Privat skifte

Hvis alle arvinger er enige om, hvordan boet skal deles, kan de vælge at foretage et privat skifte. Det er muligt at skifte boet uden at bruge den bobestyrer, der vil blive udpeget, hvis der er tale om et offentligt skifte. Et privat skifte er hurtigere og billigere end et offentligt skifte og kræver “blot”, at arvingerne er enige om arvens fordeling. Man bør bruge en almindelig advokat til at hjælpe med det juridiske og formelle i forbindelse med det private skifte for at sikre skiftets følgen af reglerne.

Med JUF.dk har du mulighed for nemt og hurtigt at finde en advokat til at bistå i forbindelse med det private skifte.

Det sker med formularen herunder. Ved udfyldelse sikrer vi op til 3 tilbud fra advokater, der kan hjælpe med skiftet. Derved er du sikker på at finde den rigtige advokat og ikke at komme til at betale for mange penge for det.

Udfyld blot den gratis og uforpligtende formular herunder – og så har vi sagen derfra:


sep

1

Udfyld form
med oplysninger

2

Modtag 3 tilbud
pr. mail el. telefon

3

Vælg bedste og
billigste advokat

arrow

At få professionel hjælp til det private skifte er lig med en dødsboadvokat, der tager sig af alt det praktiske i forbindelse med skiftet. Dette inkluderer opgaver som at indrykke et proklama i statstidende, lave en boopgørelse, indbetale retsafgifter (skifteskatten er afskaffet og erstattet af retsafgiften) og lignende.

Over 80 % af alle danske skifter foretages som private skifter. Et offentligt skifte benyttes næsten kun, hvis afdøde i et testamente har bedt om denne skifteform eller arvingerne ikke kan blive enige om arvens fordeling.

Ved et privat skifte skal der senes 15 måneder efter dødsfaldet indleveres en boopgørelse til Skifteretten.

Offentligt skifte versus privat skifte

Ved et offentligt skifte, ved bruges, hvis betingelserne herunder for at privat skifte ikke er opfyldt, udpeges af Skifteretten en bobestyrer. Denne bobestyrer er typisk advokat. Advokaten vil derefter tage sig af det praktiske i forbindelse med skiftet. Dette er en både dyr og langsom løsning kontra et privat skifte, da dødsboadvokat.

Med et privat skifte er der ingen bobestyrer-tvang – oftest vil en advokat dog blive valgt til at tage sig af det praktiske og til at komme med rådgivning til, hvordan boet billigst og hurtigst kan blive afviklet.

Der er 7 betingelser, der skal være opfyldt for at man kan køre en sag som et privat skifte kontra et offentligt skifte:

 1. Alle arvingerne skal være enige. Arvingerne skal være enige om hvordan boet skal skiftes og hvordan arven skal fordeles. Dette er den for de fleste “sværeste” betingelse at overholde.
 2. Boet skal være solvent. Har afdøde alene efterladt sig gæld og er boet derfor ikke solvent kan et privat skiftes ikke vælges (og der vil intet incitament være til at gøre dette).
 3. Mindst én arving skal være myndig. Tidligere skulle samtlige arvinger være myndige – over 18 år og ikke fraget deres myndighed. I dag skal blot én arving være myndig, være solvent og i stand til at lede – denne arving kaldes pragtarvingen (dette giver naturligvis ikke en arvemæssig fordel i forbindelse med fordelingen af arven). Hvis resten er umyndige vil disse blive repræsenteret af værger.
 4. Testamente skal tillade privat skifte. Afdøde kan i et testamente have bestemt at boet skal skiftes ved bobestyrer og som offentligt skifte. Et sådant ønske skal respekteres. Har afdøde i et testamente udelukket privat skifte er der ikke noget at gøre.
 5. Boets kreditorer må ikke blive snydt. Hvis Skifteretten har en mistanke om, at boets kreditorer – ved et solvent bo – ikke vil blive dækket på grund af arvingerne kan privat skifte blive udelukket.
 6. Hvis en arving ikke bor i Danmark (har hjemting her) kan boet blive nægtet udleveret som private skifte, med mindre, en bankgaranti stilles eller en anden arving med hjemting her i landet stiller sig som garant for udlændingen.
 7. Arvinger skal vælge en kontaktperson for skiftet.

