endnu håber du vil hjælpe mig med mine spørgsmål. På forhånd tak

 16. OsvaldSøndergaard

  Bo skifte. Hvor lang tid må der gå fra arvinger forlanger bo skifte til det skal være afsluttet. Når en ejendom indgår i arven som tager lang tid at sælge til god pris ?
  Den efterlevende bor i ejendommen og kan ikke betale arvinger ud, uden et salg.

 17. Anne-Lise Nielsen

  Min mands søster har oprettet et testamente til fordel for vores to fællesbørn. Kan du fortælle hvad arvegiften er og om der er mulighed for at undgå at betale arvegift.
  Min mand er værge for sin søster, kan han gøre noget?

  Med venlig hilsen
  Anne-Lise Nielsen

 18. Hans Christensen

  Hej Halfdan.
  Jeg har en bror, der har lånt penge af vores fælles far. Han er ikke i stand til at tilbagebetale pengene. Det er min far selvfølgelig ked af. Har min far mulighed for at skrive et gældsbrev, så min bror derved arver det mindre ? Er det gældende hvis brevet ligger i dødsboet uden at have været indenom en advokat ?
  Håber du kan afse tid til at svare.
  Venlig hilsen
  Hans Christensen.

 19. Anne Grethe Beck Madsen

  vi er seks søskende som skal arve vores far som sad i uskiftet bo, en søster er på sygedagpenge, må hun arve uden at det påvirker hendes sygedagpenge.
  23/11-14

 20. Niels Jørgen Skotvig

  Jeg er en fraskilt mand på 64. Jeg har en søn på 42 som er ugift og min eks. kone er nu død. Min søn har en halvbror som min eks kone ftik med sin nye mand. På min side er der 2 andre børn, som også er min søns halvsøskende, men med en anden mor. Hvis min søn dør før mig, hvordan vil arvefordelingen så se ud? Skal jeg dele med den halvbror (til min søn),min eks kone fik efter hun forlod mig? Min søn er formuende. Tak for svaret.

 21. Vibeke

  Hej
  Jeg står til arve fra min afdøde onkel sammen med mine 3 fætre. Får man en henvendelse fra myndighederne om boet eller skal man selv henvende sig.
  Mh
  Vibes

 22. Lars Kleist

  Jeg vil spørge om a/c – arv efter proklamafristen er udløbet:

  Ifm. Advokatfirmaet Christian Vinaa kan man udbetale a/c arv efter med proklamafristen er udløbet. Men, bobestyre ifm. dødsbo i vores sag skriver:
  at der ikke kan stilles krav om acontoarv uden at det dokumenteres, at udbetaling er en velfærdssag (= aldeles nødvendigt for at kunne opretholde en fornuftig tilværelse).

  Er det rigtigt?

 23. Aage Thomsen

  Situationen er som følger:
  Et ægtepar uden fælles børn, men manden har en dreng fra et tidligere forhold, dvs. drengen er født udenfor ægteskab.
  Manden i ægteskabet er død for flere år siden, og konen sidder nu i uskiftet bo.
  Når konen i ægteskabet dør, er drengen fra det tidligere forhold så arveberettiget og i givet fald til hvor stor andel? Jeg spørger, fordi drengen selv hævder, at han ikke er arveberettiget, fordi han er født før en given dato. Kan det være rigtigt?

 24. Tina Schwensen

  Hej,

  Jeg vil gerne vide, kan man frasige sig dele af arv? Og hvad betyder det for de andre arvinger? Hvis man fx frasiger sig at arve en andelsbolig, hvad betyder det så for den anden arving – i forhold til evt værdistigning?

  Hilsen Tina

 25. linda tholle

  Hej
  Hvordan er reglerne hvis jeg skal arve en hvor vi ikke er i familie?
  Kan jeg få ønkoniske tilskud, eller hvilke muligheder er der?
  Hilsen Linda

 26. Viggo Pedersen

  Hej.

  Jeg har en bror som lige er gået bort, hans samlever er gået bort for nogle år siden. Hun har børn men min bror har ikke.
  Mit spørgsmål er hvem arver? Er det hendes børn eller er det hans brødrer der arver?

  Mvh

  Viggo Pedersen

 27. JYTTE

  Jeg har boet i England i 49 aar og har hus og investeringer , Jeg har haft en partner i 38 aar som jeg har testamenteret alt til.
  Kan min familie i Danmark (bror og soester ) soege tvangs arv in mit testamente?
  Mange tak for din hjaelp.
  Jytte

 28. charlotte

  Hej
  Vores far er bosiddende i Frankrig siden 1992 og er bekymret for om vi – hans efterladte også arver hans eventuelle skattegæld/ gæld i huset når han dør. Jeg ved at man efter danske regler ikke arver gæld men ved I noget om de franske regler?
  tak,
  Charlotte

 29. Maria

  Jeg vil gerne vide, hvordan reglerne er mht. at frasige sig arv. Min far er fornyligt afgået ved døden, og vi ved at han efterlader sig en del gæld. Kan jeg og min søster arve noget efter ham, hvis vi frasiger os gælden, eller er det alt eller intet?

