Proklama

Et proklama er en indkaldelse. Proklama har til formål at indkalde kreditorer eller arvingerne til et møde, hvor de har mulighed for at gøre deres krav gældende inden en vis frist. Proklamaer udstedes blandt andet i forbindelse med skifte af dødsboer, konkursbehandling, tvangsakkord samt gældssanering.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.