Advokat til lejetvist

Hvert år kommer mange tusinde danske lejere op at toppes med deres udlejere. Det sker fx som følge af skader på lejligheden, udlejer ikke vil udbedre, tvister i forbindelse med betaling af leje eller overholdelse af vedtægter for lejligheden.

Fra tid til anden er det ikke muligt at løse denne tvist lejer og udlejer imellem – her kan det være nødvendigt i stedet for at benytte sig af en advokat.

Advokatens opgave vil ofte være at skabe et overblik over sagen og til at starte med formulere et brev, men rollen kan udvikle sig til senere at stå i spidsen for en sag.

For at sagen behandles korrekt (og den vindes for dig), er der brug for en advokat med speciale i lejeret.

Står du med en sag som lejer eller udlejer mod den anden part? Med JUF.dk har du mulighed for at få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra lejeretsadvokater, der kan hjælpe med tvisten.

Du får første samtale gratis med de 3 advokater og får en pris, inden det videre samarbejde eventuelt starter.

Med 3 gratis tilbud er du videre og har mulighed for at skabe overblik i din sag. Udfyld den gratis og uforpligtende formular herunder:

[jufform type=”lejeret” link=”Få 3 gratis tilbud fra lejeretsadvokater”][/jufform]

Lejeloven og lejekontrakten er udgangspunktet

I en lejetvist er der især to kilder at kigge efter: Lejeloven og den lejekontrakt, der er indgået.

Lejeloven fungerer på nogle måder ligesom selskabsloven – den opstiller nogle generelle regler, men ligesom det faktiske samarbejde reguleres i en ejeraftale for et selskab, sker dette i en lejekontrakt for et lejeforhold.

Hvornår lejekontrakten kan opsiges, under hvilke omstændigheder det skal ske, hvornår en given betaling skal ske, hvilke regler der skal overholdes hvor man bor og så videre reguleres direkte i lejekontrakten.

Det er ikke muligt at aftale ting i lejekontrakten, der bryder med lejeloven – fx at kontrakten uanset manglende misligholdelse kan opsiges af udlejer. En kontrakt kan kun af udlejer opsiges, hvis der er sket misligholdelse, eller der fra starten af har været tale om en tidsbegrænset lejekontrakt.

Dette vil en advokat kunne fortælle dig mere om med udgangspunkt i netop din sag.

Mange tvister mellem lejer og udlejer kan klares i Huslejeklagenævnet. De få, der ikke kan, skal klares ad almindelige vej enten ved hjælp af en retssag eller en småsag.

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar