Advokatsamfundet

Det er vitalt at kunne stole på ens advokat og at have mulighed for at klage over denne, såfremt ens sag ikke er blevet ført på en ordentlig måde. Dét er baggrunden for, at alle advokater har en pligt ifølge loven til at være medlem af Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet er ikke en interesseorganisation for advokater som sådan, da organisationen har en forpligtigelser overfor samfundet. Advokaternes integritet, deres faglige kunnen og deres loyalitet overfor deres klienter må ikke sættes over styr, da dette ville være fatalt for tilliden til den danske advokatstand. Derfor tager Advokatsamfundet sig ikke alene af uddannelse af advokater og opretholdelse af deres integritet, men også af klager.

Herunder en gennemgang af de opgaver, Advokatsamfundet varetager for den almindelige forbruger.

Advokatnævnet

Hvis du vil klage over en advokat, er det ved Advokatnævnet, at du skal gøre dette. Du kan f.eks. klage over en advokat, hvis du mener, at denne ikke har ført din sag ordentligt; ikke har været fortrolig med dine oplysninger; eller har faktureret dig en pris langt over det overslag, advokaten gav til at starte med.

Der er visse krav for at kunne indsende en klage. Disse krav går blandt andet på, at klagen skal indsendes i rimelig tid fra hændelsen og at den skal være fagligt begrundet.

Hvis du har intentioner om at klage over din advokat, kan du vælge ikke at betale hans salær. Hvis du ikke får medhold i din klage, vil du være nødt til at betale advokaten med renter.
Hvis du til gengæld har betalt advokaten, og får medhold i din klage, skal advokaten tilbagebetale dig med renter.

Vi anbefaler en konkret vurdering fra gang til gang i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt du skal betale din advokat eller ej.

Inde på Advokatsamfundets hjemmeside kan du finde blanketter til at klage over din advokat. Tag dig god tid og udfyld alle oplysninger grundigt. Hvis du holder oplysninger tilbage om sagen, kan du ende med at spilde såvel tid som penge på en klage, der ender med at blive afvist alligevel.

Du kan både klage over din egen advokat, men også modpartens advokat i en sag, hvis denne ikke har behandlet dig ordentligt heller.

Find blanketter for advokatklager her.

Læs mere om at klage over en advokat her.

Advokatnøglen – Find en advokat

Advokatsamfundet har en unik base over samtlige danske advokater. Dette er de godt klar over – derfor har de lavet tjenesten Advokatnøglen, der hjælper dig til at finde en advokat. Du kan søge efter advokater baseret på hvor i landet du bor, og hvilke specialiteter advokaterne har. Bor du i Nordjylland, og har du en erstatningsretlig sag, kan du derfor søge efter en nordjysk erstatningsadvokat.

Advokatnøglen fungerer fortrinligt til at finde en advokat. Desværre er det ikke altid, at den advokat, du finder, har tid til at hjælpe dig med din sag. Du kan derfor nære nødt til at ligge en god indsats for dagen før, at du får held med at finde en advokat til at hjælpe dig – men Advokatnøglen er stadigt en kæmpe hjælp i forhold til at finde en lokal advokat.

Se Advokatnøglen her.

Regler og vilkår for advokater

Advokatsamfundet sørger også for at regulere de særlige vilkår, der gælder for advokater. Du kan blandt andet læse de etiske regler, danske advokater er underlagt – og med henblik på at opretholde en retsstat i Danmark, er der faktisk en del af sådanne. Er du i tvivl om, hvad en advokat kan og ikke kan tillade sig, kan du læse dig frem til langt det meste her.

Gå til Advokatsamfundet her.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)
  1. Lene Tangerud

    Hej, jeg er norsk statsborger med dansk indfødsret. Jeg har en sag kørende i norge på 18 år om mine to barn som er blevet tatt fra mig og pklassert i fosterhjem. Og jeg har blitt torturert og mistet rettigheder og ikke fået hjælp. Mon ADV i Norge gør ikke det jeg her om,og han vil ikke fortælle hvorfor. Han er hinder i min sag og jeg er bange jeg har tabt for evig pga jeg troede på han. Det kan gå flere mdr fra jeg hører fra han, da efter selv å sendt efterspørgsel gang på gang. Hjælp mig. Tak!!

  2. Lene Tangerud

    Hej, jeg er norsk statsborger med dansk indfødsret. Jeg har en sag kørende i norge på 18 år om mine to barn som er blevet tatt fra mig og pklassert i fosterhjem. Og jeg har blitt torturert og mistet rettigheder og ikke fået hjælp. Mon ADV i Norge gør ikke det jeg her om,og han vil ikke fortælle hvorfor. Han er hinder i min sag og jeg er bange jeg har tabt for evig pga jeg troede på han. Det kan gå flere mdr fra jeg hører fra han, da efter selv å sendt efterspørgsel gang på gang. Hjælp mig. Tak!! Emk??