Regres

Hvis en person har betalt, enten et helt eller et delvist beløb for en anden person, kan denne person kræve det betalt af første person. Dette kaldes regres. Regres opstår også ofte i forsikringsforhold, hvis forsikringen har betalt et beløb og senere kan kræve det af en forsikringstager.

Se også: Erstatningsadvokat

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.