Arveforskud

Du har mulighed for at give dine arvinger forskud på den arv, der venter dem, når du engang går bort. Arveforskuddet vil, i modsætning til en gave, blive modregnet i senere modtaget arv, og modtageren får derfor ikke flere penge, end denne ellers ville – der rykkes ene og alene ved tidspunktet, arven bliver modtaget på.

I denne tekst vil jeg komme ind på bl.a. reglerne for hvornår arveforskuddet er afgiftsfrit, arveforskudskontrakter, gaver, hvornår man kan give et arveforskud og andre ting.

Et arveforskud er vejen frem, hvis du ønsker at hjælpe et barn her og nu, men ønsker, at alle dine børn i sidste ende skal have lige meget. Netop dette opnås med et arveforskud. Hvis en arving har fået et arveforskud, der i sidste ende ender med at blive større end arveloddet, skal forskellen tilbagebetales af arvingen til dødsboet så ligedeling mellem arvinger opnås uanset.

Et arveforskud kan både ske i form af rede penge, som materielle genstande (en bil), som eftergivelse af gæld eller som værdipapirer.

Reglerne for arveforskud kan du selv læse om i arvelovens §§ 43 til 47.

Hvordan giver jeg et arveforskud?

Der er ingen formkrav til at give et arveforskud. I og for sig kan du bare overføre det ønskede beløb til den ønskede arving, ringe og sige, at der er tale om et arveforskud, og så er ud færdig.

Jeg vil dog anbefale, at du har dokumenteret arveforskuddet skriftligt for at undgå fremtidige problemer. Hvis du går bort, og modtageren af arveskuddet var i den vildfarelse, at der var tale om en gave, er der grobund for problemer i takt med bodelingens begyndelse. Denne risiko kan elimineres ved skriftligt at have formuleret arveforskuddet i forvejen.

Dette kan lade sig gøre ved hjælp af en arveforskudskontrakt. I en sådan kontrakt vil det nedfældes hvem der er arvelader, hvem der er arving, hvor stort et beløb der er tale om, hvornår og hvordan det overføres og – vigtigst af alt – at der er tale om et arveforskud og ikke fx gave, arveafkald mod vederlag eller arvingsgæld (sidstnævnte er relativt sjælden i dag).

Du kan online købe en standardformular til en sådan formular til et par hundrede kroner. Det er ligeledes muligt blot selv at nedfælde den, da der som nævnt ikke er nogen formkrav for at gøre en person et arveforskud. Ligeledes kan du, hvis du ønsker at være helt sikker, bede en advokat tage sig af opgaven med at nedskrive en arveforskudskontrakt og sørge for at denne er juridisk et hundrede procent vandsikker.

Du kan i en arveforskudskontrakt naturligvis skrive ind, at arveforskuddet skal tilfalde modtageren som fx skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje præcis som du kan med almindelig arv og et testamente.

Du kan ligeledes skrive i dit testamente, at der er give arveforskud på det og det beløb til den og den beløb som alternativ til en arveforskudskontrakt. Sidstnævnte vil dog være billigere at lave, da et testamente typisk koster et par tusinde kroner. Der er intet i vejen for at lave begge ting ej heller.

Hvem kan få det – og hvad med afgifter?

Alene dine livsarvinger efter loven kan få et arveforskud. Du kan altså give dine børn, dine stedbørn og dine børnebørn et arveforskud. Du kan også give et arveforskud til en niece eller søster, men i så fald kan dette ikke ske efter reglerne for gaveafgift – og modtageren skal altså betale almindelig indkomstskat af beløbet. Alene livsarvinger kan modtage et arveforskud efter gaveafgiftsreglerne.

Reglerne for gaveafgift går i korte træk ud på, at man som modtager af en gave skal betale en afgift over det afgiftsfrie beløb. Det afgiftsfrie grundbeløb er på 58.700 kroner.

Eksempel: Jeg har et 3 børn. Jeg ønsker at give et af børnene et arveforskud på 100.000 kroner. Det afgiftsfrie beløb er på 58.700 kroner, og jeg skal derfor betale afgift på de resterende 41.300 kroner. Afgiften er på 15 %. 15 % af 41.300 kroner er 6.195 kroner. Altså skal modtageren af de 100.000 kroner i arveforskud betale 6.195 kroner i gebyr til staten i forbindelse med at pengene modtages.

Eksempel: Jeg ønsker at give et arveforskud til min søster på 100.000 kroner. Min søster er ikke omfattet af reglerne for gaveafgift, og hele beløbet på 100.000 kroner skal derfor beskattes som indkomstskat. Derfor vil kun cirka halvdelen af arveforskuddet rent faktisk blive modtaget af min søster, mens resten vil gå til staten.

Opsummering: Du kan give alle et arveforskud, men kun livsarvinger falder ind under reglerne for arveforskud. Et arveforskud til din ægtefælle er afgiftsfrit.

Overvej et rentefrit familielån

Ønsker du at give mere end 58.700 kroner i arveforskud vil modtageren enten blive ramt af en afgift eller blive beskattet af dette beløb.

Hvis du gerne vil give dit barn arveforskud til fx at købe et hus, hvilket koster væsentligt mere end 58.700 kroner, bør du overveje i stedet for at give et rentefrit familielån.

Et sådant rentefrit familielån kunne fx være på 1 million kroner, hvor det er angivet, at låntager kan afdrage når denne har mulighed herfor og at der derudover ikke er nogen renter.

Herefter kan du som långiver blive ”spontant” gavmild og hvert år eftergive gælden med 58.700 kroner. Denne nedskrivning holder sig lige akkurat indenfor rammerne og vil derfor ikke blive pålagt afgift.

Det er dog vigtigt, at du ikke laver en aftale om et rentefrit familielån og i denne aftale nedfælder, at gælden hvert år vil blive nedskrevet med 58.700 kroner – så er der nemlig blot tale om et arveforskud over flere år, og så skal du alligevel betale gaveafgift. Det kan virke en smule unødvendigt, men du er nødt til år for år at tage stilling til, om du på ny ønsker at eftergive gælden for 58.700 kroner – hverken mere eller mindre.

Du skal være opmærksom på, at du med et rentefrit familielån ikke nødvendigvis giver alle arvinger lige meget i sidste ende – dette kræver, at du hvert år ligeledes sørger for at give eventuelle andre arvinger 58.700 kroner, da disse ellers vil få mindre i sidste ende. Dette skal ligeledes ske som en ”spontan handling” hvert eneste år.

For at benytte dig af muligheden med et rentefrit familielån og efterfølgende eftergivelse af gæld skal der udarbejdes et gældsbrev. Dette kan ligeledes klares af en advokat – se boksen øverst for at få 3 priser på udfærdigelse af et gældsbrev, hvorefter du kan vælge det billigste tilbud. Du kan typisk få denne ydelse, forfatning af gældsbrev, for et par tusinde kroner.

Andet om arveforskud

Et forskud på arv givet af arveladers fælleseje gælder uanset om forskuddet er givet mens begge ægtefæller er i live, eller mens den ene ægtefælle sidder i uskiftet bo. Dette følger af AL §§ 44 og 45. Se § 44 stk. 5, der dog kun gælder i det tilfælde det uskiftede bo skiftes mens den længstlevende stadig lever. Sker dette ikke vil arveforskud til fællesbørn blive afkortet forholdsmæssigt i arven efter hver af forældrene – dette følger af stk. 4 i samme paragraf.

Har du spørgsmål til arveforskud vil jeg opfordre dig til at bruge kommentarerne herunder – jeg svarer meget gerne!

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (48)
 1. Camilla

  Hej Halfdan,
  Jeg er enebarn og kun min mor er i live. Kan jeg så modtage 2 x kr. 58.700,- (2012 sats) i gave fra min mor skattefrit om året?
  MVH
  Camilla

  • image description
   Ageras

   Hej Camilla,

   De 58.700 kroner om året kan gives en gang per år per arving. Du kan altså kun få 1x 58.700 kroner skattefrit af din mor hvert år.

   Mvh. Halfdan

 2. Liisa

  Hvor kan jeg købe en arveforskudskontrakt formular på nettet?

 3. Rikke

  Jeg har lånt penge af min mor til indfrielse af gæld i banken. Vi har lavet dokument på det og jeg afdrager 1000,- om måneden. Jeg har en søster som er bekendt med at jeg har lånt pengene og at jeg skal have det mindre i arv end hende når tiden er. Men jeg når nok ikke og afdrage hele lånet inden min mor bortgår, og vil høre hvordan det ser ud ned restgælden på det tidspunkt. Skal jeg betale hele restgælden til boet el kun en procentdel. Det kan jo ende med jeg skal optage banklån for at betale restgæld og det bliver en dyr omgang så.

