Aktieselskab, A/S

Den tunge dreng i klassen. Den, ikke alle bare kan lave sådan uden videre. Aktieselskabet, der giver mulighed for at få A/S hæftet til ens firmanavn, er ikke for alle – men er for rigtigt store foretagender en udmærket idé.


[jufform type=”selskabsstiftelse” link=”Få 3 tilbud på stiftelse af A/S”]

Gør som mange andre hver eneste dag:

JUF gør det nemt for dig at finde en dygtig og billig advokat til at hjælpe med selskabsstiftelsen. Udfyld formularen herunder og få 3 gratis og uforpligtende tilbud. [/jufform]

A/S har mange ligheder med et ApS, anpartsselskab, men er mere omfattende i de fleste facetter. Der er flere krav og regler forbundet med driften, indskuddet er mange gange større og ejerkredsen er uendeligt stor også i praksis.

Læs: Selskabsformer i Danmark

I et aktieselskab har ejerne aktier i selskabet, og de hæfter kun med disse aktier. Aktierne er at betegne som ejerandele.

Indskud: 500.000kr

At stifte et A/S, eller at omdanne et allerede eksisterende selskab til et aktieselskab, kræver et indskud på 500.000kr. Indskud skal dog forstås på samme måde som med et ApS: Man skal ikke betale de 500.000kr som sådan, men blot garantere og bevise, at man har dem. I og med at et A/S næsten kan have en ubegrænset mængde ejere, vil det sjældent være én person, der skal ”trække hele læsset”.

Skulle aktieselskabet herefter gå konkurs, ville ejerne udelukkende hæfte med deres ejerandel i aktier. Er der ikke indskudt mere end 500.000kr, vil der heller ikke hæftes med mere end 500.000kr. Dette er den største fordel ved et aktieselskab, men en, man også kan opnå med et anpartsselskab for et langt lavere indskudsbeløb.

Mange regler og revision

En revision af årsrapporten er påkrævet, om end den efter et par år kan fravælges, hvis en række kriterier er opfyldt. Herudover er der mange regler forbundet til driften af et aktieselskab, hvilket står i kontrast til det at drive i ApS og er en fuldstændig modsætning til at drive det noget friere I/S.

Årsregnskabet skal fem måneder efter regnskabsårets udløb indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne årsrapport skal tilmed være tilset af en autoriseret revisor. Hvis dette ikke sker, kan selskabet indenfor et par måneder blive tvangsopløst ved Skifteretten af førnævnte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Et aktieselskab skal have en direktør, og derudover skal den daglige ledelse sørges for af en bestyrelse. Aktionærerne, dem der ejer aktier i aktieselskabet, vælger denne bestyrelse og her derved direkte indvirkning på den daglige drift af selskabet. Typisk sker valget ved en generalforsamling.

Et aktieselskab må, ligesom et ApS, ikke stille lån til rådighed for aktionærer, direktører eller bestyrelsesmidler. Selskabets midler skal være skarpt adskilt fra alle de involveredes personer.

A/S: Seriøst – og svært

Et aktieselskab er ”den mest seriøse” selskabsform i Danmark, da der delvist er et så højt indskud krævet og delvist er så mange regler forbundet med driften. Man laver med andre ord ikke bare lige et A/S, men det er i stedet reserveret til de største projekter.
Derved ikke sagt, at der ikke findes enmands-A/S’er i Danmark. De er blot nærmere undtagelsen end reglen.

Det er meget sjældent at starte en virksomhed som et A/S. En langt mere normal fremgangsmetode er i stedet at starte virksomheden som et ApS og senere omdanne til A/S, hvis det viser sig at være en meget stor succes. Alternativt kan et selskab starte som I/S for at fratrække et begyndende underskud i den personlige skat, skifte til ApS for begrænset hæftelse og til sidst skifte til A/S.

Hvordan stifter jeg et A/S?

Registreringen af et A/S kan i dag gøres meget nemt online ved hjælp af statslige Webreg.dk. Herfra kan du indsende papirerne til start af A/S, hvorefter indskuddet og skatteoplysninger ordnes senere hen. Det koster et gebyr på 670kr at stifte et A/S online, mens du for 2.150kr kan gøre det offline.

Start A/S her.

Mange vælger at benytte en advokat til stiftelse af et A/S. Dette skyldes, at der til stiftelsen kræves stiftelsesdokumenter, en ejerbog, en skatteforbeholdsaftale (ikke tvingende nødvendigt, men en rigtigt god idé), en åbningsbalance hvis der er midler fra starten og meget mere. Stiftelsen af et A/S kan blive meget langvarig, hvis ikke der er styr på de juridiske detaljer til at starte med.

Iværksætterselskab pr. 1/01/2014

Siden 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et iværksætterselskab. Det ligner et anpartsselskab, men er dog med et indskud blot på en enkelt krone.

Du kan med JUF.dk også finde en advokat til at hjælpe med stiftelsen af et IVS her – og du kan læse mere om IVS’er her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)
  1. Jan

    Hi!

    I am based in London. If I want to find out if a company or institution is a Aktieselskab A/S what Danish authority should I contact?