Er alle 7 trin ovenfor opfyldt kan skiftet udleveres til privat skifte. Det er som regel det første punkt; at arvinger skal være enige om arvingens fordeling og at skiftet skal være privat, der giver anledning til de største problemer. Resten af kravene, om end svære formuleringer, er ikke svære at overholde.

En tredje mulighed kontra et privat skifte og et offentligt skifte er et uskiftet bo. Hvis man vælger at overlade boet til uskiftet bo fortsætter man i samme rammer økonomisk. Man udskyder hvornår man skal skifte boet. Det er den letteste beslutning, men ikke altid den mest fornuftige af bl.a. skattemæssige hensyn. Du kan med fordel diskutere med en advokat, hvorvidt det er en fornuftig disposition eller ej at benytte dig af muligheden for uskiftet bo efter dødsfaldet.

Der er visse krav, der skal opfyldes for, at man kan få et bo udlagt til uskiftet bo. Det kan du læse mere om ved følge linket her til uskiftet bo – jeg har skrevet en længere tekst om emnet, du med fordel kan læse, hvis du er i tvivl.

Afgifter

Skifteskatten, der tidligere var på 2 % for alle offentlige skifte, er afskaffet. Denne er blevet erstattet af en retsafgift for såvel private skifter som offentlige skifter:

 • 2.500 kroner for boer under 1 million kroner
 • 9.000 kroner for boer over 1 million kroner

Derudover vil der være en afgift til en bobestyrer ved et offentligt skifte. Denne varierer alt efter skiftets kompleksitet og hvor lang tid der skal bruges, men udgiften vil altid være på et 2-cifret tusindebeløb – i grelle tilfælde 3-cifret.

Ved et privat skifte vil der typisk bruges en advokat til at tage sig af det praktiske. Udgiften til denne varierer meget, da der er fri prisdannelse i branchen. En TV-udsendelse på DR1 viste i 2012, at der er meget stor forskel på priserne for dødsboadvokater rundt omkring i landet. Det kan anbefales at hente tilbud fra flere advokater inden du vælger en til at tage sig af bodelingen – dette kan gøres meget nemt ved hjælp formularen øverst på denne side, JUF har lavet sammen med Agera.

Husk, at jeg alene har taget stilling til retsafgiften i forbindelse med det private skifte. Ønsker du at blive klogere på arveafgiften / boafgiften – den afgift, du skal betale som arving, kan du læse en uddybende artikel om arveafgiften og eksempler her.

I forhold til hæftelse gælder der ikke en generel hæftelsesregel. Der gælder dog den regel, at arvingerne hæfter såvel personligt og solidarisk, såfremt de bruger alle pengene i boet uden at have betalt boets kreditorer. Derfor bør man altid sørge for at betale samtlige forpligtelser i boet inden man begynder at dele ud af de resterende effekter, da dette vil betyde, at man ikke risikerer at stå i en hæftelessituation senere.

Hvad koster en en bobestyrer så? Det kan variere, men typisk vil prisen være på omkring 25% af boets værdi.

Særligt om livsforsikringer

Er der tegnet en livsforsikring regnes denne ikke som værende en del af boet og den vil derfor heller ikke være en del af et privat skifte.

Den person, der er indsat som begunstiget i livsforsikringen, kan få pengene udbetalt ved at henvende sig til det forsikringsselskab, hvor livsforsikringen er tegnet.

FAQ om private skifter

Har jeg som arving nogen indflydelse på bobestyrerens arbejde?

Ja. Arvinger har bestemmelsret over dispositioner foretaget i forbindelse med det private eller offentlige skifte foretaget af en bobestyrer. Arvingerne skal konsulteres inden væsentlige beslutninger, såsom salg af aktiver, foretages. Med en bobestyrer har man stadig mulighed for at øve indflydelse som arving – denne indflydelse er dog naturligvis nemmere at udøve, såfremt man vælger et privat skifte og vælger en privat advokat til formålet.

SKAL jeg bruge en advokat til et private skifte?

Nej. Det er ganske frivilligt. Det kan dog anbefales at benytte en advokat til det private skifte og lade denne tage sig af alt praktisk samt rådgivning i forbindelse med arv og skat med videre.

Kan jeg med et testamente vælge en bobestyrer på forhånd eller vælge privat skifte?

Du kan som testator ikke sikre dig et privat skifte, da det afhænger af de 7 betingelser opridset længere oppe. Du kan dog afskære muligheden for privat skifte ved at udbede dig offentligt skifte i dit testamente. Du kan tilmed anmode om en speciel bobestyrer. Du ønske vil som udgangspunkt altid blive fulgt mht. den person, du ønsker, der skal bistå med det offentlige skifte.