  Mvh rikke

 4. Sonja Friis-Rasmussen

  Hej Halfdan
  Jeg har planer om at lave et forældrekøb til min datter. Jeg har spurgt min bank om et andelslån til 100.000 men de siger nej fordi min mand og jeg har et hus vi lejer ud. Sålænge vi har det kan vi ikke låne!!
  Jeg har så en mor der har lidt formue, dels har hun arvet 400.000 og så har hun friværdi i huset samt nogle obligationer.
  Jeg overvejer at spørge hende om enten et lån eller forskud på arv 🙂 ( ikke helt nemt at spørge om ) Hvad er smartest lån eller forskud?
  Vi har et hus som vi lejer ud og bliver beskattet af indkomsten. Bliver man også det ved forældrekøb, hvis det altså lykkes at enten låne eller få forskud
  Jeg har i øvrigt 2 søstre, men vi er fine venner så jeg tror ikke vi behøver at ha en advokat indover og jeg er helt med på at min arv bliver mindre
  Hvad vil du foreslå mig
  Mvh Sonja

 5. Minna Ekberg

  Mine gamle forældre vil gerne give arveforskud til min søster og mig. Min søster skal have 50.000 kr. til hjælp til en bil. Samtidig skal jeg samt vore fire børn betænkes med tilsvarende beløb, hvor børnene skal have hver 1/6. Er det lovligt? Jeg mener, at mine forældre har tildelt vore børn arv i deres testamente. Jeg har forstået, at min søster og jeg skal dele 1/4 af boet, når mine forældre dør. Skal der skrives arveforskudskontrakt og hvor stor en del af mine forældres formue kan testamenteres til børnebørn, foreninger eller andet?

 6. Henning

  Min kone har fået et gældsbrev af sin far på 3.500.000, til køb af et hus. Nu skal vi skilles og min kone kræver at jeg betaler pengene tilbage. Vi står begge på skødet – hvordan skal vi forholde os?

 7. Heidi H. Olesen

  Hej Timm.
  Min søster og jeg har desværre ikke vores mor her længere. Hun er gået bort. Hendes bror styrer derfor vores mormors penge, da hun er 97 år og ikke magter det mere.Vores onkel vil gerne give os et forskud på arven. Så min søster og jeg deler det beløb (2014 sats) som vores mor skulle have haft,og han får også det beløb.
  Han overfører pengene her d. 1 dec 2014.
  Så er vi i tvivl om hvornår på året, må han gøre det samme igen. Vi ved at man kun må få arveafgiften en gang om året, men må han allerede i januar eller februar 2015 give os igen. Eller er det for tæt på hinande?. Skal han vente til dec 2015?
  Mvh
  Heidi

 8. kirsten bjerre

  jeg ejer og sidder gældfri i mit hus . jeg har 2 døtre og den ene har lånt 500.00 og de bliver afskrevet med det lovlige beløb år for år . Den anden skal overtage mit hus . Er det muligt at gi hende arveforskud ved at udforme et dokument der gir hende samme værdi (arveforskuddet) i”mursten”. Knudret skrevet – Men altså kan jeg over en årrække gi hende et bevis på at hun ejer huset
  Venligst og tak
  Kirsten Bjerre

 9. ivar lyngseth

  vi har en sønn som er gift og bor og arbeider i Danmark og de har en datter 3 år .kan vi gi 58.700 til vår sønn 58.700 til barnebarnet, uten at han må betale avgift eller skatt

  vennlig hilsen ivar og birgit lyngseth norge

 10. Sisse

  Hej Halfdan. Tak for din artikel. Min mor vil give mig et arveforskud på kr.50.000 her til jul og har kontaktet sin advokat, for at få alt det juridiske på plads. Mit spørgsmål er, om jeg skal oplyse beløbet til skat på nogen måde..som indkomst ?.Mvh.Sisse

 11. torben zeller

  Meget let forståeligt go side tak for det må jeg lige spørge må både far og mor gi vort enebarn 58800,vi er gift ,altså vi låner den forkælede pode 2mill som familielån og hvert år forbarmer vi os og sir at han kan få nedskrevet sin gæld med det afgiftsfrie beløb hvor meget? Han bor i vores lejlighed,må han eje den og sælge den skattefrit af evt provenu?

