Procesaftale

To forretningspartnere har mulighed for at aftale, at en aktuel tvist – eller enhver senere tvist, der måtte opstå – skal afgøres ikke ved de almindelige danske domstole, men fx ved en faglig voldgift. Dette kan for de to partere være en billigere og hurtigere løsning end at skulle igennem hele retssagssystemet.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.