Processuel skadevirkning

Vælger en part i en konflikt ikke at medvirke til oplysningen af sagen, kan dette lægges denne til skade. Dette kaldes processuel skadevirkning. I praksis vil det her kun være modpartens anskuelse af sagen, der vil blive lagt til grund.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.