 12. Søren

  Hej Halfdan,
  kan man også lave arveforskud til arvinger der ikke er direkte livsarvinger, men er skrevet i testamentet? Der er ingen direkte livsarvinger, da ‘arvelader’ ikke har søskende, forældre eller børn, men kun en række fætre og kusiner. Det er disse fætre og kusiners børn, der står som arvinger i testamentet.

  vh.
  Søren

 13. Jeanette Carlmann

  jeg gav min datter en lejlighed i Spanien og jeg som bruger af den til jeg dør. Nu dør min datter, hun har ingen børn, og hendes mand er også død. Hun sad i uskiftet bo i Danmark, intet testamente. Jeg som mor er arving efter hende, men jeg vil gerne vide om hun der skal gives arv til hendes afdøde mands søskende. Her i Spanien skal der ikke deles. Jeg vil ville være glad for et svar. Hilsen jeanette

 14. Flemming Nielsen

  Skal arveforskud opgives til skat ?

 15. Kirsten Timm

  Hej Halfdan

  Vi tænker på at låne vores søn 130000 til en bil. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt?
  Jeg tænker gave eller arveforskud og kan der på nogen blive et skattefradrag for den af os der laver lånet til vores søn ?
  Venlig hilsen
  Kirsten Timm

 16. Bent Ladefoged

  I december 2014 gav jeg hver af vore 2 sønner et arveforskud på kr. 50.000.
  Hvor og hvordan indberetter jeg det til skattevæsenet ?
  På forhånd tak !
  Med venlig hilsen
  Bent Ladefoged

 17. Jens Bilgrav-Nielsen

  A sad i uskiftet bo, da hun døde i 2014. Hun efterlod sig 4 børn. Det ene barn modtog i 1997 en forskudsarv på l42.000 kr. Under overskriftet `Forskudsarv` udfærdigede en anerkendt advokat et kortfattet dokument herom. Det anføres i dokumentet, at forskudsarven nedskrives med 8.000 kr. pr. år. Ved A`s død er forskudsarven altså nedskrevet med i alt 120.000 kr.
  Mit spørgsmål er, om forskudsarvens løbende nedskrivning har nogen indvirkning på arvens endelige fordeling mellem A`s 4 børn?
  Med venlig hilsen
  Jens.

 18. peter

  Hej Halfdan
  Jeg er enebarn og har 2 børn som er mine forældres børnebørn kun min mor er i live, men hvor meget er satsen i (2015) for mig skattefrit og de 2 børnebørn skattefrit om året?
  MVH
  Peter

 19. Bettina

  Hej Halfdan
  Jeg ejer et sommerhus sammen med min mor. Jeg har 2/3 og min mor 1/3, hvordan kan hun overdrage dette til mig uden at jeg køber hendes part, altså som en form som forskud, så jeg slipper for arveafgift
  MVH
  Bettina

 20. Kari Tokvam

  Min mor er død, og efterlader sig norske værdipapirer. Skal jeg betale dansk arveafgift på værdien af værdipapirene, selv om jeg ikke indløser dem? Min mor har altid boet i Norge, jeg bor i Dk og er dansk statsborger.

 21. Ulrik

  Hej.
  Tak for din overskuelige hjemmeside.
  Hvordan er reglen for at give et skattefrit beløb til stedbørnebørn?
  Mvh
  Ulrik

 22. vivi petersen

  min far har givet mig et rentefrit famlielån pålydende 200.000,00. Han er i live og ønsker at eftergive gælden for 58.700 kroner i år 2015. Hvordan skal det ret praktisk foregå, skal der udfærdiges et dokument ? (lånet er tinglyst)

 23. Birgit Lysdal

  Hej ! Jeg har fået 25.000 som forskud på arv , jeg har 2 søskende og jeg har efterfølgende skrevet på et stk. papir at jeg har modtaget disse penge . Spørgsmålet er om dette stk.papir ikke er nok når vi til sin tid skal arve , min mor mener det skal omkring en advokat . VH

