Anpartsselskab

Et anpartsselskab udskiller sig væsentligt fra andre typer af selskaber såsom enkeltmandsvirksomheder og interesseselskaber ved, at stifterne af et anpartsselskab kun hæfter med deres indskud og ikke hele deres formue.

Denne hæftelseskonstruktion er anpartsselskabets store force og grunden til, at flere tusinde danske foretagender hvert år bliver startet netop som et anpartsselskab, der undertiden i øvrigt kan forkortes som ApS.

Et ApS er adskilt fra sin ejer juridisk. Går selskabet konkurs gør ejeren ikke samtidigt som med en enkeltmandsvirksomhed eller et ApS. Indskudskapitalen er på minimum 50.000 kroner i et ApS, og det er muligt at benytte sig af holdingselskaber og driftsselskaber til at optimere selskabsdriften.


[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Få 3 tilbud på stiftelsen af dit ApS”]

JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig og billig advokat til stiftelse af dit ApS. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud. [/jufform]

En anden modsætning i forhold til andre selskabstyper er, at du anpartsselskab ikke behøver at have en bestyrelse (indtil en vis størrelse), men blot en direktion.

Kapitalkrav og revisorkrav for anpartsselskaber

Ligesom det at have et anpartsselskab medfører visse fordele, er der også visse forpligtelser knyttet hertil. Det drejer sig især om to forskellige punkter: mængde af kapital påkrævet for stiftelse af ApS samt revisorkravet. Vi gennemgår begge herunder.

Kapitalkravet:

At starte et anpartsselskab medfører, at anpartshaverne som absolut minimum indskyder en nominel anpartshaverkapital på 50.000kr (Se: Selskabsloven § 33). Dette beløb er, trods en sejlivet myte, der siger modsat, ikke prisen for at starte et anpartsselskab, men blot et krav til selskabets kapitaltank.

Indskudskapitalen til et anpartsselskab kan både være i form af kontanter eller andre værdier. Sker indskuddet ved hjælp af andre værdier end kontanter og rede penge, er der tale om et apportindskud.

Indskuddet i anpartsselskabet er også det maksimale, stifterne af anpartsselskabet risikerer. Hele pointen med en anpartsselskabskonstruktion er, at anpartshaverne ikke risikerer deres egen formue på projektet, men at en eventuel gæld i anpartsselskabet udelukkende vil kunne udredes af indskudte midler i selskabet.

Revisionskrav:

Alle anpartsselskaber (med undtagelser herunder) skal hvert år have deres regnskab reviseret af en enten registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

Nogle anpartsselskaber vil have mulighed for at fravælge den ellers påtvungne revision. Dette gælder følgende:

 • Hvis virksomheden 2 år i træk ved at have en balancesum på under 4 millioner kroner og en nettoomsætning på 8 millioner kroner samt under 12 helårsansatte, er den at betegne som en mindre virksomhed og kan undgå revisionen.
 • Nye anpartsselskaber kan også ‘slippe’ for revisionen, hvis 2/3 ovenstående punkter er opfyldt det første år.
 • Holdingselskaber kan per 1.1.2013 også undsige sig revision hvis ovenstående krav er opfyldt

Visse typer af anpartsselskaber vil dog aldrig have mulighed for at undsige sig revisionen:

 • Hvis virksomheden har mere end 20 % af bestyrelsespladserne i en anden virksomhed (udøver indflydelse i betydelig grad)
 • Større aktieselskaber og anpartsselskaber (se krav herover)

Hvordan stifter man et anpartsselskab?

At stifte et anpartsselskab sker i dag online ved hjælp af Erhvers- og Selskabsstyrelsen, NemID og de nødvendige formelle papirer for stiftelsen. En ejerbog, vedtægter samt andre stiftelsesdokumenter skal nedskrives og underskrives af de involverede parter.

Grundet kompleksiteten i de formelle krav til stiftelsen af et ApS, anpartsselskab, er det normal praksis at købe hjælp til denne fra et advokatkontor. At få et advokatkontor til at bistå med rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med stiftelsen af et anpartsselskab koster typisk i omegnen af et par tusinde kroner, men kan være med til at spare for en væsentlig mængde besvær.

Det er naturligvis ikke påkrævet at købe advokathjælp til stiftelse af et ApS. Har man den fornødne viden om de formelle krav vedrørerende stiftelsesdokumenter, er der intet i vejen for, at man ordner sager selv.

Virk.dk er det muligt at registrere aktieselskaber og anpartsselskaber ved hjælp af NemID, hvis du har de påkrævne dokumenter klar.

Hvad koster det at stifte et ApS?

At stifte et ApS koster 670kr (2012) i gebyr på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at stifte. Dette er den samlede minimumspris for at stifte et ApS selskab, og det er prisen, det koster, hvis man ikke ønsker at få en advokat til at hjælpe med hverken rådgivning eller praktisk hjælp.

Ønsker man derimod at få advokathjælp til det praktiske i forbindelse med opstartelsen af et anpartsselskab, ender prisen typisk på mellem 2.000kr og 3.000kr samlet.

Derudover koster det et vist beløb årligt at få regnskabet gennemgået af en registreret eller statsautoriseret revisor. Et beløb, vi her ikke kan komme nærmere ind på, da det varierer meget efter anpartsselskabets størrelse og foretagender.

Opsummering og spørgsmål

Et anpartsselskab er en oplagt mulighed for den person, der ønsker at opstarte virksomhed, men samtidigt ønsker at minimere risikoen herved. Enkeltmandsvirksomheder, aktieselskaber, interesseselskaber og lignende forhindrer stifteren i udelukkende at hæfte med indskudskapitalen, men dette giver anpartsselskabet mulighed for, og det er derfor at foretrække i en bred varietet af tilfælde.

Har du spørgsmål til enten kapitalkrave, revisionskravet, stiftelsen af ApS eller lignende omhandlende anpartsselskaber, er du meget velkommen till at stille det i en kommentar til højre på denne side i brevkassen, hvor vi vil gøre vores bedste for at komme med et passende svar!

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (3)
 1. Hans Traberg

  Er det muligt på et vist tidspunkt at trække de 80.000 kr ud af anpartsselskabet på et vist tidspunkt og derefter fortsætte med at bruuge anpartssepskabet, så man ikke risikerer at bruge de penge?

  • image description
   Ageras

   Hej Hans

   Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener med dit spørgsmål. 🙂

   De penge, du bruger til at skabe en anpartsselskab er ikke låst som sådan – du kan bruge dem i selskabet. Du hæfter dog stadig i selskabet.

   Hvis du er bange for at bruge pengene, kan du evt. bare holde dem afspærret på en konto indrettet dertil?

   Mvh. Halfdan

 2. Leif øland

  Hvad krav er der til regnskabet en gang om året
  Til skattevæsnet
  Kan min ven som er regnskabskyndig lave det regnskab