Underskrift Regler og Krav

Der findes som sådan ikke krav til, hvad din underskrift skal indeholde da din underskrift er personlig. Den kan i teorien blot bestå af krusseduller, dine initialer eller lignende.
I mange dokumenter vil det dog være påkrævet at ens fulde navn skal opgives, men der er intet krav til underskriften.

Underskriften er til for at bekræfte underskrivers enighed i en aftale. Aftaler kan underskrives digitalt eller fysisk, begge dele er lige forpligtende.

Regler for underskrift

Det er ikke muligt at fortryde underskrivelsen af en kontrakt. Så snart du sætter underskriften på aftalen, bekræfter du, at du er bekendt med kontraktens indhold. Underskriften er derfor bindende.

Man er forpligtet til at overholde en kontrakt, så snart man har sat sin underskrift herpå. Man har ikke krav på at få ophævet kontrakten, selvom man fortryder kort tid efter. Ved fortrydelse kan man dog håbe på, at den anden part ønsker at opsige aftalen frivilligt, selvom denne ikke er forpligtet til det.

Heldigvis forholder det sig dog sådan at man ikke kan blive bundet på hænder og fødder af en kontrakt. Kontrakter kan ofte være lange og uoverskuelige. Derfor kan man nemt overse vilkår, hvis de gemmer sig langt inde i kontrakten. Uretfærdige vilkår vil derfor ikke være gældende, hvis de er forsøgt ”gemt væk” ved underskrivelsen. Parten, der har udfærdiget aftalen, har nemlig pligt til at gøre dig opmærksom på belastende vilkår, inden der underskrives. Des mere belastende eller bebyrdende et vilkår er, des større pligt har parten til at gøre opmærksom på vilkåret. Normal kutyme er dog, at sådanne vilkår fremgår tidligt i kontrakten, samt at der gøres opmærksom på disse, såfremt der sikres god behandling af den anden part.

Hvad sker der ved brud af underskriften?

Hvis man som underskriver af en aftale ikke overholder denne, anses det som et brud på kontrakten. Dette kaldes misligholdelse, da man ikke følger de krav til underskriften, som der er blevet aftalt. I de fleste kontrakter vil konsekvenser ved misligholdelse være beskrevet, og disse sanktioner eller konsekvenser, varierer meget. Der kan selvfølgelige være meget specifikke forhold, der fører til brud af aftalen, men oftest kan parten, der ikke har misligholdt kontrakten, kræve at aftalen bliver overholdt. Parten, der misligholder underskriften, har trods alt selv sat sin signatur og forpligtet sig til at opretholde denne.

Ønsker parten til stadighed ikke at værne om sin underskrift, kan den anden part tage sagen videre og eventuelt søge om erstatning samt ophævelse af den indgåede kontrakt.

Er du uheldigvis endt i en situation, hvor du skal forholde dig til et kontraktbrud, bør du rådgive dig hos en advokat. I formularen herunder kan du indtaste dine oplysninger og beskrive din opgave, hvorefter du vil modtage uforpligtende tilbud fra advokater i vores netværk. Vi har udviklet systemet igennem mange år og sideløbende opbygget et netværk af kompetente advokater og rådgivere, der står klar til at hjælpe dig.

Er du blevet snydt til at sætte din underskrift?

Man kan ende i situationer, hvor man er blevet snydt, vildledt eller har sat sin underskrift på en aftale, der er helt ude i hampen. Her er det vigtigt at huske på, at man heldigvis er beskyttet af den danske lovgivning. Den danske lovgivning indeholder to klausuler, der omfatter aftaler og deres indgåelse. Disse er meget vagt og bredt beskrevet, men er slags redningsplanke for den part, der har været offer for bondefangeri.

En underskrevet aftale kan derfor annulleres, hvis den ene part er blevet snydt, truet eller ikke er forbeholdt væsentlige ting, da aftalen blev underskrevet.

Da loven på området som sagt er meget vagt beskrevet, vil hver enkelt sag skulle afprøves hos en dommer. Det er denne dommers skøn, der afgør udfaldet. Derfor vil det altid være en god idé at søge rådgivning hos en advokat, før man eventuelt tager sagen helt til retten, for at finde ud af hvordan man står den aktuelle sag.

Føler du dig snydt og har underskrevet en aftale om køb af varer, tjeneste- eller arbejdsydelser, bør du klage til Forbrugerklagenævnet, der er til for at beskytte forbrugerne.

Bag denne artikel..

Comments are closed.