Hvad er et proklama?

Et proklama indrykkes enten af arvingerne eller af advokaten i spidsen for det private skifte i Statstidende. Formålet med proklamaet er, at alle kreditorer til afdøde og boet skal melde sig, så de kan få udbetalt deres penge. “Glemmer” en kreditor at melde sig på banen og er hans krav ikke boet bekendt i forvejen mister han sig ret til sin fordring. Et indrykket proklama sikrer, at alle bliver betalt, hvad de har til gode i boet og at arvingerne med ro i sjælen kan udtage og fordele resten mellem sig.

Hvad er skifteskatten?

Skifteskatten er i dag afskaffet. Tidligere var den på 2 % af alle offentlige skifters værdier. I dag skal den samme retsafgift som forklaret længere oppe betales uanset om det er et privat skifte eller et offentligt – det afhænger af boets størrelse.

Kan jeg fratrække udgifter til advokater og retsafgiften i boet?

Ja. Retsafgiften og bobestyreren eller advokatens honorar kan fratrækkes i boet før der udregnes boafgift af beløbet.

Kan jeg få en fast pris på advokatbistand til det private skifte?

Ikke alle advokater ønsker at komme med en fast pris. Der er dog ingen praktiske forhindringer i for en advokat at komme med en fast pris på et privat skifte – der er tale om repetative opgaver af svær juridisk karakter, der går igen i hvert eneste private skifte. Ønsker en advokat ikke at komme med et bud, og hyrer du alligevel denne, har du reelt set givet advokaten carte blanche til at fakturere et meget højt beløb.

Få altid en fast pris til at starte med. Og sørg altid for at konsultere flere advokater og få den laveste pris i sidste ende inden du vælger noget som helst, Kun på den måde kan du vide dig sikker på at have fundet en fair pris for hjælp til at skifte boet privat.

Skal der betales dødsboskat?

Hvis boet har en værdi på over 2.595.100 kroner skal der betales dødsboskat, ja.

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende private skifter? Stil dem meget gerne i en kommentar herunder og jeg vil vende tilbage til dig med et svar på dit spørgsmål ligeledes i kommentarerne.

 

Bag denne artikel..

image description

Skriv en kommentar

Kommentarer (6)
 1. Jens Gaarde

  Hej,

  Vores advokat har sendt en regning på 170.000 kroner for at behandle vores private skifte. Boet havde en værdi på lidt under 3 millioner kroner. Jeg og min søster tænker at det er en meget høj pris. Tror du vi vil få noget ud af en klage?

  Pft!

  • image description
   Ageras

   Hej Jens,

   Umiddelbart virker det ikke som en særligt høj pris.

   Arbejdet, og derved prisen, stiger helt automatisk, når der er tale om et meget stort dødsbo som fx 3 millioner kroner. At kræve 170.000 kroner for behandlingen, også selvom der er tale om et privat skifte, virker ikke som en urimelig pris.

   Jeg tror ikke I vil få noget ud af en klage.

   Med venlig hilsen,
   Halfdan

 2. Madsen

  Hej
  Hvordan når man har testamente med min mands søn og jeg sidder i udskifte bo, nu vil jeg skifte med ham, men hvordan der er 408,000,kr han skal have 102,000kr kan jeg derefter slette ham fra testamentet
  uden en advokat
  Med venlig hilsen
  E M

  • Ageras

   Hej

   Din antagelse af korrekt. Man kan godt skifte boet med arvingen.

 3. Thomsen

  Hej, min mand har fået udbetalt arv – sagen skulle som sådan være afsluttet. Vi er nu blevet i tvivl om der er betalt arveafgift eller vi selv skal indberette til skat?

 4. Vibeke Strøm

  Hej Halfdan
  Fantastisk, at du har oprettet denne side med gratis rådgivning. Tak.

  Jeg er udnævnt til ‘pragtarving’ og har al kontakt til Skifteretten mm.
  I min mors testamente, står der, at hendes fire børnebørn er legatarer og at de hver arver et fast beløb, som er boafgiftsfrit.
  Hvordan regnes arven så ud for os to søskende, hvis arven er på 500.000 og de fire hver skal have 25.000?

  Pf tak for hjælpen.

  Med venlig hilsen
  Vibeke Strøm