  Mvh. Maria

 30. Gerhard Bang

  I forbindelse med et umyndigt barns arv efter en forældre, er jeg blevet opmærksom på, at jf. lov om arv kan boet ikke pålægge den arveberettigede – at betale eller stifte gæld. Er det rigtigt forstået.

 31. Vivi Hansen

  Må man give sine børn arveforskud og hvor meget om året? Er man frit stillet til at give penge eller værdier så længe man er i live? Eller skal det opgives? Må man give et af sine børn penge, og ikke de andre børn?

 32. Frank Leth Hjelen

  Min stefar har Norsk og Dansk statsborgerskap. Han bor i Oslo,Norge og har ett hus i Danmark. Jeg er norsk statsborger. Vi skal skrive testamente slik att jeg arver huset i Danmark. Kan vi bruke Norsk Arve lov eller må vi bruke Dansk lov, eller begge dele. Hvordan går vi frem. Mvh. Frank Leth Hjelen. Mob. 0047 95 14 83 88

 33. Lone Stokholm

  Hejsa

  Min far ejede et sommerhus, men solgte det til min lillebror for ca. 2 år siden. Nu tænker jeg, skal jeg som søster ikke arve min del grundet salget til min bror!
  Vh Lone

 34. Line Fanth Hyttel

  Min far dode I 1972,Min mor dode I 2015.Min mor sad I uskiftet bo.Har jeg ret til 2 bundfradrag.
  Venting Hilsen Line Fanth Hyttel

 35. Jeanette Hundahl

  Jeg vil gerne spørge om flg. ud fra eksempel.
  En enke siddende i uskiftet bo har overlevet alle sine børn. Hun har 3 børnebørn fra 2 af sine afdøde sønner. Den ene søn døde før faderen, den anden søn døde efter faderen. Hvordan stiller arveloven sig til denne i.f.t. svigerdøtrene – ifølge arveloven.

 36. Marianne jensen

  Arver fætre og kusiner, hvis afdød ikke har anden familie ?

 37. Marianne jensen

  Min mand er værge for en ikke umyndig person på et plejehjem, der er psykisk og fysisk handicappet og har i den forbindelse følgende spørgsmål, jeg håber du kan svare mig på.
  Arver fætre og kusiner, hvis afdød ikke har anden familie?
  Personen har aldrig ønsket/evnet at tage stilling til spørgsmål om testamente.

  Min mands familie har altid taget sig omsorgsfuldt af pågældende, der ikke havde anden familie. Men det er vel underordnet i spørgsmål om arv?

 38. Rikke

  Vist min mor døde og vi er to brødre og den ene ikke vil vedgå sig arv og gæld. Hvordan står den anden så. Skal de begge vedgå sig arv og gæld eller kan de vælge hver sit.

 39. Jesper

  Hej..

  Jeg ville gerne frasige mig en evt. tvangsarv fra mine forældre/søster..
  Kan dette overhovedet lade sig gøre og hvordan?..

  På forhånd tak..
  Jesper..

 40. Helle Jakobsen

  Er at give afkald på skifte det samme som at længst levende kan sidde i uskiftet bo, det forholder sig sådan, at min far lige er død, hans kone som er dement bliver plejet i deres fælles hus, vi som børn ønsker, at hun kan sidde uskiftet bo, men vi har fået af vide, at det kan hun ikke, da de ikke har fællesbørn, min far har 4 børn, hun har to børn, dvs de har ingen fællesbørn, vi er alle 6 enige om, at hun kan blive boende til hun går bort, og så vi arver hver vore forældre, hvordan gør vi ??? Kan det lade sig gøre

 41. Guido Strengnaerts

  1. Jeg er gift uden børn, arven min kone alt, eller har mine forældre også krav på arv ?
  2. Jeg bor i Portugal, kan jeg vælge i et testamente om jeg vil følge Danske eller Portugisiske arveregler ?

 42. Mick

  Jeg vil gerne vide hvorledes reglerne er, når man lige for 3 uger side har søgt separation, og min svigerfar dødede 27 april, hvorledes er reglerne, når man ikke er skilt endnu, og stadigvæk ikke har solgt hus eller bo deling.

 43. D. Antonsen

  Min eksmand døde august 2015. Vi har en søn sammen (45år). Min eksmand blev gift igen. Ingen børn. Skal nu arve 25% af hus og sommerhus. Hans kone beholder sommerhuset og helårshuset er sat til salg. Det har nu været til salg 3/4 år. Hvor længe skal man vente på arven? Kan man få forskud på arven efter et givent tidspunkt?.
  Jeg skriver, da min søn er psykisk syg og ikke kan overskue ret meget.