 24. Conny

  Hej Halfdan! Min far og stedmor blev gift for ca. 38 år siden – efter vores mor var død nogle år forinden. Vi er 3 søskende, og vores stedmor har ingen biologiske børn.
  Vores far døde for snart 3 år siden, og vores stedmor fik i den forbindelse oprettet et testamente til fordel for os 3 stedbørn. Mit spørgsmål er nu, om hun må give os arveforskud på lige fod med biologiske børn? Desuden vil vi gerne vide, hvor meget vi skal betale i arveafgift, når vi skal arve? Kan vi “slippe” med 15% eller skal vi betale en højere afgift. Kan vi evt. søge om nedsættelse af afgiften, med baggrund i de mange år, hun har væres vores stedmor?
  Bedste hilsner Conny

 25. Michael

  Hej Halfdan.
  Jeg er enebarn men begge mine forældre lever men er skilt.
  kan jeg så modtage 2 gange 58700kr i aveforskud

  Hilsen Michael

 26. Mia-Maja Mogensen

  Min mor er døende. Mine to brødre har modtaget arveforskud i ca. 7 år. Min mors formue er nu = 0, derfor intet til mig. Min ene bror har fuldmagt til hendes konto og derved ordnet hendes pengesager. Er det lovligt at udelade mig totalt?
  Mvh M-M Mogensen

 27. Thomas Jensen

  Hej Halfdan,

  Hvis min far ønsker, at give mig 500.000 kr som skal bruges til huskøb vil det så sige, at det er smartest at gøre det som et lån uden renter og han så derefter vælger at nedskrive gælden med de 58.000?

  Tak for en god side.

  Thomas

 28. Frank Johnsen

  Kan man give arvesorskud i form af pantebrev?
  På forhånd tak
  Venlig hilsen

 29. Hanne Strømsted

  Min moster bor på plejehjem hun har skrevet testamente til hendes nevø han er død så skal hans søn arve jeg er også nævnt til at arve 10 % forud for arvens udredelse. Nu skriver denne søn til mig at min moster vil give ham og hans mand et arveforskud på hver kr. 60.000,- hvoraf jeg så skal have 10%. Det kan da ikke passe hans mand også kan få arveforskud efter min moster.Han har fuldmagt til at passe hendes daglige økonomi men nu vil han investere hendes penge efter hun har solgt sin lejlighed. Jeg har hørt fra skifteretten at vi slev ikke må bruge hendes penge da vi ikke er livsarvinger er dette rigtigt. Håber på et godt svar
  Med venlig hilsen
  Hanne Strømsted

 30. Poul Andersen

  Har en far, der er begyndende dement. Han har lige solgt sit hus, og vores bekymring går på, om han pludselig giver et stort beløb væk-uden egentligt at ville det! Kan man sikre sin arv? Og hvordan?

 31. Peter

  3 søksne fjerner 900.000kr fra deres demente mores konto for at undgå ave afgift. Hvordan kan det lade sig gøre uden det bliver opdaget. Og er det ikke meget ulovligt/ strafbart

 32. ole

  Hej
  Mit spørgsmål går på om min mors mand kan give sine egne børn arveforskud og ikke min bror og jeg. Det er sådan at vi alle 4 unger har underskrevet at de kan sidde i uskiftet bo. Hvis min mor som er 10 år ældre end sin mand, dør og han så sidder i uskiftet bo, kan han så give forskud kun til egne børn ?
  Hvem vurderer om forbruget i et uskiftet bo er unormalt højt ?

 33. per Rasmussen

  kan man give arveforskud i form af arbejde på et sommerhus

  MVH Per

 34. Inga Anita Jensen

  Kan man give arveforskud løbende pr. måned

 35. lisbeth fischer

  Jeg og min mand har et sommerhus, som vores søn skal arve når vi dør. Han er enebarn, 28 år.
  Kan vi godt overføre som forskudsarv pr. år afgiftsfrit ca. kr. 58.000 i værdipapirer til ham via vores faste ejendom? og i så fald hvordan gør man det, når det ikke er kontanter? Må han kun få ca. 1 x 58.000 i værdipapirer i alt fra os pr. år og ikke 1 x 58.000 fra hver af os? Hvor høj afgift lægges på hvis beløbet overstiger?
  På forhånd tak.
  Med venlig hilsen
  Lisbeth Fischer

 36. Betina trampedach

  Min afdøde mands meget demente moster er kommet på plejehjem og jeg er ved at sælge hendes andelslejlighed.
  Jeg har fuld økonomisk og personlig general fuldmagt, som er godkendt i retten.
  Iflg. Hendes testamente skal hendes niece og min afdøde mand, nevø del hendes arv( efter hans død er testamentet ændres til mine 2 børn og jeg skal dele hans andel.)
  Vi ville gerne ifm. Salget af andelslejligheden (1.085.000kr) lave et arveforskud, så niecen modtager 300.000kr og mine børn og jeg modtager 100.000kr hver og vi vil gerne have det dokumenteret efter alle kunstens regler.
  Hvordan er fremgangsmåden?

