Må man fyre folk under sygdom?

Må man fyre folk under sygdom? At skulle fyre en ansat, der er sygemeldt, kan være en kringlet affære. I denne artikel beskriver vi reglerne på området, således man som arbejdsgiver står bedst muligt stillet, i forbindelse med dette.

Som med alle andre opsigelser, skal en fyring under sygdom være sagligt begrundet. Fravær i forbindelse med sygdom, anses for at være lovligt fravær. Det er derfor ikke lovligt at fyre en ansat, der er sygemeldt, hvis begrundelsen for fyringen bunder i sygdommen.

At fyre folk under sygdom – hvad siger loven?

Der findes intet forbud mod at fyre en medarbejder under sygdom – så længe opsigelsen er sagligt begrundet og ikke direkte skyldes sygdommen.

Gode grunde til at fyre folk under sygdom:

  • Ingen udsigter til genoptagelse af arbejde
    Hvis den ansattes sygdom er så alvorlig, at man ikke forventer genoptagelse af arbejde inden for kort tid, kan en opsigelse komme på tale. Bemærk dog, at sygdomslængden varierer fra den ansattes anciennitet.
  • Sygdomsforløbet medfører vanskeligheder for driften
    Har den ansattes sygemelding direkte indflydelse på den økonomiske drift af virksomheden, kan en opsigelse være sagligt begrundet. Men hvis man som arbejdsgiver kan dække den sygemeldtes opgaver, så virksomhed ikke lider last, gælder ovenstående ikke.
  • Sygemeldt i lang

Har den ansatte været syg i en længere periode, mindst 4 måneder i de fleste tilfælde, kan opsigelsen være fagligt begrundet. Skyldes sygemeldingen en arbejdsskade, er sagen selvfølgelig en anden. Her gælder der en længere periode, før opsigelsen kan ses som sagligt begrundet.

Før man finder ud af om man må fyre folk under sygdom, skal man som arbejdsgiver have afsøgt mulighederne for, at bibeholde den ansatte i jobbet.

Man kan sikre sig at opsigelsen sker på et sagligt grundlag, ved at benytte vores formular, hvorefter man modtager 3 tilbud fra advokater med ekspertise i ansættelsret. Tilbuddene er helt uforpligtende.

[jufform type=”diverse” link=”Få hjælp til opsigelsen”][/jufform]

Husk 120 dages reglen

I de fleste ansættelseskontrakter indgår 12-dages reglen. Denne regel er sat i verden for at beskytte arbejdsgiverens interesser mod ansattes længerevarende sygdom.

Reglen betyder at en arbejdsgiver kan opsige en arbejdstager, hvis denne har modtaget løn under sygdom i over 120 dages inden for de seneste 12 måneder. Det er altså gældende for 12 løbende måneder, og ikke i det nuværende kalenderår.

Specielle regler

Hvis den ansatte lider af en kronisk sygdom, eller vil den ansatte være syg i mere end 1 år, anses det oftest som, at den ansatte har et handikap.

Hvis dette er tilfældet, er man som arbejdsgiver forpligtet til, at udøve foranstaltninger, der kan fastholde den handikappede i sit arbejde. Dette kan være i form af hjælpemidler i hverdage, ændret vagtskema og meget andet. Dette hører under forskelsbehandlingsloven, der forbyder diskrimination.

Det er ligeledes heller ikke muligt at opsige en ansat, hvis denne bliver gravid og eventuelt oplever sygdomsforløb i forbindelse med graviditeten. Dog kan en gravid blive opsagt, på lige fod med alle andre, hvis grunden er saglig og ikke tager grund i graviditeten.

Ligeledes skal det bemærkes at arbejdsgiveren står med bevisbyrden, hvis en gravid bliver opsagt.

Må man fyre folk under sygdom? Kort sagt – ja, så længe der ligger en saglig grund bag.

Få hjælp fra en advokat

Sørg for at få hjælp til opsigelsen af en syg medarbejder af en advokat. Man sikre sig på denne måde i mod at skulle betale godtgørelse for en usaglig opsigelse.

[jufform type=”diverse” link=”Få hjælp til opsigelsen”][/jufform]

Bag denne artikel..

Comments are closed.