 44. Jens Mikkelsen

  Ifølge § 67 kan man tilbagekalde et testamente. Gør man dette ved at skrive et nyt
  og skal der stå at dette testamente erstatter tidligere testamente.

  mvh

  Jens Mikkelsen

 45. jette frank

  min far gik bort for 20 år siden og mig og min bror skrev under på at vores mor kunne sidde i ustiftet bo, kan jeg på nogen mulig måde ophæve dette,så vi får vores arv efter vores far.

 46. Erling Jørgensen

  Har sammen med min kone Vera Jørgensen Oprettet testamente tilbage i år.ca.1982.
  Men mener at vi skal have lavet en tilføjelse vedr. Tvangsarv.Så den til enhver tid skal udbetales efter gældende regler
  venlig hilsen
  Erling Jørgensen

 47. karsten hejgaard

  hvordan beregnes arveafgift af en ejendom som ikke er solgt ,venter man til den er solgt,hvor længe kan det stå på.

  • image description
   Ageras

   Hej Karsten

   Der er mange faktorer, som spiller ind her.
   Hvis i ikke kan få solgt ejendommen, skal denne værdiansættes, og i vil herefter skulle betale en procentuel del af denne værdiansættelse i afgift.
   Et dødsbo skal umiddelbart afsluttes 12 måneder efter at afdøde er gået bort. Man kan dog udskyde dette med yderligere 12 måneder, dog må boet så overgå til privat skifte, som medfører øgede omkostninger.
   Jeg vil klart anbefale, at i tager kontakt til en advokat, som kan bistå med hjælp i forbindelse med behandlingen af dødsboet.

   Med venlig hilsen
   Malte, Ageras

 48. Alli

  Jeg ville gerne høre, hvilke fordele hhv. en ægtefælle og en ugift samlevende vil have i forhold til livsarvinger, når det kommer til den kvalitative deling?

 49. Majbritt

  Arver en afdød farbrors kone ( altså en tante), når der ikke er andre arvinger, og ingen testamente?
  Fætre og kusiner arver jo ikke.

  • image description
   Ageras

   Hej Majbritt

   Nej man vil ikke umiddelbart arve efter sin tante, hvis ikke der er skrevet et testamente.
   Det skyldes at, man ikke er en såkaldt livsarving eller tilhører den nærmeste familie.
   Hvis ikke der arvinger, som f.eks. børn, forældre eller søskende, og der ikke er skrevet et testamente, vil arven tilgå staten.

   Du kan læse meget mere lige her: https://www.ageras.dk/blog/hvornaar-har-man-behov-for-et-testamente

   Med venlig hilsen

   Ageras

 50. Birthe Maceska

  Vi er er ægtepar som har særeje og har en lejlighed, hvor vi hver ejer 50 pct. I tilfælde af den enes død vil vi gerne have at den længst levende kan sidde i uskiftet bo. Vi har hver 2 voksne børn fra tidligere ægteskaber. Vil det være muligt at sidde i uskiftet bo, såfremt alle børnene skriver under på at det er i orden med dem. Dette skal naturligvis kun gælde til den længstlevende sælger ejendommen eller evt. gifter sig igen.
  Med venlig hilsen
  Birthe

  • image description
   Ageras

   Hej Birthe

   Det kan i sagtens. I skal blot kontakte en advokat, og få udarbejdet et testamente, hvori det fremgår, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

   Med venlig hilsen
   Malte, Ageras

 51. Joan Andersen

  Jeg er den ældste af en børneflok på 7 og min mor som stadig lever vil gerne give sit husmandssted til min næst yngste lillebror. Min mor kan ikke længere passe huset og vil derfor gerne flytte ind i en lille lejlighed for sig selv. Hvis vi 6 andre søskende fraskriver os retten til huset, kan min lillebror så uden videre overtage husmandsstedet? Og i så fald, skal han betale for at overtage det? Skal vi igennem advokat osv. På forhånd tak.
  Joan

  • image description
   Ageras

   Hej Joan

   Din lillebror vil ikke kunne overtage husmandsstedet uden at skulle betale afgift af dette.
   Det skyldes, at værdien af huset overstiger det beløb, som man afgiftsfrit må give sine børn årligt.
   Der er dog en række metoder, hvorpå man kan nedbringe denne afgift betydeligt.

   Jeg vil på det kraftigste råde jer til at kontakte en advokat, således at din bror overtaget huset på korrekt vis, samt undgår at betale unødvendigt meget i afgift.

   I kan få 3 gratis og uforpligtende tilbud her: http://www.ageras.dk/advokat

   Med venlig hilsen

   Malte