 37. Bent

  Min mor har skrevet testamente, hvor der står, at hendes børn skal arve ligeligt, men tidligere udstedte og betalte arveforskudsaftaler, vil vel så blive fratrukket i arvelodden, så vi på den måde arver det samme beløb? Altså hun tilsidesætter ikke ved testamentets ordlyd de gamle arveforskuds aftaler/beløb??

 38. Jette Renane

  Hej Halfdan,
  Min mand og jeg har været gift i 46 år, jeg har 2 særbørn og vi har et fællesbarn.,jeg har ingen kontakt med mine fællesbørn og har derfor oprettet testamente, at de kun skal have deres tvangsarv.
  Vi bor i et helårssommerhus, vurderingen er på 900.000 og vi skylder ( bevist) 780.000 kr. Salgspris p.t. ca. 1,2 mill. Er det klogt at give vores fælles søn, svigerdatter og 2 børnebørn et arveforskud hver år indtil vi ikke er her mere eller havde foreslår du?
  Vi har kun vores folkepension. Har læst at ægtefællen kan fratrække et beløb på 700.000, kr det rigtigt. På forhånd tak
  Venligst Jette R

 39. erik ravn andersen

  i en årrække fra 1996 til 2005 kunne jeg spare ca.kr.5000,00 op pr. måned OG løbende (år for år) givet dem til min søn – ,som er enearving – u d e n dokumentation. kan (vil) skat acceptere dette som arveforskud?
  venligst erik

 40. Marianne Henriksen

  Hej Halfdan
  Kan min mand og jeg hver give vores børn 58.700 kr. altså 117.400 kr. til hvert barn årlig?
  Med venlig hilsen
  Marianne

 41. Ruth Petersen

  Hej
  Min svigerdatter, som er fra Frankrig, har fået et tilbud på 30.000 euro som arveforskud fra sin far. Hun har tilbudt at modtage 61500 kr om året, men det forstår han (af gode grunde) ikke – han vil give hende hele beløbet på en gang. Nu er mit spørgsmål: Hvad vil det koste hende i skat? eller er der andre muligheder? Hun vil naturligvis gerne slippe så billigt som muligt.

 42. Vibe marie falk

  Hej Halfdan
  Jeg er enebarn og min mor (fraskilt) ønsker nu at overskrive sit sommerhus til mig via arveforskud. Kan hun det ? -og er et arveforskudsdokument gældende nok når hun (forhåbentligt først om mange år!) bortgår i forhold til arveafgifter……
  Vh Vibe Marie Falk

 43. pernille ertner

  Hej Halfdan
  Du skriver: “Der er ingen formkrav til at give et arveforskud. I og for sig kan du bare overføre det ønskede beløb til den ønskede arving, ringe og sige, at der er tale om et arveforskud, og så er ud færdig.”
  Hvis man så laver en arveforskudskontrakt, kan man så bare lægge den i skuffen indtil feks arvegiver går bort og boet skal gøre op, og så finde den frem der? Eller skal man, som jeg har læst andetsteds, indberette det inden 1.5 året efter til skat?
  mvh
  Pernille

 44. Walther Storm

  Kære
  Halfdan
  Tak for muligheden for at stille dig spørgsmål til dig
  Svigermor (80år)sælger sit hus for 1.600.00 mill og bor nu på plejehjem,kan hun give
  sine 3 børn forskudsarv på beløbet som skal deles med 3 børn,hva med evt afgift
  Hilsen Walther Storm

 45. Tove Muusmann

  Er det muligt at udstede ejerpantebreve i sin ejendom og så gravis overdrage dem som arv el. Gave til sine børn.
  Mvh
  Tove

 46. Anderd

  Kan man få arveforskud på livsforsikring? Jeg vil gerne betale for noget hjælp. Kan i venligst kontakte mig

 47. Helle

  Hvis en mor har en mindre formue, hvor mange penge kan hun give børn og børnebørn uden de skal betale arveafgift?