Procedure

I en retssag er proceduren det afsluttende indlæg efter den indledende bevisførelse er færdig. Under proceduren gør de to parter rede for deres opfattelse, herunder de relevante spørgsmål og argumentation. Proceduren er et felt i sig selv for danske advokater som bliver undervist heri på diverse kurser.

Bag denne artikel..

image description

Comments are closed.